Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2251 đến 2280 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội mà họ đã thực hiện.Truy cứu trách nhiệm hình sự được thực hiện trên cơ sở chủ thể (có năng ...
TRUY NÃ TỘI PHẠM
Hoạt động tố tụng hình sự - nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm phát hiện, tìm kiếm, bắt giữ người có hành vi phạm ...
TRUY NÃ TƯ TƯỞNG
Truy cứu trách nhiệm hình sự người đã có tư tưởng nhất định mà không cần xét đến người đó có hành vi nguy hiểm cho xã hội hay không.Truy nã tư tưởng là việc ...
TRUY TỐ
Đưa người phạm tội ra trước toà án để xét xử.Ở nhiều nước, truy tố thuộc thẩm quyền của Viện công tố. Tuy nhiên, tùy theo cách tổ chức của mỗi nước mà Viện Công ...
TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH
Hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thể hiện bằng việc ra quyết định yêu cầu những người có kiến thức chuyên môn cần ...
TRƯNG CẦU Ý DÂN
Việc lấy ý kiến của nhân dân về vấn đề nào đó có liên quan đến lợi ích của nhân dân và lợi ích của đất nước.Việc trưng cầu ý dân được tiến hành bằng ...
TRƯNG DỤNG
Tạm lấy, tạm sử dụng tài sản, nhân công của cá nhân công dân hay của cơ quan dưới quyền trong một thời gian nhất định để phục vụ cho công việc cần kíp, trước ...
TRƯNG MUA
Biện pháp cưỡng chế buộc phải bán tài sản cho Nhà nước theo thỏa thuận giữa cơ quan nhà nướcvới cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản trên cơ sở thời giá thị trường.Trưng ...
TRƯNG THU
Biện pháp pháp luật được thực hiện bởi Nhà nước hay một cơ quan nhà nước trưng thu tài sản của công dân, tổ chức, cơ quan để sử dụng vào việc công hoặc trưng ...
TRƯỚC BẠ
Thủ tục pháp lý ghi văn tự, khế ước đối với một số loại tài sản mà pháp luật quy định có tính bắt buộc vào sổ sách của cơ quan có thẩm quyền khi ...
TÙ BINH
Người thuộc lực lượng vũ trang của một bên xung đột vũ trang; người đi theo lực lượng vũ trang nhưng không trực tiếp tham gia lực lượng vũ trang đó như phóng viên chiến ...
TÙ CHUNG THÂN
Hình phạt tù không thời hạn.Tuy cũng là loại hình phạt tước tự do nhưng được coi là loại hình phạt đặc biệt giống như hình phạt tử hình, do tính đặc biệt nghiêm khắc ...
TÙ CÓ THỜI HẠN
Hình phạt tù có khoảng thời gian xác định.Theo luật hình sự Việt Nam, khoảng thời gian này là từ 3 tháng đến 20 năm. Trong trường hợp tổng hợp hình phạt, mức tối đa ...
TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Độ tuổi được luật hình sự quy định là điều kiện để một người phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã thực hiện của mình.Việc quy định tuổi chịu trách nhiệm hình ...
TUỔI KẾT HÔN
Độ tuổi pháp luật quy định cho phép nam, nữ được quyền kết hôn.Luật hôn nhân và gia đình quy định độ tuổi tối thiểu để nam nữ được phép kết hôn. Độ tuổi đối ...
TÙY VIÊN NGOẠI GIAO
Chức vụ thấp nhất trong nhóm chức vụ có hàm ngoại giao của đại diện ngoại giao ở nước ngoài.Tùy viên ngoại giao là công chức, cán bộ ngành khác nằm trong đại sứ quán, ...
TÙY VIÊN QUÂN SỰ X. Tùy viên ngoại giao.
 
TUYÊN ÁN
Đọc nguyên văn toàn bộ bản án đã được Hội đồng xét xử thông qua.Điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định khi tuyên án mọi người trong phòng xử án ...
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN
Phán quyết của toà án có thẩm quyền về việc xoá bỏ một doanh nghiệp bị thua lỗ đến mức không thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn mặc dù đã sử dụng ...
TUYÊN CHIẾN
Tuyên bố chính thức của một quốc gia về việc bắt đầu tiến hành chiến tranh chống lại quốc gia khác.Việc tuyên chiến không thể biến cuộc chiến tranh phi nghĩa thành cuộc chiến tranh ...
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 02.9.1945
Văn kiện công bố với toàn thể quốc dân Việt Nam, với nhân dân và các quốc gia trên thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, do Hồ ...
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NĂM 1876 CỦA HOA KỲ
Văn kiện tuyên bố độc lập của Hoa Kỳ.Trong hai thế kỷ XVII - XVIII trên bờ Đại Tây Dương phía Bắc Mĩ đã hình thành 13 vùng thuộc địa của Anh quốc. Các vùng ...
TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN CỦA CÁCH MẠNG PHÁP
Văn kiện công bố công khai về quyền con người và quyền công dân của cách mạng Pháp do Hội nghị lập hiến của chính quyền mới triệu tập thông qua vào ngày 26.8.1789.Cuộc Cách ...
TUYÊN NGÔN TOÀN THẾ GIỚI VỀ NHÂN QUYỀN
Văn kiện xác nhận danh mục những quyền và tự do cơ bản của cá nhân được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng Nghị quyết số 217A (III) ngày 10.12.1948 tại khóa ...
TUYỂN DỤNG
Lựa chọn và thu nhận người vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức vào làm việc ở các cơ quan ...
TUYỂN MỘ LÍNH ĐÁNH THUÊ
Thu nạp, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại nước bạn của Việt Nam hoặc phong trào giải phóng dân tộc.Tuyển mộ lính đánh thuê được quy định là tội phạm ...
TƯ PHÁP
Với nghĩa pháp lý chung nhất, tư pháp được quan niệm như là một ý tưởng về một nền công lý, đòi hỏi việc giải quyết những tranh chấp xảy ra trong xã hội phải ...
TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh quan hệ tài sản và nhân thân phi tài sản trong các lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự, thương mại, lao động, ...
TỬ HÌNH
Hình phạt tước bỏ quyền sống của người bị kết án.Hình phạt tử hình ở Việt Nam xuất hiện rất lớn.Thu các sử liệu để lại thời Nhà Đinh (thế kỉ X) "Vua đặt vạc ...
TỬ TÙ
Người thực hiện hành vi phạm tội đã bị toà án kết án tử hình và đang bị giam giữ trong trại giam để chờ ngày đưa ra thi hành án.