Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2920 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀU CÁ
Là hệ thống được tích hợp bởi thiết bị lắp đặt trên tàu cá kết nối với trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá để quản lý, giám sát ...
TUYẾN LỘNG
Là đường gấp khúc được tạo bởi các đoạn thẳng nối liền từ điểm 01’ đến điểm 18’. tọa độ các điểm từ điểm 01’ đến điểm 18’ được xác ...
TUYẾN BỜ
Là đường gấp khúc được tạo bởi các đoạn thẳng nối liền từ điểm 01 đến điểm 18. tọa độ các điểm từ điểm 01 đến điểm 18 được xác ...
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BÁN THÂM CANH
Là nuôi trồng thủy sản trong điều kiện kiểm soát được một phần quá trình tăng trưởng, sản lượng của loài thủy sản nuôi và sự tăng trưởng của loài ...
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÂM CANH
Là nuôi trồng thủy sản trong điều kiện kiểm soát được quá trình tăng trưởng, sản lượng của loài thủy sản nuôi và sự tăng trưởng của loài thủy sản ...
HÀNH LANG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐO ĐẠC
Là hành lang an toàn được xác lập để đảm bảo công trình hạ tầng đo đạc luôn ổn định, hoạt động theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc ...
BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐO ĐẠC
Là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự hoạt động bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá ...
CHU KỲ CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA
Là khoảng thời gian tối đa giữa hai lần cập nhật dữ liệu theo quy định như sau:a) Trong thời gian không quá 05 năm, cơ sở dữ liệu nền ...
DỮ LIỆU PHỦ BỀ MẶT
Là dữ liệu về hiện trạng che phủ của bề mặt Trái Đất, bao gồm lớp phủ thực vật, lớp sử dụng đất, lớp mặt nước, các lớp phủ khác.(Theo ...
DỮ LIỆU ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
Là dữ liệu về đường địa giới hành chính các cấp, hệ thống mốc địa giới hành chính; dữ liệu về các đối tượng địa lý liên quan đến việc ...
DỮ LIỆU BIÊN GIỚI QUỐC GIA
Là dữ liệu về đường biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới; điểm cơ sở, đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam, điểm ...
DỮ LIỆU GIAO THÔNG
Là dữ liệu về mạng lưới giao thông và các công trình có liên quan đến giao thông, gồm hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, ...
DỮ LIỆU DÂN CƯ
Là dữ liệu về các khu dân cư và các công trình liên quan đến dân cư, gồm khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công ...
DỮ LIỆU THỦY VĂN
Là dữ liệu về hệ thống sông, suối, kênh, mương, biển, hồ, ao, đầm, phá, nguồn nước, đường bờ nước, các đối tượng thủy văn khác.(Theo Điểm c Khoản 1 ...
DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH
Là dữ liệu độ cao, độ sâu mô tả hình dạng, đặc trưng của bề mặt Trái Đất bao gồm điểm độ cao, điểm độ sâu, đường đồng mức nối ...
DỮ LIỆU CƠ SỞ ĐO ĐẠC
Là dữ liệu về các điểm tọa độ, độ cao sử dụng trong quá trình đo đạc, thu nhận, xử lý dữ liệu địa lý.(Theo Điểm a Khoản 1 Điều ...
MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA
Là hệ thống các trạm định vị vệ tinh quốc gia được liên kết thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc trong hệ tọa độ quốc gia; ...
MẠNG LƯỚI ĐỘ CAO QUỐC GIA
Là hệ thống điểm đo đạc quốc gia có giá trị độ cao được liên kết tạo thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc, được thiết lập ...
SỐ LIỆU CỦA MẠNG LƯỚI TỌA ĐỘ QUỐC GIA
Là tập hợp giá trị tọa độ không gian của các điểm đo đạc quốc gia được thiết lập trong quá trình xây dựng mạng lưới tọa độ quốc gia, ...
MẠNG LƯỚI TỌA ĐỘ QUỐC GIA
Là hệ thống điểm đo đạc quốc gia có giá trị tọa độ không gian được liên kết tạo thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc, được ...
PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Là cách thức thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về vị trí, hình dạng, kích thước và thông tin thuộc tính của đối tượng địa lý để xây ...
MÔ HÌNH GEOID
Là mô hình mặt trọng trường trái đất, trên đó thế trọng trường ở mọi điểm có giá trị bằng nhau. mô hình geoid trùng với bề mặt nước biển ...
ĐIỂM ĐO ĐẠC QUỐC GIA
Là điểm gắn với mốc đo đạc quốc gia, có ít nhất một trong các giá trị tọa độ, độ cao, trọng lực, được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy ...
TRẠM THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC
Là trạm định vị vệ tinh cung cấp số cải chính giá trị tọa độ, độ cao cho hoạt động đo đạc và bản đồ, dẫn đường.(Theo Khoản 2 Điều ...
TRẠM THAM CHIẾU CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC
Là trạm định vị vệ tinh phục vụ xây dựng hệ tọa độ quốc gia, hệ tọa độ quốc gia động, liên kết hệ tọa độ quốc gia với hệ ...
NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ LẠI
Là người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh nghiệp cho thuê tuyển dụng và ký hợp đồng lao động, sau đó làm việc ...
BÊN THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng người lao động trong một thời gian xác định nhưng ...
DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng và ký hợp ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
Là quản lý của Bộ Quốc phòng trong các lĩnh vực: Bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo, quần đảo, vùng trời, không gian mạng quốc gia; xây dựng khu ...
NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Là người đứng dầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Nghị định này.(Theo Khoản 3 ...
NGƯỜI CHỈ HUY
Là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, gồm: Chỉ huy trưởng quân sự (người đứng đầu về hành chính quân sự), Chính ủy, Chính trị viên và cấp ...
QUÂN NHÂN DỰ BỊ
Là công dân Việt Nam được đăng ký vào ngạch dự bị động viên, gồm: Sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh ...
QUÂN NHÂN TẠI NGŨ
Là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, ...
VỤ VIỆC ĐẶC BIỆT PHỨC TẠP
Là vụ việc có từ 02 tiêu chí trở lên được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 32/2019/NĐ-CP(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 32/2019/NĐ-CP)
VỤ VIỆC PHỨC TẠP
Là vụ việc có một trong các tiêu chí sau đây:a) Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên;b) Tố cáo có ...
ĐẤU THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
Là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công ...
ĐẶT HÀNG CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
Là việc cơ quan nhà nước chỉ định đơn vị sự nghiệp công lập; nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, ...
GIAO NHIỆM VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là việc cơ quan nhà nước giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự ...
GIÁ TIÊU THỤ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC
Là mức giá được nhà nước quy định để đơn vị sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bán ra thị trường.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị ...
CHI PHÍ HỢP LÝ CỦA NHÀ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phù hợp theo quy định tại ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH