Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3120 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

GIÁ BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG
Là giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi lớn hoặc trong trường ...
MẶT BẰNG GIÁ
Là mức trung bình của các mức giá hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế ứng với không gian, thời gian nhất định và được đo bằng chỉ số ...
GIÁ THÀNH TOÀN BỘ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
Là giá thành tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, bao gồm: a) Giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ; giá mua hàng hoá, dịch vụ đối với tổ chức, ...
YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ
Là giá thành toàn bộ thực tế hợp lý tương ứng với chất lượng hàng hóa, dịch vụ; lợi nhuận (nếu có); các nghĩa vụ tài chính theo quy định ...
BÌNH ỔN GIÁ
Là việc Nhà nước áp dụng biện pháp thích hợp về điều hòa cung cầu, tài chính, tiền tệ và biện pháp kinh tế, hành chính cần thiết khác để ...
KÊ KHAI GIÁ
Là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi thông báo mức giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm ...
ĐĂNG KÝ GIÁ
Là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lập, phân tích việc hình thành mức giá và gửi biểu mẫu thông báo giá cho ...
HIỆP THƯƠNG GIÁ
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức và làm trung gian cho bên mua và bên bán thương lượng về mức giá mua, giá bán hàng ...
NIÊM YẾT GIÁ
Là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng ...
ĐỊNH GIÁ
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quy định giá cho hàng hóa, dịch vụ.(Theo Khoản 5, Điều 4, ...
GIÁ THỊ TRƯỜNG
Là giá hàng hóa, dịch vụ hình thành do các nhân tố chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định.(Theo ...
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU
Là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục ...
DỊCH VỤ
Là hàng hóa có tính vô hình, quá trình sản xuất và tiêu dùng không tách rời nhau, bao gồm các loại dịch vụ trong hệ thống ngành sản phẩm ...
HÀNG HÓA
Là tài sản có thể trao đổi, mua, bán trên thị trường, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, bao gồm các loại động sản và bất ...
ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Là văn bản do Đại hội Công đoàn Việt Nam thông qua, quy định về tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ ...
TRANH CHẤP VỀ QUYỀN CÔNG ĐOÀN
Là tranh chấp phát sinh giữa người lao động, đoàn viên công đoàn, tổ chức công đoàn với đơn vị sử dụng lao động về việc thực hiện quyền công ...
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tuyển dụng, sử dụng lao động và trả lương theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Công đoàn ...
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm ...
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH
Là người được tuyển dụng, bổ nhiệm để đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức công đoàn.(Theo Khoản 4, Điều 4, Luật Công đoàn 2012 )
CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ
Là một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp thực hiện quyền công nhận công đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở và ...
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên ...
QUYỀN CÔNG ĐOÀN
Là quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động, đoàn viên công đoàn và quyền của tổ chức công đoàn theo quy định của ...
TRONG NHÀ
Là nơi có mái che và có một hay nhiều bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh.(Theo Khoản 9, Điều 2, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 2012)
NƠI LÀM VIỆC
Là nơi được sử dụng cho mục đích lao động.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 2012)
ĐỊA ĐIỂM CÔNG CỘNG
Là nơi phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 2012)
KINH DOANH THUỐC LÁ
Là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình từ sản xuất, nhập khẩu đến tiêu thụ thuốc lá trên thị ...
CẢNH BÁO SỨC KHOẺ
Là thông tin bằng chữ và hình ảnh mô tả hoặc giải thích về ảnh hưởng có hại tới sức khỏe con người do việc sử dụng thuốc lá.(Theo Khoản ...
TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Là ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã ...
NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
Là lá thuốc lá dưới dạng rời, tấm đã sơ chế tách cọng, sợi thuốc lá, cọng thuốc lá và nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất thuốc ...
SỬ DỤNG THUỐC LÁ
Là hành vi hút, nhai, ngửi, hít, ngậm sản phẩm thuốc lá.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 2012)
THUỐC LÁ
Là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc ...
ĐẠI HỌC
Là cơ sở giáo dục đại học bao gồm tổ hợp các trường cao đẳng, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên ...
CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN
Là cơ sở giáo dục đại học mà phần lợi nhuận tích lũy hằng năm là tài sản chung không chia, để tái đầu tư phát triển cơ sở giáo ...
CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học phải đạt được sau khi kết thúc một chương trình đào tạo.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật ...
LIÊN THÔNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành ...
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu của một ngành đào tạo.(Theo Khoản 4, Điều 4, Luật Giáo dục đại học 2012)
NGÀNH ĐÀO TẠO
Là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn của một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, khoa học nhất định. Ngành đào tạo bao gồm nhiều ...
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN GỒM VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TỪ XA,
Là hình thức đào tạo theo các lớp học, khóa học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở liên kết đào tạo, phù hợp với yêu cầu ...
GIÁO DỤC CHÍNH QUY
Là hình thức đào tạo theo các khoá học tập trung toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo một ...
THỎA THUẬN ỦY QUYỀN
Là thỏa thuận của tổ chức, cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản thuộc quyền sở hữu ...