Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2221 đến 2250 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

TRANH TỤNG
Là các hoạt động tố tụng được thực hiện bởi các bên tham gia tố tụng (bên buộc tội và bên bị buộc tội) có quyền bình đẳng với nhau trong việc thu thập, đưa ...
TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
Trạng thái ổn định, có tổ chức, có kỉ luật ở nơi công cộng.Những nơi phục vụ lợi ích công cộng như đường phố, quảng trường, công viên, bệnh viện, nhà hát, rạp chiếu bóng, ...
TRẬT TỰ PHÁP LUẬT
Trạng thái được Chỉnh đốn của các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh nhờ có sự thực hiện liên tục nguyên tắc pháp chế mà nét đặc trưng là các quyền cơ ...
TRÍCH LỤC BẢN ÁN
Trích, rút ra một phần từ một bản án rồi sao chép lại; phần nội dung của bản án đã được rút ra và sao chép lại (Xt. Bản án).Trích lục bản án là một ...
TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN CỦA HÊGHEN
Tác phẩm triết học của Hêghen - nhà tư tưởng lớn của Đức (Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 1770 - 1831) trước C.Mác, trình bày về Nhà nước và pháp luật với sự "diễn đạt nhất ...
TRIỆU HỒI ĐẠI SỨ
Yêu cầu đại sứ phải trở về nước vì các lý do khác nhau.Lý do triệu hồi đại sứ có thể là bổ nhiệm đại sứ khác, cách chức đại sứ, do yêu cầu của ...
TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
Cơ quan quản lý đồng thời là cơ quan tài phán của nhà nước, có chức năng xét xử, giải quyết các tranh chấp hợp đồng kinh tế và đăng ký kinh doanh cho các ...
TRỌNG TÀI LÂM THỜI X. Trọng tài vụ việc.
 
TRỌNG TÀI PHI CHÍNH PHỦ
Tổ chức xã hội - nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết-các tranh chấp về hợp đồng kinh tế, các tranh chấp giữa công ty và các thành viên của công ty, giữa các thành ...
TRỌNG TÀI QUỐC TẾ
Cơ quan hoặc phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật thuộc lĩnh vực điều chỉnh của tư pháp quốc tế mà pháp luật cho phép được giải quyết ...
TRỌNG TÀI QUY CHẾ X. Trọng tài thường trực.
 
TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Trọng tài xét xử các tranh chấp trong thương mại quốc tế.Theo khoản 3 Điều 1 Luật mẫu của trọng tài thương mại quốc tế do UNCITRAL thông qua ngày 21.6.1985 thì tổ chức trọng ...
TRỌNG TÀI THƯỜNG TRỰC
Hình thức trọng tài có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động theo điều lệ riêng, thường xuyên tồn tại để giải quyết tranh chấp thuộc thẩm quyền của mình khi được các bên ...
TRỌNG TÀI VIÊN
Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện do pháp luật quy định được các bên tranh chấp lựa chọn hoặc được chỉ định để giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài.Trọng tài viên ...
TRỌNG TÀI VỤ VIỆC (AD-HOC)
Trọng tài được các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập để giải quyết tranh chấp cụ thể và tự giải thể khi giải quyết xong tranh chấp đó.Trọng tài vụ việc không có trụ ...
TRỌNG TỘI
Loại tội phạm xâm hại đến những quan hệ xã hội có tầm quan trọng đặc biệt được luật hình sự bảo vệ mà hình phạt áp dụng đối với những tội này rất nghiêm ...
TRỘM CẮP TÀI SẢN
Hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản đang có người khác quản lý.Trộm cắp tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác. Trước khi ...
TRỐN THUẾ
(Hành vi xâm phạm chính sách thuế của Nhà nước thông qua việc chủ thể) không hoàn thành hoặc hoàn thành không đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.Trốn thuế là hành vi nguy hiểm cho ...
TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Không chấp hành đúng những quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện của những người đang ở độ tuổi làm ...
TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Khoản trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia bảo hiểm bị thất nghiệp theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất ...
TRỢ CẤP THÔI VIỆC
Khoản trợ cấp cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động.Vấn đề trợ cấp thôi việc được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đề cập đến trong Công ước 158 năm ...
TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT
Khoản trợ cấp cho người bị suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo quy định của pháp luật.Trợ cấp thương tật thường là một nội dung ...
TRỢ CẤP XÃ HỘI
Khoản tiền hoặc tài sản khác do Nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ cấp cho các thành viên của xã hội trong trường hợp những thành viên này gặp rủi ro, hiểm ...
TRỤ SỞ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
Nơi thực hiện nhiệm vụ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao ở nước khác.Toà nhà hoặc bộ phận của toà nhà và đất đai trực thuộc tòa nhà hoặc bộ phận toà ...
TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP
Nơi đặt cơ quan điều hành của doanh nghiệp.Trụ sở của doanh nghiệp không nhất thiết là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc nơi có hộ khẩu thường ...
TRỤC XUẤT
Buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Người nước ngoài bị trục xuất khỏi Việt Nam ...
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Tổ chức quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.Trung tâm giao dịch chứng khoán là một hình thức tổ ...
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Đơn vị sự nghiệp có thu, do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập làm chức năng dịch vụ công về việc làm theo quy định của pháp luật.Vấn đề dịch vụ công ...
TRUNG TÂM QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ ĐẦU TƯ (ICSID)
Cơ quan được thành lập theo Công ước về giải quyết tranh chấp về đầu tư giữa các quốc gia và công dân của các quốc gia khác nhau (có hiệu lực từ 14.10.1966) dưới ...
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC)
Tổ chức trọng tài phi chính phủ đặt cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28.4.1993 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở ...