Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2191 đến 2220 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC
Người đứng đầu Ban thư ký Liên hợp quốc.Tổng thư ký Liên hợp quốc là nhân viên hành chính cao cấp nhất của Liên hợp quốc, do Đại hội đồng Liên hợp quốc bổ nhiệm ...
TỐNG ĐẠT
Việc chuyển các giấy tờ đến tận tay người nhận.Theo nghĩa pháp lý, “tống đạt” là việc chuyển đến đương sự giấy tờ cần thiết của cơ quan tư pháp.Dưới góc độ pháp luật tố ...
TRẢ CHẬM
Hình thức mua bán trong đó người mua chỉ trả tiền mua sau thời hạn nhất định tính từ khi nhận hàng.Quyền sở hữu đối với tài sản mua trả chậm thuộc sở hữu của ...
TRẢ DẦN
Hình thức mua bán trong đó người mua trả tiền theo định kỳ kể từ khi nhận hàng.Quyền sở hữu đối với tài sản mua trả dần vẫn thuộc bên bán cho đến khi thanh ...
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, có lỗi trong việc gây thiệt ra thiệt hại về vật chất, tinh thần phải bồi hoàn cho người bị thiệt hại nhằm phục hồi tình ...
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CON CHƯA THÀNH NIÊN GÂY RA
Trách nhiệm của cha, mẹ trong việc bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên gây ra cho người khác.Quy định trách nhiệm bồi thường của cha, mẹ đối với những thiệt hại do ...
TRÁCH NHIỆM CÔNG VỤ
Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải hành động phù hợp với quy định của pháp luật, lựa chọn phương án hành động tối ưu và hợp lý nhất, báo ...
TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
Trách nhiệm pháp lý mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị thiệt hại.Dựa ...
TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH
Trách nhiệm thi hành nghĩa vụ do pháp luật hành chính quy định và trách nhiệm phát sinh do vi phạm nghĩa vụ đó.Trách nhiệm thi hành nghĩa vụ do pháp luật hành chính quy ...
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Trách nhiệm của người phạm tội phải chịu những hậu quả pháp lý bất lợi về hành vi phạm tội của mình.Trách nhiệm hình sự là một dạng trách nhiệm pháp lý, bao gồm; nghĩa ...
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN
Là một loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất được áp dụng đối với pháp nhân khi pháp nhân đó thực hiện một hành vi phạm tội thể hiện bằng biện pháp cưỡng chế ...
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp, theo đó chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong ...
TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT
Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức do vi phạm kỷ luật, vi phạm quy tắc hay nghĩa vụ trong hoạt động công vụ hoặc vi phạm pháp ...
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Hậu quả bất lợi mà chủ thể pháp luật phải gánh chịu do pháp luật quy định vì hành vi vi phạm pháp luật của mình (hoặc của người mà mình bảo lãnh hoặc giám ...
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ
Hậu quả pháp lý phát sinh đối với chủ thể luật quốc tế do hành vi vi phạm pháp luật quốc tế.Trách nhiệm pháp lý quốc tế bao gồm nghĩa vụ của bên vi phạm ...
TRÁCH NHIỆM PHI VẬT CHẤT
Trách nhiệm pháp lý quốc tế phát sinh đối với chủ thể luật quốc tế có hành vi vi phạm pháp luật quốc tế gây thiệt hại cho các chủ thể khác của luật quốc ...
TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
Trách nhiệm pháp lý của người lao động phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động do đã gây thiệt hại trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa ...
TRÁCH NHIỆM VÔ HẠN
Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp, theo đó chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình, kể ...
TRÁI PHIẾU
Chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa vụ trả nợ (gốc và lãi) của tổ chức phát hành đối với người sở hữu.Tổ chức phát hành trái phiếu là chính phủ hoặc ...
TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
Trái phiếu do chính phủ phát hành.Phát hành trái phiếu chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước). Do đó, trái phiếu ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của ...
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
Trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của doanh nghiệp ...
TRÁI QUYỀN
Quyền của một người yêu cầu một người khác thực hiện một hành vi pháp lý nhất định.Mối quan hệ giữa người có quyền yêu cầu và người được yêu cầu gọi là quan hệ ...
TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG
Trạng thái ý thức bị hạn chế tức thời ở mức độ cao do không chế ngự được tình cảm dẫn đến sự hạn chế đáng kể khả năng kiểm soát và điều khiển hành ...
TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Những bất đồng phát sinh giữa các bên giao kết trong quá trình thực hiện hợp đồng.Tranh chấp hợp đồng phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ ...
TRANH CHẤP KINH TẾ
Mâu thuẫn, xung đột về quyền và nghĩa vụ kinh tế của các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật kinh tế.Đặc trưng của tranh chấp kinh tế là chúng phát sinh trực ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Bất đồng, xung đột về quyền, lợi ích liên quan đến việc làm, thu nhập, điều kiện lao động giữa các bên trong quan hệ lao động; và một số tranh chấp trong các quan ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN
Bất đồng, xung đột về quyền và lợi ích giữa cá nhân người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện lao động, việc ...
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Tranh chấp lao động phát sinh giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.Tranh chấp lao động tập thể thường được sử dụng để phân biệt với tranh chấp lao động cá ...
TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI
Tranh chấp phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng trong hoạt động thương mại.Tranh chấp thương mại thực chất là tranh chấp hợp đồng. Đây là các tranh ...
TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TÒA DÂN SỰ
Hoạt động tố tụng của người tham gia tố tụng tại phiên tòa dân sự trong việc trao đổi, bàn cãi các ý kiến về vụ án dân sự.Tranh luận tại phiên tòa dân sự ...