Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2611 đến 2640 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Là việc xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006)
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
Là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và ...
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN
Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006)
CHỨNG NHẬN HỢP QUY
Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn ...
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy ...
CÔNG BỐ HỢP QUY
Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật ...
CÔNG NHẬN
Là việc xác nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định có năng lực phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.(Theo Khoản 10, Điều ...
HIV
Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Human Immunodeficiency Virus" Là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, Làm cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân ...
AIDS
Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Acquired Immune Deficiency Syndrome" Là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua các nhiễm trùng ...
NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI
Là nhiễm trùng xảy ra do cơ thể bị suy giảm miễn dịch vì bị nhiễm HIV.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ...
KỲ THỊ NGƯỜI NHIỄM HIV
Là thái độ khinh thường hay thiếu tôn trọng người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV hoặc vì người đó có quan hệ gần gũi với người nhiễm HIV hoặc bị ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV
Là hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV hoặc vì người ...
HÀNH VI NGUY CƠ CAO
Là hành vi dễ Làm lây nhiễm HIV như quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung bơm kim tiêm và những hành vi khác dễ Làm lây nhiễm HIV.(Theo Khoản 6, Điều 2, ...
PHƠI NHIỄM VỚI HIV
Là nguy cơ bị lây nhiễm HIV do tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch sinh học của cơ thể người nhiễm HIV.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ...
GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC HIV/AIDS
Là việc thu thập thông tin định kỳ và hệ thống về các chỉ số dịch tễ học HIV/AIDS của các nhóm đối tượng có nguy cơ khác nhau để biết được chiều hướng và ...
GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV/AIDS
Là việc thu thập thông tin thông qua xét nghiệm HIV theo định kỳ và hệ thống trong các nhóm đối tượng được lựa chọn để theo dõi tỷ lệ và chiều hướng nhiễm HIV ...
TƯ VẤN VỀ HIV/AIDS
Là quá trình đối thoại, cung cấp các kiến thức, thông tin cần thiết về phòng, chống HIV/AIDS giữa người tư vấn và người được tư vấn nhằm giúp người được tư vấn tự quyết ...
XÉT NGHIỆM HIV
Là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định tình trạng nhiễm HIV trong mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm ...
HIV DƯƠNG TÍNH
Là kết quả xét nghiệm mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người đã được xác định nhiễm HIV.(Theo Khoản 12, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng ...
NHÓM GIÁO DỤC ĐỒNG ĐẲNG
Là những người tự nguyện tập hợp thành một nhóm để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật phòng, chống ...
NHÓM NGƯỜI DI BIẾN ĐỘNG
Là những người thường xuyên sống xa gia đình, thay đổi chỗ ở và nơi Làm việc.(Theo Khoản 14, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ...
CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV
Bao gồm tuyên truyền, vận động, khuyến khích sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm sạch, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các biện pháp can thiệp ...
CHỨNG CHỈ QUỸ
Là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng.(Theo Khoản 4, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
QUYỀN MUA CỔ PHẦN
Là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những ...
CHỨNG QUYỀN
Là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông ...
QUYỀN CHỌN MUA, QUYỀN CHỌN BÁN
Là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua lựa chọn quyền mua hoặc quyền bán một số lượng chứng khoán được xác định trước trong khoảng thời gian nhất định với mức ...
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Là cam kết mua hoặc bán các loại chứng khoán, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán nhất định với một số lượng và mức giá nhất định vào ngày xác định trước trong ...
CỔ ĐÔNG LỚN
Là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.(Theo Khoản 9, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
NHÀ ĐẦU TƯ
Là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.(Theo Khoản 10, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.(Theo Khoản 11, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)