Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2491 đến 2520 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

THI ĐUA
Là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.(Theo Khoản ...
KHEN THƯỞNG
Là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.(Theo ...
DANH HIỆU THI ĐUA
Là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Thi đua, Khen thưởng 2003)
HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
gồm hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông vận tải trên đường thủy nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường ...
LUỒNG CHẠY TÀU THUYỀN (SAU ĐÂY GỌI LÀ LUỒNG)
Là vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
ÂU TÀU
Là công trình chuyên dùng dâng nước, hạ nước để đưa phương tiện qua nơi có mực nước chênh lệch trên đường thuỷ nội địa.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội ...
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Là luồng, âu tàu, các công trình đưa phương tiện qua đập, thác trên sông, kênh, rạch hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo, nối các đảo thuộc nội ...
HÀNH LANG BẢO VỆ LUỒNG
Là phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc hai bên luồng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng và bảo đảm an toàn giao thông.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Giao ...
THANH THẢI
Là việc loại bỏ các vật chướng ngại trên đường thuỷ nội địa.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA (SAU ĐÂY GỌI LÀ PHƯƠNG TIỆN)
Là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thuỷ nội địa.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội ...
PHƯƠNG TIỆN THÔ SƠ
Là phương tiện không có động cơ chỉ di chuyển bằng sức người hoặc sức gió, sức nước.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
Là phương tiện được kết ghép lại bằng tre, nứa, gỗ hoặc các vật nổi khác để chuyển đi hoặc dùng Làm phương tiện vận chuyển tạm thời trên đường thuỷ nội địa.(Theo Khoản 9, ...
HOÁN CẢI PHƯƠNG TIỆN
Là việc thay đổi tính năng, kết cấu, công dụng của phương tiện.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
PHƯƠNG TIỆN ĐI ĐỐI HƯỚNG NHAU
Là hai phương tiện đi ngược hướng nhau mà từ phương tiện của mình nhìn thấy mũi phương tiện kia thẳng trước mũi phương tiện của mình.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Giao thông đường ...
ĐOÀN LAI
Là đoàn gồm nhiều phương tiện được ghép với nhau, di chuyển nhờ phương tiện có động cơ chuyên lai kéo, lai đẩy hoặc lai áp mạn.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật Giao thông đường ...
ĐOÀN LAI HỖN HỢP
Là đoàn lai được ghép thành đội hình có ít nhất hai trong ba phương thức lai kéo, lai đẩy, lai áp mạn.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
TRỌNG TẢI TOÀN PHẦN CỦA PHƯƠNG TIỆN
Là khối lượng tính bằng tấn của hàng hoá, nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước trong khoang két, lương thực, thực phẩm, hành khách và hành lý, thuyền viên và tư trang của họ.(Theo Khoản ...
SỨC CHỞ NGƯỜI CỦA PHƯƠNG TIỆN
Là số lượng người tối đa được phép chở trên phương tiện, trừ thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội ...
VẠCH DẤU MỚN NƯỚC AN TOÀN
Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động.(Theo Khoản 16, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
MẠN ĐƯỢC GIÓ CỦA THUYỀN
Là mạn có hướng gió thổi vào cánh buồm chính.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
THUYỀN VIÊN
Là người Làm việc theo chức danh quy định trên phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên ...
THUYỀN TRƯỞNG
Là chức danh của người chỉ huy cao nhất trên phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên ...
NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN
Là người trực tiếp điều khiển phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc ...
HOA TIÊU ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA (SAU ĐÂY GỌI LÀ HOA TIÊU
Là người tư vấn, giúp thuyền trưởng điều khiển phương tiện hành trình an toàn.(Theo Khoản 21, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
NGƯỜI VẬN TẢI
Là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện để vận tải người, hàng hóa trên đường thuỷ nội địa.(Theo Khoản 22, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
NGƯỜI KINH DOANH VẬN TẢI
Là người vận tải giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, hành khách với người thuê vận tải để thực hiện việc vận tải hàng hoá, hành khách mà có thu cước phí vận ...
NGƯỜI THUÊ VẬN TẢI
Là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, hành khách với người kinh doanh vận tải.(Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
NGƯỜI NHẬN HÀNG
Là tổ chức, cá nhân có tên nhận hàng ghi trên giấy vận chuyển.(Theo Khoản 25, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
HÀNH LÝ
Là vật dùng, hàng hoá của hành khách mang theo trong cùng chuyến đi, bao gồm hành lý xách tay và hành lý ký gửi.(Theo Khoản 26, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội ...
BAO GỬI
Là hàng hoá gửi theo bất kỳ phương tiện chở khách nào mà người gửi không đi cùng trên phương tiện đó.(Theo Khoản 27, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)