Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2071 đến 2100 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

THƯƠNG PHIẾU
Chứng chỉ dùng trong thương mại ghi nhận yêu cầu hoặc cam kết thanh toán không điều kiện số tiền xác định trong thời gian nhất định và được chuyển nhượng.Thương phiếu sử dụng trong ...
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Một bộ phận hợp thành của hội đồng nhân dân.Thường trực hội đồng nhân dân đầu tiên được quy định trong Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 30.6.1989 ...
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Tỉ lệ giữa giá trị của các đồng tiền của các nước hoặc khối liên minh kinh tế của một số nước.Tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam là tỉ lệ giữa giá trị ...
TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC
Tỉ lệ phần trăm (%) dùng để tính số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.Tỷ lệ dự trữ bắt ...
TỊCH THU TÀI SẢN
Tước của người bị kết án một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của họ để sung quỹ nhà nước.Tịch thu tài sản là hình phạt bổ sung được quy định trong ...
TIỀN ÁN
Đặc điểm nhân thân chỉ người đã bị kết án và áp dụng hình phạt mà chưa được xoá án tích.Trong luật hình sự Việt Nam, đặc điểm có tiền án có các ý nghĩa ...
TIỀN CÔNG
Khoản tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động làm công sau khi người lao động đã thực hiện xong một công việc cụ thể theo yêu cầu của người sử ...
TIỀN LƯƠNG
Số tiền người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả cho người lao động khi họ cung ứng sức lao động, theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận hợp pháp ...
TIỀN SỰ
Sự việc xảy ra trước đó, thể hiện một hành vi vi phạm hành chính do một người thực hiện đã bị xử lý hành chính mà chưa hết thời hiệu, chưa được xoá.Là hậu ...
TIỀN THƯỞNG
Khoản tiền người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ có kết quả lao động cao, vượt trội, phù hợp với hướng khuyến khích của người sử dụng lao động.Trong các ...
TIỀN TUẤT
Khoản tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội trả từ quỹ bảo hiểm xã hội cho thân nhân của người lao động, người có công với nước bị chết, theo quy định của pháp ...
TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Các quy định làm căn cứ thực hiện và đánh giá mức độ an toàn lao động trong quá trình lao động.Tiêu chuẩn an toàn lao động ở các nước có thể khác nhau phụ ...
TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Các quy định làm căn cứ để thực hiện và đánh giá mức độ vệ sinh lao động trong các đơn vị sử dụng lao động.Tiêu chuẩn vệ sinh lao động là nội dung cần ...
TIÊU HÔN
Biện pháp chế tài của pháp luật nhằm mục đích tiêu huỷ giá thú (tiêu huỷ hôn nhân) khi có bằng chứng để chứng tỏ rằng, việc giá thú (hay hôn nhân) đó đã vi ...
TIÊU HUỶ THƯ TÍN
Làm cho thư tín không toàn vẹn về phương diện vật chất và không còn khả năng tồn trữ, chuyển tải thông tin.Thư tín được gửi đi nhưng chưa đến tay chủ thể nhận thông ...
TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ
(Hành vi) mua, trao đổi, nhận hoặc giúp cho việc mua bán, trao đổi tài sản mình biết rõ là tài sản do hành vi phạm tội của người khác mà có (do trộm cắp ...
TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM
Thông tin về tội phạm do cơ quan, tổ chức cung cấp dùng làm cơ sở để khởi tố vụ án hình sự.Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế khi ...
TÍN CHẤP X. Bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội.
 
TÍN DỤNG
Việc chuyển giao vốn dựa trên cơ sở tín nhiệm và theo nguyên tắc hoàn trả, theo đó người cho vay chuyển giao quyền sử dụng một lượng tài sản cho người vay trong một ...
TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
Tín dụng do Nhà nước thực hiện để hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế thuộc một số ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của ...
TÍN DỤNG HỢP TÁC XÃ
Tín dụng do tổ chức tín dụng thành lập dưới hình thức hợp tác xã thực hiện đối với thành viên của mình hoặc người không phải là thành viên nhưng được đại hội thành ...
TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
Tín dụng do tổ chức tín dụng thực hiện.Với tư cách là một kênh cung ứng vốn cho nền kinh tế, trong quan hệ tín dụng ngân hàng, các tổ chức tín dụng chuyển giao ...
TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
Tín dụng do Nhà nước thực hiện với tư cách là người đi vay.Mục đích thực hiện tín dụng Nhà nước của Nhà nước là huy động vốn để bù đắp thiếu hụt ngân sách ...
TÍN DỤNG QUỐC TẾ
 Vay và cho vay có sự tham gia của chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài.Tùy thuộc vào loại cho vay và cơ cấu chủ ...
TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI
Tín dụng được thực hiện thông qua việc mua, bán chịu hàng hóa, dịch vụ.Hình thức sơ khai của tín dụng thương mại là kỳ phiếu xuất hiện vào thế kỉ XII, được sử dụng ...
TÍN PHIẾU
Chứng chỉ ghi nhận khoản nợ ngắn hạn được phát hành theo phương thức do pháp luật quy định để vay tiền.Tín phiếu xác nhận quyền chủ nợ, quyền được hưởng lợi tức ổn định ...
TÍN PHIẾU KHO BẠC
Tín phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành để vay ngắn hạn cho ngân sách Nhà nước, ghi nhận cam kết của Chính phủ trong việc trả nợ gốc và lãi cho người sở ...
TINH THẦN PHÁP LUẬT - DE L’ESPRIT DES LOIS
Tác phẩm luật học nổi tiếng của nhà tư tưởng Pháp Môngtexkiơ (Charles de Secondat Montesquieu) xuất bản lần đầu tiên ở Giơnevơ vào năm 1748.Trong các bản dịch ra tiếng Việt, tên gọi tác ...
TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
Tình cảm thuỷ chung hợp lẽ phải, đạo lý làm người và đạo làm vợ, làm chồng của vợ chồng với nhau.Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định tình nghĩa vợ ...
TÌNH THẾ CẤP THIẾT
Tình thế của người vì muốn tránh nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tập thể, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn ...