Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3560 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả ...
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.(Theo Khoản 2 Điều 1 ...
SÁNG CHẾ
Là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.(Theo Khoản ...
PHÁT SÓNG
Là việc truyền âm thanh hoặc hình ảnh hoặc cả âm thanh và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng ...
SAO CHÉP
Là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả ...
TÁC PHẨM, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
Là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để ...
TÁC PHẨM PHÁI SINH
Là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.(Theo Khoản 2 Điều 1 ...
TÁC PHẨM
Là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.(Theo Khoản 2 Điều 1 ...
CHỦ THỂ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.(Theo Khoản 2 Điều 1 Luật ...
QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.(Theo Khoản ...
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ ...
QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ
là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã ...
QUYỀN TÁC GIẢ
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.(Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở ...
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công ...
ĐỐI TƯỢNG QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.(Theo Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 2009 )
CHỐNG LOÀI NGƯỜI
là hành vi trong thời bình hay trong chiến tranh mà thực hiện hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá ...
PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, GÂY CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC
là hành vi tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ
là hành vi không chấp hành nghiêm chỉnh quy định về tuần tra, canh gác, áp tải, hộ tổng thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Làm người được ...
GÂY RỐI TRẬT TỰ PHIÊN TÒA
là hành vi thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm thành viên Hội đồng xét xử, những người khác có mặt tại phiên tòa hoặc có hành ...
VI PHẠM VIỆC NIÊM PHONG, KÊ BIÊN TÀI SẢN, PHONG TỎA TÀI KHOẢN
là hành vi người nào được giao giữ, quản lý tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị niêm phong, tài khoản bị phong tỏa mà ...
MUA CHUỘC HOẶC CƯỠNG ÉP NGƯỜI KHÁC TRONG VIỆC KHAI BÁO, CUNG CẤP TÀI LIỆU
là hành vi người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, người bị hại, đương sự trong các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế, ...
CUNG CẤP TÀI LIỆU SAI SỰ THẬT HOẶC KHAI BÁO GIAN DỐI
là hành vi người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian ...
CẢN TRỞ VIỆC THI HÀNH ÁN
là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Dẫn đến người bị kết ...
KHÔNG THI HÀNH ÁN
là hành vi người có thẩm quyền mà cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc không thi hành quyết định thi hành bản án, quyết định của ...
LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN GIAM, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT
là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:a) Không ra ...
NHỤC HÌNH
là hành vi trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, ...
CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
là những hành vi xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động tố tụng và thi hành án.(Tham khảo khoản 1 Điều 367 Bộ luật hình sự 2015)
ĐƯA HỐI LỘ
là hành vi trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ ...
GIẢ MẠO TRONG CÔNG TÁC
là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây:a) Sửa chữa, ...
LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC ĐỂ TRỤC LỢI
là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây dưới mọi hình ...
LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ
là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản(Tham khảo ...
LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ
là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản(Tham khảo ...
THAM Ô TÀI SẢN
là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý(Tham khảo khoản 1 Điều 353 Bộ luật hình sự 2015)
CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ
là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.(Tham ...
VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
gồm các hành vi sau đây:a) Không tuân thủ quy định về biên tập và duyệt bản thảo nhưng vẫn xuất bản xuất bản phẩm, đã bị xử phạt vi ...
KHÔNG CHẤP HÀNH LỆNH GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ NHẬP NGŨ
là hành vi quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến ...
TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY
là hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có ...
RỬA TIỀN
gồm các hành vi sau đây:a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
gồm các hành vi sau đây:a) Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH ĐIỆN
gồm các hành vi sau đây:a) Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH