Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3600 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
gồm các hành vi sau đây:a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT CHÁY, CHẤT ĐỘC
gồm các hành vi sau đây:a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT PHÓNG XẠ, VẬT LIỆU HẠT NHÂN
vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân thuộc ...
THIẾU TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC GIỮ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG
là hành vi mà người được giao vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà thiếu trách nhiệm để người ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
gồm các hành vi sau:a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể ...
BẮT CÓC CON TIN
là hành vi bắt giữ, giam người khác làm con tin và đe dọa giết, làm bị thương hoặc tiếp tục giam, giữ người đó nhằm cưỡng ép một quốc ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG
là hành vi vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, ...
CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÁI PHÉP TRÊN MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG
gồm các hành vi sau:a) Kinh doanh vàng trên tài khoản;b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;c) Kinh doanh đa cấp;d) Trung gian thanh toán;đ) Trò chơi điện tử ...
SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
gồm các hành vi sau:a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài ...
XÂM NHẬP TRÁI PHÉP VÀO MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG HOẶC PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI KHÁC
là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái ...
ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN HÀNG HẢI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HẢI CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
là hành vi điều khiển tàu thủy hay phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra khỏi Việt Nam hoặc đi qua lãnh hải Việt Nam mà thực hiện một ...
CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
là hành vi khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông đường thủy; tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông ...
GIAO CHO NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
là hành vi giao cho người không có giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có ...
ĐIỀU ĐỘNG NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
là hành vi điều động hoặc giao cho người không có giấy phép lái tàu, hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc ...
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
là hành vi người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông đường sắt mà cho phép đưa ...
CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
là hành vi đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; tự ý khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường ngang, xây ...
GIAO CHO NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
là hành vi chủ sở hữu, quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà giao cho người không có giấy phép lái xe hoặc người đang trong ...
ĐIỀU ĐỘNG NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
là hành người có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy phép lái xe, không đủ sức khỏe, độ tuổi để điều khiển phương tiện, người đang trong ...
CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
là hành vi đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép các công trình giao thông đường bộ; đặt, để trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, đổ chất gây ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
gồm các hành vi sau đây:a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHẤT MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN
là hành vi người có trách nhiệm trong việc sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập ...
LÔI KÉO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
là hành vi rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.(Tham khảo khoản 1 ...
CƯỠNG BỨC NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái ...
NHẬP KHẨU, PHÁT TÁN CÁC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI
bao gồm các hành vi sau đây:a) Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy ...
VI PHẠMCÁCQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
bao gồm các hành vi sau đây:a) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;b) Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
bao gồm các hành vi sau đây:a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu ...
HỦY HOẠI RỪNG
bao gồm các hành vi sau đây:a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ trên 30.000 ...
HỦY HOẠI NGUỒN LỢI THỦY SẢN
bao gồm các hành vi sau đây:a) Sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác ...
LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH NGUY HIỂM CHO ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT
bao gồm các hành vi sau đây:a) Đưa vào, mang ra hoặc cho phép đưa vào, mang ra khỏi vùng có dịch động vật, thực vật, sản phẩm động vật, ...
LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI
bao gồm các hành vi sau đây:a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc ...
ĐƯA CHẤT THẢI VÀO LÃNH THỔ VIỆT NAM
bao gồm các hành vi sau đây:a) Đưa chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ Tham khảo quy định tại Phụ lục ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI; VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ BỜ, BÃI SÔNG
bao gồm các hành vi sau đây:a) Xây nhà, công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai;b) ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
bao gồm các hành vi sau đây:a) Vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường;b) Vi phạm quy định về ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
là hành vi người có thẩm quyền mà cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của pháp luật chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô ...
GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
bao gồm các hành vi sau đây:a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ Tham ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
bao gồm các hành vi sau đây:a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục ...
VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG
gồm hành vi sau đây:a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật ...
VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN
gồm hành vi sau đây:a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây:a) Vi phạm quy định của pháp luật về bồi thường về đất, ...
VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
là hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử ...