Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3160 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

VẬT LIỆU, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ LƯỠNG DỤNG
Là vật liệu, công nghệ và thiết bị có thể dùng cho mục đích dân sự hoặc sản xuất, buôn bán, vận chuyển và các hoạt động khác liên quan ...
VẬT LIỆU LIÊN QUAN TỚI VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ VẬT LIỆU LIÊN QUAN)
Là các hạng mục, vật liệu, trang thiết bị, hàng hóa, hay công nghệ bao gồm cả vật liệu, công nghệ và thiết bị lưỡng dụng liên quan đến các ...
PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
a) Là hoạt động làm lan rộng kiến thức, công trình nghiên cứu khoa học, các thành phần tiền chất, vật liệu liên quan của chủ thể nhà nước hoặc ...
VŨ KHÍ SINH HỌC
Là vũ khí dựa trên đặc tính gây bệnh hoặc truyền bệnh của các tác nhân sinh học gây dịch giết hại hàng loạt cho người, động vật, thực vật. ...
VŨ KHÍ HÓA HỌC
Là vũ khí dựa trên đặc tính gây độc cao và tác động nhanh của các loại hóa chất. vũ khí hóa học bao gồm hóa chất độc và các ...
VŨ KHÍ PHÓNG XẠ
Là vũ khí dùng chất phóng xạ để sát thương sinh lực bằng bức xạ ion hóa làm nhiễm xạ môi trường xung quanh, phương tiện kỹ thuật và các ...
VŨ KHÍ HẠT NHÂN
Là vũ khí dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng được giải phóng từ các phản ứng phân chia hạt nhân và phản ứng tổng hợp hạt nhân không ...
VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT HAY CÒN GỌI LÀ VŨ KHÍ HỦY DIỆT LỚN
Là các loại vũ khí được chế tạo, sản xuất có khả năng sát thương cao trên diện rộng, có khả năng hủy diệt, gây tổn thất lớn về sinh ...
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THAM MƯU, GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Là cơ quan quản lý Quỹ; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật, có con dấu và ...
QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Tồn Quỹ cuối năm được chuyển ...
TÀU CHỞ HÀNG KHÔ
Tàu chở hàng khô, gồm: Hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ dăm, gỗ cây, ngũ cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép.(Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị ...
PHƯƠNG ÁN PHÁ DỠ TÀU BIỂN
Là kế hoạch do chủ cơ sở phá dỡ tàu biển lập để thực hiện việc phá dỡ đối với từng tàu biển.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 82/2019/NĐ-CP)
CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
Là khu vực chuyên dụng để phá dỡ tàu biển.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 82/2019/NĐ-CP)
PHÁ DỠ TÀU BIỂN
Là hoạt động tháo dỡ toàn bộ cấu trúc tàu biển tại cơ sở phá dỡ tàu biển.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 82/2019/NĐ-CP)
CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
Là đầu mối tiếp nhận và trao đổi thông tin, chứng từ điện tử của cơ quan nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với cơ ...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN XỬ LÝ
Là chấp nhận hoặc từ chối hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hành chính tới Cổng thông tin một cửa quốc gia.(Theo Điểm c Khoản 2 Điều 20 ...
CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
Chứng từ điện tử gồm: tờ khai, đơn đăng ký, xác nhận đăng ký hoặc các hình thức khác được khai, thông báo thông qua Cổng thông tin một cửa ...
CHỨNG TỪ THUỘC HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
Là chứng từ điện tử, chứng từ giấy.(Theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 85/2019/NĐ-CP)
CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
Các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (sau đây gọi là các giao dịch điện tử) bao gồm:Khai, nhận, phản hồi thông tin về ...
CƠ QUAN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Là cơ quan nhà nước được bộ quản lý ngành, lĩnh vực phân công thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá ...
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Là việc áp dụng hệ thống các biện pháp, quy trình nghiệp vụ nhằm xác định, đánh giá và phân loại mức độ rủi ro, làm cơ sở để quyết ...
KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Là việc cơ quan kiểm tra chuyên ngành căn cứ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để xem xét, đánh giá, xác định ...
CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN
Là môi trường cho các cơ chế một cửa quốc gia của các nước thành viên asean kết nối với nhau.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 85/2019/NĐ-CP)
NGƯỜI SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Là các đối tượng được phép truy cập vào cổng thông tin một cửa quốc gia.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 85/2019/NĐ-CP)
NGƯỜI KHAI
Là tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 85/2019/NĐ-CP)
CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
Là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin ...
HỒ SƠ HÀNH CHÍNH
Là các thông tin, chứng từ, tài liệu do người khai khai, nộp, xuất trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với từng thủ tục hành chính ...
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (SAU ĐÂY GỌI LÀ CƠ QUAN XỬ LÝ)
Là cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất ...
HỆ THỐNG XỬ LÝ CHUYÊN NGÀNH
Là hệ thống thông tin của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có chức năng xử lý hồ sơ của người khai, kết nối, trao đổi thông tin thông ...
CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
Là một hệ thống thông tin tích hợp để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ...
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
Là việc người khai gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác liên quan đến hàng hóa xuất ...
PHÂN BÓN LÁ
Là loại phân bón thuộc một trong các nhóm phân bón quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 84/2019/NĐ-CP sử dụng để cung ...
PHÂN BÓN RỄ
Là loại phân bón thuộc một trong các nhóm phân bón quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 84/2019/NĐ-CP sử dụng để cung ...
NHÓM PHÂN BÓN SINH HỌC
Nhóm phân bón sinh học gồm các loại phân bón được sản xuất thông qua quá trình sinh học hoặc có nguồn gốc tự nhiên, trong thành phần có chứa ...
NHÓM PHÂN BÓN HỮU CƠ
Nhóm phân bón hữu cơ gồm các loại phân bón được sản xuất từ nguyên liệu chính là các chất hữu cơ tự nhiên (không bao gồm các chất hữu ...
NHÓM PHÂN BÓN HÓA HỌC
Nhóm phân bón hóa học (còn gọi là phân bón vô cơ) gồm các loại phân bón được sản xuất từ nguyên liệu chính là các chất vô cơ hoặc ...
PHÂN BÓN GIẢ VỀ CHẤT LƯỢNG
Là phân bón có một hoặc nhiều chỉ tiêu chất lượng chính chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức đăng ký trong quyết định công nhận phân ...
PHÂN BÓN KHÔNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
Là phân bón có chỉ tiêu chất lượng, yếu tố hạn chế không phù hợp với quyết định công nhận phân bón lưu hành tại việt nam hoặc quy chuẩn ...
BUÔN BÁN PHÂN BÓN
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập ...
SẢN XUẤT PHÂN BÓN
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động phối trộn, pha chế, nghiền, sàng, sơ chế, ủ, lên men, chiết xuất, tái chế, làm khô, ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH