Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3520 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TẠI TỔ CHỨC QUỐC TẾ
Là Phái đoàn thường trực, Phái đoàn, Phái đoàn quan sát viên thường trực và cơ quan có tên gọi khác thực hiện chức năng đại diện của Nhà nước ...
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN LÃNH SỰ
Là Tổng Lãnh sự quán và Lãnh sự quán.(Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
Là Đại sứ quán.(Theo Khoản 1, Điều 4, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
BẢO TÀNG
Là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con ...
YẾU TỐ GỐC CẤU THÀNH DI TÍCH
là yếu tố có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thể hiện đặc trưng của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.(Theo ...
KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA
Là hoạt động nhận diện, xác định giá trị và lập danh mục di sản văn hóa.(Theo khoản 2 Điều 1 Luật Di sản văn hóa phi vật thể 2009)
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 2009
 là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Bao gồm Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp.(Theo khoản 5 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009)
PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị ...
THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VỀ CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
 là thông tin về cá nhân người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn ...
THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VỀ ÁN TÍCH
Là thông tin về cá nhân người bị kết án; tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong ...
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi ...
KHÔNG GIAN NGẦM
Là không gian dưới mặt đất được quy hoạch để sử dụng cho mục đích xây dựng công trình ngầm đô thị.(Theo khoản 19 Điều 3 Luật Quy hoạch đô ...
HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHUNG
Là hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính cấp đô thị, bao gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến truyền dẫn cấp nước, ...
GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
 là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng ...
CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH
Là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ ...
CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc được xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất bao gồm mật độ xây ...
CẢNH QUAN ĐÔ THỊ
là không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát ở trong đô thị như không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, đường đi bộ, ...
KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ
Là không gian bao gồm các vật thể kiến trúc đô thị, cây xanh, mặt nước trong đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị.(Theo khoản ...
KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ
Là tổ hợp các vật thể trong đô thị, bao gồm các công trình kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng ...
THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Là khoảng thời gian được tính từ khi đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt đến khi có quyết định điều chỉnh hoặc huỷ bỏ.(Theo khoản 11 Điều ...
THỜI HẠN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch ...
QUY HOẠCH CHI TIẾT
Là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí ...
QUY HOẠCH PHÂN KHU
Là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, ...
QUY HOẠCH CHUNG
Là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp ...
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô ...
NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
Là các yêu cầu về nội dung nghiên cứu và tổ chức thực hiện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để lập đồ án quy ...
QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để ...
KHU ĐÔ THỊ MỚI
 là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.(Theo khoản 3 Điều ...
ĐÔ THỊ MỚI
Là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, được đầu tư xây dựng từng bước ...
ĐÔ THỊ
Là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính ...
CHI PHÍ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN
Là các khoản chi phí do người phải thi hành án chịu để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi phí cưỡng ...
PHÍ THI HÀNH ÁN
 là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật Thi hành án ...
CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN
Là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện ...
THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Là thời hạn mà người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án; ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự.(Theo khoản ...
NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định được thi hành(Theo khoản 3 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự 2008)
NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự 2008)
ĐƯƠNG SỰ
Bao gồm người được thi hành án, người phải thi hành án.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự 2008)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ ...