Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2101 đến 2130 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT
Tình tiết thực tế của vụ án được sử dụng để xác định trường hợp phạm tội đó thuộc khung hình phạt tăng nặng hoặc khung hình phạt giảm nhẹ.Khi xây dựng các khung hình ...
TÌNH TIẾT ĐỊNH TỘI
Tình tiết thực tế của vụ án được sử dụng để xác định hành vi đã thực hiện trong vụ án cấu thành tội gì.Khi quy định các tội phạm cụ thể luật hình sự ...
TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Tình tiết ảnh hưởng đến mức độ trách nhiệm hình sự của trường hợp phạm tội cụ thể theo hướng làm giảm xuống so với trường hợp bình thường.Khi quyết định hình phạt, tòa án ...
TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Tình tiết phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn của vi phạm hành chính và là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xử phạt quyết định mức phạt thấp ...
TÌNH TIẾT LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Tình tiết phản ánh không có hoặc làm mất cơ sở của trách nhiệm hình sự.Tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự gồm hai nhóm tình tiết. Nhóm tình tiết phản ánh không có ...
TÌNH TIẾT MỚI
Tình tiết quan trọng, mới được phát hiện sau khi bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật mà trước đó đương sự đã không thể biết được.Tình tiết mới có ...
TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Tình tiết ảnh hưởng đến mức độ trách nhiệm hình sự của trường hợp phạm tội cụ thể theo hướng làm tăng lên so với trường hợp bình thường.Khi quyết định hình phạt, tòa án ...
TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Tình tiết phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội cao hơn của vi phạm hành chính và là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xử phạt quyết định mức phạt cao ...
TÌNH TRẠNG BẤT KHẢ KHÁNG
Tình trạng của chủ thể khi gây thiệt hại cho xã hội mà không thể xử sự khác được trong điều kiện khách quan bình thường.Đây là trường hợp không có lỗi, vì chủ thể ...
TÌNH TRẠNG KHÔNG CÓ NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Tình trạng của người thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức ý nghĩa xã hội ...
TÌNH TRẠNG PHÁ SẢN
Tình trạng một doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu.Các khoản nợ đến hạn có thể là các khoản ...
TỈNH
Đơn vị hành chính được chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã.Việc thành lập tỉnh mới, sáp nhập, chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh do Quốc hội quyết ...
TOÀ ÁN
Cơ quan trung tâm của quyền tư pháp có chức năng giải quyết các vi phạm pháp luật.Ở Việt Nam, Toà án là một trong những cơ quan thuộc hệ thống bộ máy nhà nước ...
TÒA ÁN HIẾN PHÁP
Cơ quan đặc biệt có chức năng chủ yếu là phán xét tính hợp hiến của các văn bản luật.Trong quan niệm của nhiều nước, toà án hiến pháp là thiết chế quan trọng bậc ...
TOÀ ÁN NHÂN DÂN
Cơ quan xét xử của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Ở Việt Nam, hệ thống tòa án nhân dân bao gồm Toà án nhân dân tối cao, các tòa án nhân ...
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Toà án nhân dân tối cao có nhiệm vụ và quyền hạn hướng dẫn các tòa án áp dụng thống ...
TOÀ ÁN NHÂN QUYỀN CHÂU ÂU
Cơ quan tài phán quốc tế được thành lập trên cơ sở Công ước nhân quyền châu Âu năm 1950, có chức năng chính là giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên ...
TOÀ ÁN QUỐC TẾ
Cơ quan tư pháp chính của Liên hợp quốc thực hiện uỷ quyền trong việc giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia và đưa ra kết luận tư vấn về vấn đề pháp ...
TÒA ÁN QUỐC TẾ VỀ LUẬT BlỂN
Cơ quan giải quyết tranh chấp theo Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.Thành phần của Toà án quốc tế về luật biển gồm 21 thành viên có nhiệm kỳ 9 ...
TÒA BỒI THẨM (BỒI THẨM ĐOÀN)
Tòa án xem xét và giải quyết các vụ án hình sự và cá biệt đối với một số nước Toà án còn xem xét và giải quyết các vụ dân sự. Tòa bồi thẩm ...
TOÀ HÀNH CHÍNH
Toà chuyên trách của Toà án nhân dân tối cao, toà án nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương, có nhiệm vụ giải quyết các vụ án hành chính theo quy định của pháp ...
TOÀ HÌNH SỰ
Tòa chuyên trách trong hệ thống Tòa án nhân dân có chức năng xét xử các vụ án hình sự về các tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự.Toà hình sự được ...
TOÀ KINH TẾ
Tòa chuyên trách thuộc hệ thống tòa án nhân dân, được tổ chức ở Tòa án nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Toà kinh tế được ...
TOÀ LAO ĐỘNG
Tòa chuyên trách trong hệ thống tòa án nhân dân, có chức năng giải quyết các vụ án lao động và xác định tính hợp pháp của các cuộc đình công.Trên thế giới, hệ thống ...
TỔ CHỨC ÂN XÁ QUỐC TẾ
Tổ chức phi chính phủ được thành lập ngày 28.5.1961 với mục đích chống lại việc vi phạm quyền con người, thúc đẩy nhận thức và tôn trọng triệt để các quyền và tự do ...
TỔ CHỨC BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ ĐA BIÊN (MIGA)
Tổ chức quốc tế được thành lập trên cơ sở Công ước MIGA (tháng 8.1995, có hiệu lực từ ngày 12.4.1998) nhằm bảo đảm cho các khoản đầu tư tránh được sự rủi ro phi ...
TỔ CHỨC CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU DẦU MỎ (OPEC)
Tổ chức được thành lập tháng 9.1960 nhằm bảo vệ quyền lợi của Các nước khai thác dầu mỏ.Thành viên gồm có các nước: Venezuela, Gabon, Iran, Iraq, Cooet, Inđônêxia, Libya, Angiêri, Cata, Nigeria, Êcuađo, ...
TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
Tổ chức lấy hoạt động chính trị làm hình thức hoạt động chủ yếu của mình, trong đó vấn đề chính quyền, tham gia, sử dụng, phát huy hiệu lực của chính quyền nhà nước ...
TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN CỦA LIÊN HỢP QUỐC
Tổ chức quốc tế liên chính phủ không thuộc cơ cấu của Liên hợp quốc, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá giáo dục, y tế và lĩnh vực liên quan ...
TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC
(Hành vi) rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc.Tổ chức đánh bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, thúc đẩy và tạo ...