Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2011 đến 2040 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

THỦ TỤC XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM
Các bước, các việc phải làm để xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có sai lầm, vi phạm pháp ...
THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM
Cách thức, trình tự tiến hành xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án chưa có hiệu lực pháp luật ...
THỦ TỤC XÉT XỬ SƠ THẨM
Cách thức, trình tự tiến hành xét xử lần đầu đối với một vụ án hoặc xét xử lại vụ án từ đầu theo quyết định của hội đồng xét xử phúc thẩm, hội đồng ...
THỦ TỤC XÉT XỬ TÁI THẨM
Cách thức, trình tự tiến hành xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những phát hiện tình tiết mới có thể làm thay đổi ...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Người đứng đầu Chính phủ.Thủ tướng Chính phủ là người lãnh đạo Chính phủ và điều hành hoạt động của Chính phủ.Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu ...
THỤ LÝ VỤ ÁN
Bắt đầu tiếp nhận một vụ việc để xem xét và giải quyết.Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, thụ lý vụ án là việc toà dân sự nhận đơn yêu cầu ...
THUẬN TÌNH LY HÔN
 (Vợ chồng) cùng yêu cầu tòa án nhân dân cho phép họ được ly hôn.Trong việc thuận tình ly hôn, sự tự nguyện ly hôn của vợ chồng có ý nghĩa quan trọng để tòa ...
THUÊ
Một giao dịch mang tính chất của một hợp đồng, theo đó một người giao một vật cho một người khác sử dụng trong một thời hạn hoặc thực hiện một công việc theo yêu ...
THUÊ MUA
Một loại hợp đồng, theo đó người cho thuê, chuyển giao tài sản cho người thuê, để người này sử dụng trước khi quyết định mua hay không mua hẳn tài sản lúc hết hạn ...
THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Thuê quyền sử dụng đất để sử dụng theo mục đích được thỏa thuận phù hợp với pháp luật từ chủ thể đang có quyền sử dụng đất hợp pháp.Việc thuê quyền sử dụng đất ...
THUẾ
Khoản thu của ngân sách nhà nước không hoàn trả và không mang tính đối giá, do cơ quan quyền lực nhà nước quy định.Nhìn từ góc độ xã hội, thuế là khoản đóng góp, ...
THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ
Thuế đánh vào phần thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư của nhà đầu tư.Thuế chuyển nhượng vốn đầu tư không phải là một sắc thuế độc lập trong hệ thống ...
THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Thuế thu đối với người sử dụng đất khi họ được Nhà nước cho phép chuyển quyền sử dụng đất cho người khác.Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất được ban hành lần đầu tiên ...
THUẾ CHUYỂN THU NHẬP RA NƯỚC NGOÀI
Thuế đánh vào thu nhập của nhà đầu tư nước ngoài có được từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam mà chuyển ra nước ngoài hoặc giữ lại ngoài Việt Nam.Đối tượng nộp thuế ...
THUẾ DOANH THU
Thuế thu trên doanh thu từ hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh.Thuế doanh thu thuộc loại thuế gián thu, xuất hiện ở châu Âu vào những năm đầu của thế kỉ XX.Với ...
THUẾ ĐIỀN THỔ
Thuế thu đối với người sử dụng ruộng đất nằm ngoài phần đất đô thị không thuộc phạm vi đất đô thị,Thuế điền thổ được chia ra làm hai hạng là thuế điền đánh vào ...
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Thuế thu trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.Phương thức thu thuế đối với phần giá trị tăng ...
THUẾ GIÁN THU
Thuế thu đối với người tiêu dùng thông qua việc nộp thuế của người sản xuất, kinh doanh.Tính gián thu của loại thuế gián thu thể hiện ở chỗ, người nộp thuế và người thực ...
THUẾ LỢI TỨC
Thuế thu trên lợi tức của cơ sở sản xuất, kinh doanh.Hình thức thuế thu nhập công ty được áp dụng đầu tiên vào năm 1920 ở Đức và Mỹ, ngày nay được áp dụng ...
THUẾ MÔN BÀI
Thuế thu đối với việc khai trương kinh doanh hàng năm của cơ sở sản xuất, kinh doanh.Thuế môn bài là loại thuế thu đối với việc khai trương sản nghiệp hàng năm nên số ...
THUẾ NHÀ ĐẤT
Thuế thu đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà và đối với đất ở, đất xây dựng công trình.Theo quy định của Pháp lệnh thuế nhà, đất ngày 31.7.1992, thì trong ...
THUẾ NHẬP KHẨU
Thuế thu trên trị giá hàng hóa nhập khẩu.Thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu là hai loại thuế thường được gọi chung là thuế quan. Hiện nay, hầu hết các nước bỏ thuế đánh ...
THUẾ QUAN
Thuế do hải quan của một nước thu đối với hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu khi vận chuyển qua cửa khẩu của nước đó (Xt. Thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu). 
THUẾ QUAN BẢO HỘ
Mức thuế suất do nhà nước quy định đối với những hàng hoá nhập khẩu để bảo vệ nền kinh tế của nước mình khỏi bị nước ngoài cạnh tranh.Về lâu dài, ngành công nghiệp ...
THUẾ SUẤT
Mức thuế phải thu do Nhà nước quy định.Thuế suất gồm hai loại: thuế suất tỷ lệ và thuế suất định mức. Thuế suất tỉ lệ xác định mức thuế phải thu theo tỷ lệ ...
THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Thuế thu đối với tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp hoặc được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp.Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, theo sắc lệnh số 131/SL ngày 11.5.1951 ...
THUẾ TÀI NGUYÊN
Thuế thu trên trị giá tài nguyên thiên nhiên mà tổ chức, cá nhân khai thác thuộc chủ quyền của Việt Nam.Ở Việt Nam, trước cải cách hệ thống pháp luật thu ngân sách nhà ...
THUẾ THỔ TRẠCH
Khoản thu hàng năm đối với người có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.Thổ trạch là một từ Hán - Việt. Thuế thổ trạch một hạng thuế được áp dụng ...
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Thuế thu trên thu nhập của doanh nghiệp còn được gọi là thuế thu nhập công ty, là loại thuế phổ biến trên thế giới.Trước năm 1999, ở Việt Nam hình thức thuế đánh vào ...
THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO
Thuế thu trên thu nhập của cá nhân thuộc loại thuế trực thu.Trên thế giới, thuế đánh vào thu nhập cá nhân là loại thuế được áp dụng sớm hơn nhiều loại thuế khác. Ví ...