Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2041 đến 2070 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Thuế thu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện Nhà nước cần thiết điều tiết tiêu dùng.Thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc loại thuế ...
THUẾ TRỰC THU
Thuế mà Nhà nước trực tiếp thu vào ngân sách một phần thu nhập của đối tượng nộp thuế.Thuế trực thu không phải là một loại thuế độc lập trong hệ thống thuế. Thuế trực ...
THUẾ XUẤT KHẨU
Thuế thu trên trị giá hàng hoá xuất khẩu.Thuế xuất khẩu là một hình thức của thuế quan, được áp dụng phổ biến ở các nước. Đến cuối thế kỉ XX, do xu hướng khuyến ...
THUYẾT CAI TRỊ
Học thuyết ra đời vào thời kỳ tư bản chủ nghĩa cho rằng lãnh thổ quốc gia gắn liền với khả năng thực thi quyền lực trên cơ sở tuyệt đối hoá quyền lực thực ...
THUYẾT ĐỨC TRỊ
Học thuyết chủ trương lý luận dùng đức để cai trị xã hội.Thuyết đức trị là hệ tư tưởng của Khổng Tử (551- 479 trước Công nguyên) - nhà tư tưởng cổ đại Trung Quốc, ...
THUYẾT KHẾ ƯỚC XÃ HỘI
Học thuyết chính trị - pháp lý lần đầu tiên ra đời trong xã hội Hy Lạp cổ đại, thế kỷ thứ IV - thế kỷ thứ III (trước Công nguyên) cho rằng nhà nước ...
THUYẾT NHÂN TRỊ
Học thuyết chủ trương dùng đức nhân để trị quốc.Nhân trị là quan niệm đạo đức - chính trị của Nho giáo, chủ trương việc trị quốc căn bản phải dựa vào đức nhân của ...
THUYẾT PHÁP LUẬT THỰC CHỨNG
Học thuyết về pháp luật hình thành trên cơ sở tư tưởng triết học chủ nghĩa thực chứng hay còn gọi là chủ nghĩa thực nghiệm mà người sáng lập là Comte (August Comte; 1798 ...
THUYẾT PHÁP QUYỀN TỰ NHIÊN
Học thuyết chủ trương có một thứ pháp luật tự nhiên điều chỉnh quan hệ giữa người và người khi con người tồn tại trong trạng thái tự nhiên.Theo học thuyết này, pháp luật cũng ...
THUYẾT PHÁP TRỊ
Học thuyết chủ trương dùng pháp luật Cai trị xã hội, trị quốc an dân.Những người theo phái pháp trị thường được gọi là pháp gia.Ở Trung Quốc, thuyết pháp trị ra đời rất sớm, ...
THUYẾT TÀI VẬT
Học thuyết ra đời trong thời kì phong kiến cho rằng lãnh thổ quốc gia là một dạng tài vật.Đại biểu của thuyết tài vật là Xpevanxki, Clao, Buxtaman... Đây là học thuyết phản động ...
THUYẾT TAM QUYỀN PHÂN LẬP
Là học thuyết về tổ chức bộ máy nhà nước tư sản - do Locke, Montesquieu, Rousseau sáng lập dựa trên quan điểm cho rằng phải hạn chế sự độc quyền bằng việc không tập ...
THƯ TÍN
Văn bản chứa đựng những thông tin mà một người muốn báo cho một (hoặc nhiều) người khác biết.Theo nghĩa rộng nhất, thư tín là bất kì thông tin nào được ghi nhận dưới một ...
THƯ TÍN DỤNG
1. Hình thức thanh toán được thực hiện từ khoản tiền do người có nghĩa vụ chi trả (bên mua) lưu ký trước ở trung gian thanh toán để trả cho bên thụ hưởng (bên ...
THỪA KẾ
Sự chuyển dịch tài sản của người chết cho người còn sống.Thừa kế luôn gắn với sở hữu. Sở hữu là yếu tố quyết định thừa kế và thừa kế là phương tiện để duy ...
THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Sự chuyển dịch quyền sử dụng đất của người chết cho người còn sống.Ở Việt Nam, với đặc thù đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là người đại diện chủ sở ...
THỪA KẾ QUYỀN TÁC GIẢ
Sự chuyển dịch một số quyền tác giả từ người chết sang cho người còn sống.Theo quy định của pháp luật, khi tác giả chết thì người thừa kế của tác giả được hưởng các ...
THỪA KẾ THEO DI CHÚC
Việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho những người còn sống theo quyết định của người để lại di sản trước khi chết thể hiện qua di chúc (Xt. Di chúc).
THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT
Việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.Thừa kế theo pháp luật đối ...
THỪA LỆNH
Làm theo mệnh lệnh của cấp trên.Người được thừa lệnh của cấp trên làm một công việc nào đó không có quyền trực tiếp làm công việc này mà công việc đó thuộc quyền của ...
THỪA PHÁT LẠI
Viên chức chuyên việc tống đạt giấy tờ và thi hành phán quyết của Tòa án hay thu một sản vật.Thừa - giúp, phụ giúp; theo, tuân theo lệnh của cấp trên. Phát - gửi ...
THỪA TỰ
Thừa hưởng tài sản của cha ông để lại và nhận trách nhiệm lo việc thờ cúng của dòng họ, tổ tiên theo lệ xưa.Người con mà theo tục lệ cũ được hưởng tài sản ...
THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN
 Việc một người không có nghĩa vụ (pháp lý hay hợp đồng) thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó, hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc ...
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Những hành vi của các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng nhằm làm cho các điều khoản, nội dung đã cam kết trong hợp đồng trở thành hiện thực.Quá trình thực hiện hợp ...
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
Thực hiện việc phải làm - hành động hoặc không hành động, làm hoặc không làm một việc.Trong giao lưu dân sự, nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ dân sự là người có nghĩa vụ ...
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
Hành vi của chủ thể (hành động hoặc không hành động) được tiến hành phù hợp với quy định, với yêu cầu của pháp luật, tức là không trái, không vượt quá khuôn khổ mà ...
THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA
Biện pháp điều tra tội phạm được tiến hành thông qua các hoạt động thí nghiệm, thực nghiệm đặc biệt trong điều kiện tương tự như điều kiện mà hành vi, sự việc, hiện tượng ...
THƯƠNG LƯỢNG
Hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế, theo đó các bên tự bàn bạc để thống nhất cách thức loại trừ tranh chấp mà không cần tới sự tác động hay giúp đỡ của ...
THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ
Việc bàn bạc, thảo luận giữa đại diện của tập thể người lao động và người sử dụng lao động nhằm đạt tới sự thỏa thuận về nội dung của thoả ước lao động tập ...
THƯƠNG NHÂN
Tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.Thương nhân có các dấu hiệu pháp lý sau: ...