Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3800 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NGUỒN GEN GIỐNG VẬT NUÔI
là các động vật sống và sản phẩm giống của chúng mang thông tin di truyền có khả năng tạo ra hoặc tham gia tạo ra giống vật nuôi mới.(Theo ...
ĐÀN THƯƠNG PHẨM
là đàn vật nuôi được sinh ra từ đàn giống cấp bố mẹ hoặc từ đàn nhân giống.(Theo Khoản 20, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
ĐÀN NHÂN GIỐNG
là đàn giống do đàn giống hạt nhân sinh ra để sản xuất đàn thương phẩm hoặc được chọn lọc để bổ sung vào đàn giống hạt nhân.(Theo Khoản 19, Điều 2, Luật ...
ĐÀN GIỐNG HẠT NHÂN
là đàn giống tốt nhất, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, được nuôi dưỡng và chọn lọc theo một quy trình nhất định nhằm đạt được tiến bộ ...
ĐÀN GIỐNG CẤP BỐ MẸ ĐỐI VỚI LỢN, GIA CẦM
là đàn giống vật nuôi được sinh ra từ đàn giống cấp ông bà để sản xuất ra đàn thương phẩm.(Theo Khoản 17, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
ĐÀN GIỐNG CẤP ÔNG BÀ ĐỐI VỚI LỢN, GIA CẦM
là đàn giống vật nuôi được sinh ra từ đàn giống cấp cụ kỵ để sản xuất ra đàn giống cấp bố mẹ.(Theo Khoản 16, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
ĐÀN GIỐNG CẤP CỤ KỴ ĐỐI VỚI LỢN, GIA CẦM
là đàn giống vật nuôi thuần chủng hoặc đàn giống đã được chọn để sản xuất ra đàn giống cấp ông bà.(Theo Khoản 15, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
GIỐNG GỐC
là đàn giống cấp cụ kỵ, ông bà đối với lợn, gia cầm; đàn giống hạt nhân đối với giống gia súc khác; đàn thuần chủng đối với ong; giống ...
GIỐNG VẬT NUÔI BẢN ĐỊA
là giống vật nuôi được hình thành và tồn tại ở địa bàn nhất định trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật ...
GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ, HIẾM
là giống vật nuôi có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng. (Theo Khoản 12, Điều 2, ...
DÒNG, GIỐNG VẬT NUÔI MỚI
là dòng, giống vật nuôi lần đầu được tạo ra trong nước hoặc lần đầu được nhập khẩu vào Việt Nam.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
DÒNG
là một nhóm vật nuôi trong giống, mang những đặc điểm chung của giống nhưng có đặc điểm riêng đã ổn định.(Theo Khoản 10, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
GIỐNG VẬT NUÔI
là quần thể vật nuôi cùng loài, cùng nguồn gốc, có ngoại hình và cấu trúc di truyền tương tự nhau, được hình thành, củng cố, phát triển do tác động ...
ĐỘNG VẬT KHÁC TRONG CHĂN NUÔI
là động vật ngoài gia súc, gia cầm và ngoài Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ...
GIA CẦM
là các loài động vật có 02 chân, có lông vũ, thuộc nhóm động vật có cánh được con người thuần hóa và chăn nuôi.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật ...
GIA SÚC
là các loài động vật có vú, có 04 chân được con người thuần hóa và chăn nuôi.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
VẬT NUÔI
bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi. (Theo Khoản 5, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
CHĂN NUÔI TRANG TRẠI
là hình thức tổ chức hoạt động chăn nuôi tập trung tại khu vực riêng biệt dành cho sản xuất, kinh doanh chăn nuôi.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Chăn ...
CHĂN NUÔI NÔNG HỘ
là hình thức tổ chức hoạt động chăn nuôi tại hộ gia đình.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI
là nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản vật nuôi và hoạt động khác có liên quan đến vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi phục vụ mục đích làm thực phẩm, ...
CHĂN NUÔI
là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm các hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, chế biến và thị ...
MẤT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
là trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không còn thuộc sự quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý..(Theo Khoản ...
LỘ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
là trường hợp người không có trách nhiệm biết được bí mật nhà nước..(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018)
BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước..(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật ...
XUẤT BẢN PHẨM BẢN ĐỒ
là bản đồ được xuất bản, xuất bản phẩm khác có sử dụng hình ảnh bản đồ dưới mọi hình thức.(Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
BẢN ĐỒ CÔNG TRÌNH NGẦM
là bản đồ thể hiện quy hoạch, phân vùng, hiện trạng công trình dưới mặt đất, dưới mặt nước.(Theo Khoản 23, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
BẢN ĐỒ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
là bản đồ thể hiện địa hình, địa vật, địa danh và thông tin liên quan đến hoạt động bay dân dụng.(Theo Khoản 22, Điều 3, Luật Đo đạc và ...
HẢI ĐỒ
là bản đồ thể hiện độ sâu đáy biển, địa vật, địa danh và thông tin liên quan đến hoạt động hàng hải và hoạt động khác trên biển.(Theo Khoản 21, Điều 3, Luật Đo đạc ...
BẢN ĐỒ CHUẨN BIÊN GIỚI QUỐC GIA
là bản đồ biên giới được thành lập trong hệ tọa độ quốc gia và hệ độ cao quốc gia.(Theo Khoản 20, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
là bản đồ thể hiện sự phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính.(Theo Khoản 19, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
BẢN ĐỒ BIÊN GIỚI
là bản đồ thể hiện biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trong lòng đất và trên không được xác định theo điều ước quốc tế mà nước Cộng ...
ĐỊA DANH
là tên của đối tượng địa lý là sự vật trong thế giới thực gắn với vị trí địa lý xác định.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật Đo đạc và bản ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ
là tập hợp có tổ chức các dữ liệu không gian địa lý.(Theo Khoản 16, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ
là dữ liệu không gian địa lý làm cơ sở để xây dựng dữ liệu không gian địa lý khác.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
DỮ LIỆUKHÔNG GIANĐỊA LÝ
là dữ liệu về vị trí địa lý và thuộc tính của đối tượng địa lý.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
HỆ THỐNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA
là tập hợp bản đồ địa hình trên đất liền, đảo, quần đảo và bản đồ địa hình đáy biển được xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ...
BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
là bản đồ thể hiện đặc trưng địa hình, địa vật và địa danh theo hệ tọa độ, hệ độ cao, ở tỷ lệ xác định.(Theo Khoản 12, Điều 3, ...
HÀNH LANG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐO ĐẠC
là khoảng không, diện tích mặt đất, dưới mặt đất, mặt nước, dưới mặt nước cần thiết để bảo đảm công trình hạ tầng đo đạc hoạt động đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn ...
TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH
là trạm cố định trên mặt đất dùng để thu nhận tín hiệu định vị từ vệ tinh, xử lý, truyền thông tin phục vụ hoạt động đo đạc và ...
HỆ TRỌNG LỰC QUỐC GIA
là hệ trọng lực được thiết lập theo mốc thời gian xác định và sử dụng thống nhất trong cả nước để xác định các giá trị trọng trường Trái Đất ...