Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2161 đến 2190 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

TỘI PHẠM
Hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 và phải chịu hình phạt.Tội phạm là khái niệm cơ bản nhất trong luật hình sự ...
TỘI PHẠM CHIẾN TRANH
Hành vi phạm tội đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh, vi phạm các công ước quốc tế về chiến tranh, xâm phạm đến con người hoặc tài sản được bảo vệ bằng các công ...
TỘI PHẠM CHƯA HOÀN THÀNH
Hành vi phạm tội chưa thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm vì nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.Tội phạm chưa hoàn thành ...
TỘI PHẠM ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
Tội phạm có tính gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội có mức cao nhất của khung hình phạt được quy định là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.Tội ...
TỘI PHẠM HOÁ
Xác định trong luật hành vi nhất định là tội phạm.Tội phạm hoá là hoạt động thuộc thẩm quyền của cơ quan lập pháp. Cơ quan này có trách nhiệm xác định những hành vi ...
TỘI PHẠM HOÀN THÀNH
Hành vi phạm tội đã thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu của cấu thành tội phạm.Tội phạm hoàn thành là một khái niệm pháp lý dùng để chỉ trường hợp phạm tội đã hoàn ...
TỘI PHẠM ÍT NGHIÊM TRỌNG
Tội phạm có tính gây nguy hại không lớn cho xã hội có mức cao nhất của khung hình phạt được quy định (chỉ) đến 3 năm tù.Tội phạm ít nghiêm trọng là một trong ...
TỘI PHẠM KẾT THÚC
Hành vi phạm tội đã thực sự chấm dứt không còn xảy ra trên thực tế.Tội phạm kết thúc có thể xảy ra trong các trường hợp sau: 1) Hành vi phạm tội chấm dứt ...
TỘI PHẠM NGHIÊM TRỌNG
Tội phạm có tính gây nguy hại lớn cho xã hội có mức cao nhất của khung hình phạt được quy định đối với tội này là từ trên 3 năm tù đến 7 năm ...
TỘI PHẠM RẤT NGHIÊM TRỌNG
Tội phạm có tính gây nguy hại rất lớn cho xã hội có mức cao nhất của khung hình phạt được quy định đối với tội này là từ trên 7 năm tù đến 15 ...
TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ
Tội phạm xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thi hành công vụ.Tội phạm về chức vụ là tội phạm có chủ ...
TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ
Tội phạm xâm hại sự ổn định và phát triển nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức hoặc công dân qua hành vi vi phạm quy định của pháp ...
TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ
Tội phạm bao gồm hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng các chất ma túy do Bộ luật hình sự quy định.Tội phạm về ma tuý bao gồm nhiều loại hành ...
TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG
Tội phạm về môi trường xâm phạm đến các quan hệ xã hội liên quan đến việc bảo vệ môi trường tự nhiên thuận lợi, có chất lượng, đến việc sử dụng hợp lý nguồn ...
TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG
Tội phạm về chức vụ, trong đó người phạm tội vì tư lợi (hoặc động cơ cá nhân) có hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho lợi ...
TỘI PHẠM VỀ TÌNH DỤC
Tội phạm xâm phạm nhân phẩm người khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của người phạm tội.Tội phạm tình dục là nhóm tội thuộc Chương “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, ...
TỘI PHẠM VỀ VI TÍNH
Tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội được thực hiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có hành vi khách quan liên quan đến sử dụng máy tính và các tính ...
TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA
Tội phạm xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Đây là ...
TỘI XÂM PHẠM NHÂN THÂN
Nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự cũng như các quyền tự do, dân chủ của người khác.Tội xâm phạm nhân thân có đối tượng chung là con người ...
TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU
Tội phạm xâm phạm quyền sở hữu của người khác.Trước khi có Bộ luật hình sự Bộ luật hình sự năm 1985, tội xâm phạm sở hữu được quy định trong Pháp lệnh trừng trị ...
TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ
Tội phạm về kinh tế được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 (Xt. Tội phạm về kinh tế).Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, tội xâm phạm trật tự quản lý ...
TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Hình thức liên kết kinh tế trên cơ sở đầu tư, góp vốn giữa các công ty nhà nước, giữa công ty nhà nước với các doanh nghiệp khác hoặc được hình thành trên cơ ...
TỔNG CỤC
Cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật - xã hội trong phạm vi cả nước hoặc từng lĩnh vực trong phạm vi thẩm quyền của bộ.Tuỳ thuộc ...
TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH
Cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ trên phạm vi cả nước giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2002.Căn cứ ...
TỔNG CỤC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT
Cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên phạm vi cả nước giai đoạn từ 1979 đến năm 1994, là một trong những cơ quan tiền thân ...
TỔNG ĐẠI LÝ
Hình thức đại lý trong mua bán hàng hoá mà bên đại lý gồm có cả một mạng lưới chứ không chỉ có một người. Mạng lưới đại lý có một người đứng đầu, gọi ...
TỔNG ĐỘNG VIÊN
Huy động toàn bộ lực lượng của cả nước vào việc thực hiện nhiệm vụ của quốc gia.Tổng động viên thường được áp dụng khi đất nước có chiến tranh. Khi có lệnh tổng động ...
TỔNG HỢP HÌNH PHẠT
Xác định hình phạt chung cho người bị tuyên nhiều hình phạt.Trường hợp phải xác định hình phạt chung có thể là: 1) Người phạm tội bị xử cùng một lần về nhiều tội và ...
TỔNG LÃNH SỰ QUÁN X. Cơ quan lãnh sự.
 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ chức công đoàn cấp cao nhất ở Việt Nam (Xt. Công đoàn).Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện cho giới lao động ...