Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2560 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TAI NẠN TÀU BAY
là vụ việc liên quan đến việc khai thác tàu bay trong khoảng thời gian từ khi bất kỳ người nào lên tàu bay để thực hiện chuyến bay đến ...
SỰ CỐ TÀU BAY
là vụ việc liên quan đến việc khai thác tàu bay làm ảnh hưởng hoặc có khả năng làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác bay nhưng chưa phải ...
DỊCH VỤ KHÔNG LƯU
Dịch vụ không lưu bao gồm dịch vụ điều hành bay, dịch vụ thông báo bay, dịch vụ tư vấn không lưu và dịch vụ báo động.(Theo khoản 1 Điều ...
DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY
là dịch vụ cần thiết để bảo đảm an toàn, điều hoà, liên tục và hiệu quả cho hoạt động bay, bao gồm dịch vụ không lưu, dịch vụ thông ...
QUẢN LÝ CHƯỚNG NGẠI VẬT
là việc thống kê, đánh dấu, công bố, quản lý, cấp phép sử dụng khoảng không và xử lý các chướng ngại vật tự nhiên, nhân tạo có thể ảnh ...
KHU VỰC NGUY HIỂM
là khu vực trên không có kích thước xác định mà tại đó hoạt động bay có thể bị nguy hiểm vào thời gian xác định.(Theo khoản 1 Điều 86 ...
KHU VỰC HẠN CHẾ BAY
là khu vực trên không có kích thước xác định mà tàu bay chỉ được phép hoạt động tại khu vực đó khi đáp ứng các điều kiện cụ thể.(Theo ...
KHU VỰC CẤM BAY
là khu vực trên không có kích thước xác định mà tàu bay không được bay vào, trừ trường hợp tàu bay công vụ Việt Nam đang thực hiện công ...
PHÉP BAY
là văn bản hoặc hiệu lệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, xác định điều kiện và giới hạn được phép hoạt động của tàu bay.(Theo khoản ...
ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
là khu vực trên không có giới hạn xác định về độ cao, chiều rộng và được kiểm soát.(Theo khoản 1 Điều 79 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006)
NGƯỜI CHỈ HUY TÀU BAY
là thành viên tổ lái được người khai thác tàu bay chỉ định cho một chuyến bay; đối với hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại ...
TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG
là người thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho hành khách trong chuyến bay, phục vụ trên tàu bay theo sự phân công của người khai thác tàu ...
THÀNH VIÊN TỔ LÁI
là người thực hiện nhiệm vụ điều khiển tàu bay, bao gồm lái chính, lái phụ và nhân viên hàng không khác phù hợp với loại tàu bay.(Theo khoản 2 ...
THÀNH PHẦN TỔ BAY
Thành phần tổ bay bao gồm tổ lái, tiếp viên hàng không và các nhân viên hàng không khác theo yêu cầu thực hiện chuyến bay.(Theo khoản 2 Điều 71 ...
TỔ BAY
bao gồm những người được người khai thác tàu bay chỉ định để thực hiện nhiệm vụ trong chuyến bay.(Theo khoản 1 Điều 71 Luật hàng không dân dụng Việt ...
NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
là những người hoạt động liên quan trực tiếp đến bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, khai thác tàu bay, vận chuyển hàng không, hoạt động ...
DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện, có mục đích hoạt động là cung cấp các dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng không tại cảng ...
DOANH NGHIỆP CẢNG HÀNG KHÔNG
là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện tổ chức khai thác cảng hàng không, sân bay.(Theo khoản 1 Điều 63 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006)
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG
là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay.(Theo khoản 1 Điều 59 Luật hàng không dân ...
ĐẤT CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
Đất cảng hàng không, sân bay bao gồm đất để xây dựng sân bay, nhà ga và các công trình cần thiết khác phục vụ cho hoạt động hàng không ...
ĐIỀU PHỐI GIỜ CẤT CÁNH, HẠ CÁNH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
là việc quản lý, phân bổ giờ cất cánh, hạ cánh của chuyến bay thực hiện vận chuyển hàng không thường lệ tại cảng hàng không, sân bay được công ...
MỞ, ĐÓNG CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
là việc cho phép, không cho phép hoạt động của cảng hàng không, sân bay theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.(Theo khoản 1 Điều 49 ...
SÂN BAY
là khu vực xác định được xây dựng để bảo đảm cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và di chuyển. Sân bay chỉ phục vụ mục đích khai thác ...
NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY
1. Người khai thác tàu bay là tổ chức, cá nhân tham gia khai thác tàu bay.2. Người khai thác tàu bay là tổ chức được khai thác tàu bay ...
TÀU BAY
là thiết bị được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động tương hỗ với không khí, bao gồm máy bay, trực thăng, tàu lượn, khí cầu và các thiết ...
HÀNG HOÁ SAO CHÉP LẬU
là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.(Theo khoản 3 Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
HÀNG HOÁ GIẢ MẠO NHÃN HIỆU
là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ ...
GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến ...
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
là việc chủ bằng bảo hộ giống cây trồng chuyển giao toàn bộ quyền đối với giống cây trồng đó cho bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng trở ...
CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG
là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.(Theo khoản ...
QUYỀN TẠM THỜI ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
là quyền của người đăng ký bảo hộ giống cây trồng phát sinh từ ngày đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được công bố đến ngày cấp Bằng ...
TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG
Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng liên quan của giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ...
TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG
Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi ...
TÍNH KHÁC BIỆT CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG
Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại ...
TÍNH MỚI CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG
Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ...
GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ
là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
là tổ chức, cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển ...
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THỨ CẤP
là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.(Theo khoản ...
HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐỘC QUYỀN
là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công ...
HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN
là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH