Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1981 đến 2010 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

THỜI ĐIỂM GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
Thời điểm hợp đồng được coi là đã giao kết.Theo quy định của Bộ luật dân sự thì: 1) Thời điểm giao kết hợp đồng miệng là thời điểm các bẽn đã trực tiếp thỏa ...
THỜI ĐIỂM MỞ THỪA KẾ
Thời điểm bắt đầu phát sinh quan hệ thừa kế.Thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người có tài sản chết hoặc thời điểm Tòa án tuyên người có tài sản ...
THỜI GIAN THỬ THÁCH
Thời gian cần thiết để cho người được hưởng án treo chứng tỏ sự tự cải tạo của mình trong điều kiện không bị cách ly khỏi đời sống xã hội và được Toà án ...
THỜI GIỜ LÀM VIỆC
Thời gian người lao động phải sử dụng cho công việc, do người sử dụng lao động quy định, phù hợp với quy định chung của pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng, ...
THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Thời gian theo quy định hoặc theo thỏa thuận, người lao động không phải thực hiện nghĩa vụ lao động, có quyền tự do sử dụng theo nhu cầu của mình.Trong lịch sử và cho ...
THỜI HẠN
Khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.Cách tính thời hạn được xác định theo dương lịch.Thời điểm bắt đầu thời hạn được xác định: 1) Khi thời hạn ...
THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Thời hạn do pháp luật quy định trong đó Nhà nước bảo hộ quyền của chủ sở hữu, quyền của tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.Thời ...
THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
Thời hạn do pháp luật quy định, trong đó Nhà nước bảo hộ quyền của tác giả và các chủ thể khác đối với tác phẩm.Các quyền nhân thân của tác giả như: đặt tên ...
THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ
Khoảng thời gian kể từ sau khi toà án nhận hồ sơ vụ án cho đến khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử.Pháp luật quy định thời hạn này để Thẩm phán ...
THỜI HẠN ĐIỀU TRA
Thời hạn do pháp luật quy định để cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án.Thời hạn điều tra được tính từ ngày khởi tố vụ án đến ngày kết thúc điều tra. ...
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
Là khoảng thời gian được xác định để các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng. Khoảng thời gian này được tính từ thời điểm hợp đồng phát ...
THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ
Khoảng thời gian do pháp luật quy định để những người có thẩm quyền được kháng nghị bản án, quyết định của Toà án.Tùy theo từng loại kháng nghị mà pháp luật tố tụng có ...
THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
Khoảng thời gian mà pháp luật cho phép người sử dụng đất được quyền chiếm hữu và sử dụng một diện tích đất nhất định được Nhà nước giao, cho thuê hoặc nhận quyền sử ...
THỜI HẠN TẠM GIAM
Thời hạn do pháp luật quy định được phép tạm giam bị can, bị cáo để phục vụ cho việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án.Bộ luật tố tụng hình sự quy định ...
THỜI HIỆU
Khoảng thời gian mà văn bản quy phạm pháp luật hoặc một quyền do pháp luật quy định có hiệu lực bắt buộc thi hành.Trong khuôn khổ của khoảng thời gian đó, chủ thể được ...
THỜI HIỆU KHIẾU NẠI
Thời hạn do pháp luật quy định mà khi hết thời hạn đó chủ thể mất quyền khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.Thời hiệu khiếu nại theo quy định ...
THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN
Thời hạn do pháp luật quy định mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ...
THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN
Thời hạn theo luật định mà trong thời hạn đó mới có thể buộc người phải thi hành án phải thi hành bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án.Thời hiệu ...
THU HỒI ĐẤT
Là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý ...
THU NHẬP
Khoản của cải thường được tính thành tiền mà một cá nhân, một doanh nghiệp hoặc một nền kinh tế nhận được trong một khoảng thời gian nhất định từ công việc, dịch vụ hoặc ...
THU NHẬP DO LAO ĐỘNG
Khoản tiền hoặc lợi ích vật chất mà người lao động thu được do đã bỏ sức lao động để hoàn thành nghĩa vụ đối với một chủ thể khác thông qua hợp đồng (đối ...
THÙ LAO
Khoản tiền công bù đắp cho sức lao động đã bỏ ra để thực hiện một công việc, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc theo thời gian lao động hoặc theo thoả ...
THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI, QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
Thủ tục tố tụng dân sự đặc biệt, trong đó tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của ...
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Những việc cụ thể mà các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phải thực hiện theo một trình tự để giải quyết tranh chấp lao động giữa tập ...
THỦ TỤC HẢI QUAN
Thủ tục bắt buộc đối với việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá, theo đó cơ quan hải quan của một nước thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp ...
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cách thức và trình tự thực hiện thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước và cách thức tham gia vào các công việc quản ...
THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ Ở
Trình tự, cách thức giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở.Theo quy định của pháp luật, hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có chứng nhận ...
THỦ TỤC RÚT GỌN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Là thủ tục tố tụng hình sự được rút ngắn về thời gian tố tụng, giảm lược một số thủ tục nhất định nhưng vẫn bảo đảm các nguyên tắc chung của tố tụng hình ...
THỦ TỤC TỐ TỤNG
Cách thức trình tự và nghi thức tiến hành xem xét một vụ việc hoặc giải quyết một vụ án đã được thụ lý hoặc khởi tố theo các quy định của pháp luật.Do các ...
THỦ TỤC TƯ PHÁP
Cách thức, trình tự thực hiện hoạt động điều tra, truy tố và hoạt động xét xử. Thủ tục tư pháp chính là thủ tục tố tụng (hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, ...