Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3000 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
Là tài sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ khác do ...
KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG
Là tổ hợp trụ sở làm việc được quy hoạch và xây dựng tập trung tại một khu vực để bố trí cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị ...
NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Bao gồm:a) Tài sản bằng hiện vật do Nhà nước giao;b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí khác theo ...
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là các quy định về chủng loại, số lượng, mức giá, đối tượng ...
TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
Bao gồm:1. Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động ...
HÌNH THỨC KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG
Bao gồm:1. Giao quyền sử dụng tài sản công.2. Cấp quyền khai thác tài sản công.3. Cho thuê tài sản công.4. Chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử ...
TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
Bao gồm: tài sản bị tịch thu; tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, tài sản ...
TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG PHỤC VỤ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG
Là các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình kết cấu hạ tầng xã hội và vùng đất, vùng nước, vùng biển gắn với công trình kết ...
DỊCH VỤ NỔ MÌN
Là việc thực hiện hợp đồng nổ mìn giữa tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nổ mìn với tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định ...
NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Bao gồm:a) Trợ giúp viên pháp lý;b) Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; luật sư thực ...
TỔ CHỨC THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Bao gồm tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.(Theo Khoản 1 Điều 12 Luật Trợ ...
CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ...
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ ...
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ ...
NGƯỜI GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
Là người có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực phát sinh yêu cầu bồi thường; không được là người có quyền và lợi ích liên ...
THU NHẬP KHÔNG ỔN ĐỊNH THEO MÙA VỤ
Được xác định là thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương trong khoảng thời gian thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. ...
THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG
Là thiệt hại thực tế đã phát sinh, các khoản lãi quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà ...
THỜI HIỆU YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu bồi thường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Luật Trách nhiệm bồi thường ...
LỰC LƯỢNG CẢNH VỆ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI BỘ CÔNG AN VÀ BỘ QUỐC PHÒNG
Bao gồm:a) Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an;b) Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Cục Bảo vệ an ninh ...
LỰC LƯỢNG CẢNH VỆ
Là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có chức năng thực hiện công tác cảnh vệ để bảo ...
TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ, GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Là tổ chức khoa học và công nghệ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ.(Theo Khoản 1 Điều 48 Luật ...
LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
1. Môi giới chuyển giao công nghệ.2. Tư vấn chuyển giao công nghệ.3. Đánh giá công nghệ.4. Thẩm định giá công nghệ.5. Giám định công nghệ.6. Xúc tiến chuyển giao ...
CHỢ CÔNG NGHỆ, HỘI CHỢ CÔNG NGHỆ, TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ, ĐIỂM KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ, TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ
Là nơi trưng bày, giới thiệu, mua, bán công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ.(Theo Khoản 1 Điều 44 Luật chuyển giao công nghệ 2017)
TỔ CHỨC TRUNG GIAN CỦA THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là tổ chức cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn, xúc tiến chuyển giao công nghệ, đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ, dịch vụ kết nối, ...
CÔNG NGHỆ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO
Là một hoặc các đối tượng sau đây:a) Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ;b) Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ ...
QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
Lả quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều ...
CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
Bao gồm:1. Khách sạn.2. Biệt thự du lịch.3. Căn hộ du lịch.4. Tàu thủy lưu trú du lịch.5. Nhà nghỉ du lịch.6. Nhà ở có phòng cho khách du lịch ...
KINH DOANH VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH
Là việc cung cấp dịch vụ vận tải đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ chuyên phục vụ khách du lịch theo chương trình ...
KINH DOANH ĐẠI LÝ LỮ HÀNH
Là việc tổ chức, cá nhân nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng.(Theo Khoản ...
HỢP ĐỒNG LỮ HÀNH
Là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của ...
TÀI NGUYÊN DU LỊCH VĂN HÓA
Bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và ...
TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN
Bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được ...
KHÁCH DU LỊCH RA NƯỚC NGOÀI
Là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch nước ngoài.(Theo Khoản 4 Điểu 10 Luật Du lịch 2017)
KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM
Là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch.(Theo Khoản 3 Điểu 10 Luật Du lịch 2017)
KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA
Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam.(Theo Khoản 2 Điểu 10 Luật Du lịch 2017)
KHÁCH DU LỊCH
Bao gồm khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.(Theo Khoản 1 Điểu 10 Luật Du lịch 2017)
VÙNG PHỤ CẬN CỦA HỒ CHỨA NƯỚC
Bao gồm vùng phụ cận của đập và vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước được quy định như sau:a) Vùng phụ cận của đập có phạm vi được ...
GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI
Bao gồm giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thực hiện theo quy định của Luật Thủy lợi 2017 ...
ĐIỂM GIAO NHẬN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI
Là vị trí chuyển giao sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ.(Theo Điều ...
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI
Là hợp đồng dân sự có thời hạn được thể hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung chính sau đây:a) Chủ thể hợp đồng;b) Mục đích sử dụng ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH