Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2791 đến 2820 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

LIỀU CHIẾU XẠ
Là đại lượng đo mức độ chiếu xạ.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
KIỂM XẠ
Là việc đo liều chiếu xạ hoặc đo mức nhiễm bẩn phóng xạ để đánh giá, kiểm soát mức độ chiếu xạ do bức xạ hoặc chất phóng xạ gây ra.(Theo Khoản 14, Điều 3, ...
VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN
Là một trong các vật liệu sau đây: urani, thori dưới dạng quặng hoặc đuôi quặng; urani chứa thành phần đồng vị urani 235 ít hơn urani trong tự nhiên; các quặng chứa thori, urani ...
VẬT LIỆU HẠT NHÂN
Là vật liệu có khả năng phân hạch bao gồm plutoni có hàm lượng đồng vị plutoni 238 không lớn hơn 80%, urani 233, urani đã Làm giàu đồng vị urani 235 hoặc đồng vị ...
NHIÊU LIỆU HẠT NHÂN
Là vật liệu hạt nhân được chế tạo Làm nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
THIẾT BỊ HẠT NHÂN
Là lò phản ứng hạt nhân, thiết bị Làm giàu urani, thiết bị chế tạo nhiên liệu hạt nhân hoặc thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.(Theo Khoản 18, Điều ...
CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN
Là một chuỗi hoạt động liên quan đến tạo ra năng lượng hạt nhân từ khai thác, chế biến quặng urani hoặc thori; Làm giàu urani; chế tạo nhiên liệu hạt nhân; sử dụng nhiên ...
AN TOÀN BỨC XẠ
Là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường.(Theo Khoản 20, Điều ...
AN TOÀN HẠT NHÂN
Là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả sự cố do thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân gây ra cho con người, môi trường.(Theo ...
AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ, VẬT LIỆU HẠT NHÂN VÀ THIẾT BỊ HẠT NHÂN
Là việc thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, đối phó với các hành vi chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao hoặc sử dụng bất hợp pháp nguồn phóng xạ, vật liệu ...
MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP PHÉP
Là mức hoạt độ phóng xạ hoặc công suất của thiết bị bức xạ mà từ mức đó trở xuống chất phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ được coi Là không nguy hại cho ...
BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của loài ...
BẢO TỒN TẠI CHỖ
Là bảo tồn loài hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc hữu, có giá trị trong môi trường sống, nơi hình thành và phát ...
BẢO TỒN CHUYỂN CHỖ
Là bảo tồn loài hoang dã ngoài môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc hữu, có giá trị ngoài môi trường sống, ...
CƠ SỞ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Là cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ, nhân giống loài hoang dã, cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị; lưu giữ, bảo quản nguồn gen và ...
ĐA DẠNG SINH HỌC
Là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN GÂY RA ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC
Là xác định tính chất nguy hại tiềm ẩn và mức độ thiệt hại có thể xảy ra trong hoạt động liên quan đến sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh ...
GEN
Là một đơn vị di truyền, một đoạn của vật chất di truyền quy định các đặc tính cụ thể của sinh vật.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
HÀNH LANG ĐA DẠNG SINH HỌC
Là khu vực nối liền các vùng sinh thái tự nhiên cho phép các loài sinh vật sống trong các vùng sinh thái đó có thể liên hệ với nhau.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật ...
HỆ SINH THÁI
Là quần xã sinh vật và các yếu tố phi sinh vật của một khu vực địa lý nhất định, có tác động qua lại và trao đổi vật chất với nhau.(Theo Khoản 9, Điều ...
HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN
Là hệ sinh thái hình thành, phát triển theo quy luật tự nhiên, vẫn còn giữ được các nét hoang sơ.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN MỚI
Là hệ sinh thái mới hình thành và phát triển trên vùng bãi bồi tại cửa sông ven biển, vùng có phù sa bồi đắp và các vùng đất khác.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật ...
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN (SAU ĐÂY GỌI
Là khu bảo tồn) Là khu vực địa lý được xác lập ranh giới và phân khu chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
LOÀI HOANG DÃ
Là loài động vật, thực vật, vi sinh vật và nấm sinh sống và phát triển theo quy luật.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
LOÀI BỊ ĐE DỌA TUYỆT CHỦNG
Là loài sinh vật đang có nguy cơ bị suy giảm hoàn toàn số lượng cá thể.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
LOÀI BỊ TUYỆT CHỦNG TRONG TỰ NHIÊN
Là loài sinh vật chỉ còn tồn tại trong  điều kiện nuôi, trồng nhân tạo nằm ngoài phạm vi phân bố tự nhiên của chúng.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
LOÀI ĐẶC HỮU
Là loài sinh vật chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt Nam mà không được ghi nhận Là có ...
LOÀI DI CƯ
Là loài động vật có toàn bộ hoặc một phần quần thể di chuyển thường xuyên, định kỳ hoặc theo mùa từ khu vực địa lý này đến khu vực địa lý khác.(Theo Khoản 17, ...
LOÀI NGOẠI LAI
Là loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu vực vốn không phải Là môi trường sống tự nhiên của chúng.(Theo Khoản 18, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI
Là loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, Làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển.(Theo Khoản ...