Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3320 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

QUẦN ĐẢO
là một tập hợp các đảo, bao gồm cả bộ phận của các đảo, vùng nước tiếp liền và các thành phần tự nhiên khác có liên quan chặt chẽ ...
RANH GIỚI NGOÀI CỦA LÃNH HẢI
là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.(Theo Điều 11 Luật Biển 2012)
ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
là đoàn người có từ ba người trở lên mặc trang phục hoặc mang theo hình ảnh, vật dụng thể hiện sản phẩm quảng cáo tại một địa điểm hoặc ...
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SẢN PHẨM QUẢNG CÁO
là tổ chức tư vấn trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Bộ trưởng xem xét và đưa ra kết luận về sự phù hợp của ...
KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
là nhận xét, đánh giá bằng văn bản của người giám định tư pháp về đối tượng giám định theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định.(Theo Khoản 1 ...
GIÁM ĐỊNH TẬP THỂ
là việc giám định do 02 người trở lên thực hiện.(Theo Khoản 1 Điều 28 Luật Giám định tư pháp 2012)
GIÁM ĐỊNH CÁ NHÂN
là việc giám định do 01 người thực hiện.(Theo Khoản 1 Điều 28 Luật Giám định tư pháp 2012)
VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
là tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, được thành lập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả.2. ...
TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP
Tổ chức giám định tư pháp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật ...
QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH
là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 90 của ...
NHẮC NHỞ
là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính để chỉ ra những vi phạm do người chưa thành niên thực hiện, được thực hiện đối với người ...
NƠI TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
là nhà tạm giữ hành chính hoặc buồng tạm giữ hành chính được bố trí tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi làm việc của người có thẩm quyền ...
ĐỐI TƯỢNG KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NƠI CƯ TRÚ
là người chưa thành niên hoặc người ốm yếu không còn khả năng lao động thì sau khi hết hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ ...
ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của Luật Xử lý vi phạm hành chính ...
ĐỐI TƯỢNG BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC
là người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của ...
ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC
là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 94 của Xử lý vi phạm hành chính ...
GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 90 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 để giáo ...
THỜI HIỆU THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết ...
TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi ...
ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÓ THỜI HẠN
là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:a) Đình chỉ một phần hoạt động gây ...
TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÓ THỜI HẠN
là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. ...
MỨC TIỀN PHẠT CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘT HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH
là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống ...
TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN
Tài sản được hình thành từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn, từ nguồn vốn của Công đoàn; tài sản do Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu ...
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ
Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm:a) Xăng, dầu thành phẩm;b) Điện;c) Khí dầu mỏ hóa lỏng;d) Phân đạm; phân NPK;đ) Thuốc bảo vệ ...
CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ
là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp thẩm định giá, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc thẩm định giá theo sự uỷ quyền ...
THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ
là người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 34 của Luật giá 2012 đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp thẩm định giá.(Theo Khoản 1 Điều ...
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ
là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí sau:a) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính ...
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ GIÁ
là thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.(Theo Khoản 2 Điều 9 ...
BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
là cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận để kiêm ...
NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, ...
KINH DOANH THUỐC LÁ
là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá ...
HỌC PHÍ,LỆ PHÍ TUYỂN SINH
là khoản tiền mà người học phải nộp cho cơ sở giáo dục đại học để bù đắp chi phí đào tạo.(Theo Khoản 1 Điều 65 Luật Giáo dục đại ...
NGƯỜI HỌC
là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, gồm sinh viên của chương trình đào tạo cao đẳng, chương trình đào ...
GIẢNG VIÊN
Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; ...
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
là chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng. Chương trình đào tạo được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần ...
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
là việc xây dựng và thực hiện chương trình hợp tác đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với cơ sở giáo dục đại học nước ...
HIỆU TRƯỞNG
Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học, giám đốc học viện, đại học (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) là người đại diện cho cơ sở giáo dục ...
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường. Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:a) Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế ...
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
là sự phân bố, sắp xếp hệ thống các trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học, với cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA
Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.Đại học quốc ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH