Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2731 đến 2760 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

NGƯỜI MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Là người bị nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có biểu hiện triệu chứng bệnh.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
NGƯỜI MANG MẦM BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Là người mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhưng không có biểu hiện triệu chứng bệnh.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
NGƯỜI TIẾP XÚC
Là người có tiếp xúc với người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh và có khả năng mắc bệnh.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh ...
NGƯỜI BỊ NGHI NGỜ MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Là người tiếp xúc hoặc người có biểu hiện triệu chứng bệnh truyền nhiễm nhưng chưa rõ tác nhân gây bệnh.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Là việc thu thập thông tin liên tục, có hệ thống về tình hình, chiều hướng của bệnh truyền nhiễm, phân tích, giải thích nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, triển ...
AN TOÀN SINH HỌC TRONG XÉT NGHIỆM
Là việc sử dụng các biện pháp để giảm thiểu hoặc loại trừ nguy cơ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trong cơ sở xét nghiệm, từ cơ sở xét nghiệm ra môi ...
VẮC XIN
Là chế phẩm chứa kháng nguyên tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch, được dùng với mục đích phòng bệnh.(Theo Khoản 10, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
SINH PHẨM Y TẾ
Là sản phẩm có nguồn gốc sinh học được dùng để phòng bệnh, chữa bệnh và chẩn đoán bệnh cho người.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
TÌNH TRẠNG MIỄN DỊCH
Là mức độ đề kháng của cá nhân hoặc cộng đồng với một tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.(Theo Khoản 12, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
DỊCH
Là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính bình thường trong một khoảng thời gian xác định ở một khu vực nhất định.(Theo ...
VÙNG CÓ DỊCH
Là khu vực được cơ quan có thẩm quyền xáaacute;c định có dịch.(Theo Khoản 14, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
VÙNG CÓ NGUY CƠ DỊCH
Là khu vực lân cận với vùng có dịch hoặc xuất hiện các yếu tố gây dịch.(Theo Khoản 15, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
CÁCH LY Y TẾ
Là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm hoặc vật có khả năng mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm ...
XỬ LÝ Y TẾ
Là việc thực hiện các biện pháp sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, cách ly y tế, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh và các biện ...
HÓA CHẤT
Là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo.(Theo Khoản 1, Điều 4, Luật Hóa chất 2007)
CHẤT
Là đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình chế biến, những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính lý, hóa ổn định, không bao gồm các dung ...
HỖN HỢP CHẤT
Là tập hợp của hai hoặc nhiều chất mà giữa chúng không xảy ra phản ứng hóa học trong điều kiện bình thường.(Theo Khoản 3, Điều 4, Luật Hóa chất 2007)
HÓA CHẤT NGUY HIỂM
Là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất:- Dễ ...
HOÁ CHẤT ĐỘC
Là hóa chất nguy hiểm có ít nhất một trong những đặc tính nguy hiểm quy định từ điểm đ đến điểm n khoản 4 Điều này.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Hóa chất 2007)
HOÁ CHẤT MỚI
Là hóa chất chưa có trong danh mục hóa chất quốc gia, danh mục hóa chất nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thừa nhận.(Theo Khoản 6, Điều 4, ...
HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT
Là hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất ...
SỰ CỐ HÓA CHẤT
Là tình trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho người, tài sản và môi trường.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Hóa chất 2007)
SỰ CỐ HÓA CHẤT NGHIÊM TRỌNG
Là sự cố hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn, trên diện rộng cho người, tài sản, môi trường và vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của cơ sở hóa ...
ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM MỚI
Là đặc tính nguy hiểm được phát hiện nhưng chưa được ghi trong phiếu an toàn hóa chất.(Theo Khoản 10, Điều 4, Luật Hóa chất 2007)
SẢN PHẨM
Là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007)
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN (SAU ĐÂY GỌI
Là sản phẩm, hàng hóa nhóm 1) Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động ...
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN (SAU ĐÂY GỌI
Là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây ...
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật chất ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH
Là tổ chức, cá nhân tổ chức và thực hiện việc sản xuất (sau đây gọi Là người sản xuất), nhập khẩu (sau đây gọi Là người nhập khẩu), xuất khẩu (sau đây gọi Là ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Là người tiêu dùng, tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước ...