Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1951 đến 1980 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Hoạt động của Cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án và các chủ thể khác trong việc thực hiện bản án, quyết định đã có ...
THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
Thực hiện bản án, quyết định của Tòa hành chính đã có hiệu lực pháp luật.Những bản án, quyết định của Tòa hành chính đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành ...
THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Thi hành những bản án hình sự và quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật.Theo Điều 255 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 những bản án và quyết định ...
THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
 (Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền) buộc người bị kết án hình phạt tù chấp hành theo quyết định của bản án hoặc quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp ...
THỊ THỰC
Người có thẩm quyền xác nhận căn cước của một người hoặc tính chân thực của một tài liệu.Việc thị thực có thu lệ phí, mức thu do Chính phủ quy định. Trong xuất nhập ...
THỊ TRẤN
Đơn vị hành chính cùng cấp với xã, phường trực thuộc đơn vị hành chính cấp huyện, là khu vực tập trung dân cư, chủ yếu phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ ...
THỊ TRƯỜNG
Nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi các loại hàng hoá, dịch vụ, vốn, sức lao động và các nguồn lực khác trong nền kinh tế."Nơi" ở đây được hiểu ...
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi bất động sản và các quyền về bất động sản.Đối tượng của các giao dịch trên thị trường này chính là bất động ...
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Nơi mua, bán chứng khoán.Thị trường chứng khoán manh nha hình thành từ thời trung cổ với hình thức mua bán chứng từ ghi nhận các khoản nợ giữa các thương nhân. Đến năm 1435, ...
THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
Những người có nhu cầu mua, thuê, mướn và người có nhu cầu bán hoặc cho thuê, mướn công nghệ tiếp xúc với nhau để trao đổi, mua bán, cho thuê mướn công nghệ.Thuật ngữ ...
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH TẬP TRUNG
Nơi thực hiện mua, bán chứng khoán hoặc nơi tham khảo để thực hiện mua, bán chứng khoán được trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết để các giao dịch chứng khoán được ...
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Nơi cung cấp sức lao động của những người có khả năng lao động và mong muốn được làm việc trong một địa phương hoặc một quốc gia cụ thể, là điều kiện cơ bản ...
THỊ TRƯỜNG LIÊN QUAN
Loại thị trường được sử dụng trong Luật cạnh tranh để phân tích, đánh giá tác động, ý nghĩa về mặt cạnh tranh đối với một số hành vi nhất định trong một vụ việc ...
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
Nơi mua, bán các loại ngoại hối.Đối tượng của các giao dịch trên thị trường ngoại hối gồm nhiều loại tiền nước ngoài, các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài (séc, thẻ thanh ...
THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ LIÊN NGÂN HÀNG
Nơi mua, bán ngoại tệ giữa các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối.Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng là hình thức liên kết giữa các ngân hàng để kinh doanh ngoại hối ...
THỊ TRƯỜNG NỘI TỆ LIÊN NGÂN HÀNGTHỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Nơi cung ứng các khoản vay ngắn hạn bằng đồng nội tệ giữa các ngân hàng thành viên.Ở các nước, loại thị trường này được tổ chức nhằm liên kết giữa các ngân hàng là ...
THỊ XÃ
Đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là nơi đông dân cư, chủ yếu phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thường là nơi tập trung các cơ ...
THIỆT HẠI
Tổn thất về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân; tài sản, danh dự, uy tín của pháp nhân hoặc ...
THIỆT HẠI VỀ TINH THẦN
Tổn thất về danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc suy sụp về tâm lý, tình cảm của cá nhân.Khác với thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần không có tiêu chí ...
THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT
Tổn thất về vật chất có thể tính thành tiền.Thiệt hại về vật chất bao gồm: Tài sản bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng; chi phí phải bỏ ra để khắc phục, ngăn ...
THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI
Sự nhất trí giữa các bên về việc chọn trọng tài làm cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại, được thể hiện bằng điều khoản trong hợp đồng hoặc bằng văn bản riêng biệt.Thoả ...
THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Thỏa thuận (bằng văn bản) giữa đại diện tập thể lao động (hoặc đại diện giới lao động) và người sử dụng lao động (hoặc đại diện giới sử dụng lao động) về các điều ...
THỎA ƯỚC MADRID VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ
Công ước quốc tế ghi nhận sự thỏa thuận của các nước thành viên về việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên.Thỏa ước được ký ...
THOẢ ƯỚC QUỐC TẾ
Văn bản pháp lý quốc tế do các bên thỏa thuận ký kết về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - công nghệ...Nếu việc ký kết do các chủ thể ...
THÔI QUỐC TỊCH
Không còn quốc tịch do xin thôi quốc tịch và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.Theo Điều 24 Luật quốc tịch năm 1998, công dân Việt Nam có đơn xin thôi ...
THÔNG TƯ
Hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ...
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Thông tư do các bộ, cơ quan ngang bộ, hoặc giữa các cơ quan đó với tổ chức chính trị - xã hội phối hợp ban hành.Theo quy định tại Điều 71 Luật ban hành ...
THỐNG ĐỐC
Người đứng đầu trong việc cai quản một vùng hay một ngành, lĩnh vực nhất định.Ở Việt Nam thời thuộc Pháp, nắm giữ chức danh thống đốc là viên chức người Pháp đứng đầu bộ ...
THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI
 (Nhà nước) tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thống kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần thống kê.Thống kê ...
THỐNG KÊ TỘI PHẠM
Việc ghi chép trung thực và phân tích một cách có hệ thống, đầy đủ và khoa học những thông tin (bao gồm tình trạng, động thái, cơ cấu và tính chất) về tình hình ...