Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1801 đến 1830 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

QUYỀN THỪA KẾ
Quyền để lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.Quyền để lại tài sản bao gồm: quyền lập di chúc để định ...
QUYỀN THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Quyền của cá nhân, thành viên hộ gia đình được để thừa kế quyền sử dụng đất của mình cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.Thừa kế quyền sử dụng ...
QUYỀN TƯ PHÁP
Quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động, hành chính.Quyền tư pháp là một trong những quyền lực quan trọng nhất của Nhà nước. Quyền ...
QUYỀN TỰ VỆ HỢP PHÁP
Quyền của quốc gia được sử dụng lực lượng vũ trang chống lại hành động xâm lược vũ trang của bên ngoài.Theo quy định của luật quốc tế thì quyền tự vệ chỉ được coi ...
QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ LÃNH SỰ
Quyền đặc biệt mà nước tiếp nhận dành cho cơ quan lãnh sự và các thành viên của cơ quan này đóng tại nước mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể ...
QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO
Quyền đặc biệt mà nước tiếp nhận dành cho cơ quan đại diện ngoại giao và viên chức, nhân viên của cơ quan này đóng tại nước mình nhằm tạo điều kiện để họ hoàn ...
QUYẾT ĐỊNH
Hình thức văn bản pháp luật bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.Quyết định là văn ...
QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Văn bản hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân nhằm giải quyết các tranh chấp về quyền và nghĩa ...
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Quyết định trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.Quyết định hành chính thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của người có chức vụ, ...
QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT
Xác định loại và mức hình phạt cụ thể (kể cả hình phạt bổ sung nếu có) trong phạm vi luật cho phép để áp dụng đối với người phạm tội cụ thể.Quyết định hình ...
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền để áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính.Quyết định ...
QUYẾT NGHỊ
Việc một tập thể bàn bạc, thảo luận đi đến biểu quyết để có quyết định cuối cùng về một vấn đề nhất định.Văn bản do một cơ quan thảo luận bỏ phiếu (Nghị viện ...
RANH GIỚI ĐẤT ĐAI
Ranh giới phân định quyền chiếm hữu và sử dụng đất của người sử dụng đất với người sử dụng đất liền kề đối với một mảnh đất nhất định.Ranh giới sử dụng đất đai ...
RỦI RO
Điều không may, bất ngờ xảy đến, là sự kiện không may, trở ngại bất ngờ xảy ra gây nên thiệt hại như bị tai nạn, thiên tai, dịch bệnh... có ảnh hưởng đến việc ...
RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
Sự kiện bất lợi, bất ngờ hậu quả là gây nguy hại cho đối tượng bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc do pháp luật quy định, theo đó, doanh nghiệp bảo ...
RÚT KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
Hoạt động tố tụng thu lại kháng cáo đã gửi Tòa án của người kháng cáo.Việc rút kháng cáo thể hiện quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng và được thực hiện ...
RÚT KHỎI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Rời bỏ, không tham gia nữa vào một điều ước quốc tế cụ thể.Điều 2 của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế được Quốc hội thông qua năm 2005 ...
RỪNG ĐẶC DỤNG
Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen thực vật động vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích ...
RỪNG PHÒNG HỘ
Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai. điều hòa khí hậu. góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.Tùy theo tính ...
SA THẢI
Hình thức kỷ luật lao động dẫn đến quan hệ lao động của người lao động bị chấm dứt, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.Người sử dụng lao ...
SẢN NGHIỆP
Tài sản bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình thuộc quyền sở hữu hay quyền sử dụng hợp pháp của một cá nhân để sinh sống, kinh doanh, tạo nên cơ nghiệp ...
SẢN PHẨM TRÍ TUỆ
Kết quả của hoạt động sáng tạo được thể hiện dưới hình thức nhất định như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học...
SÁNG CHẾ
Giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.Giải pháp kỹ ...
SÁNG KIẾN PHÁP LUẬT
Quyền của một cơ quan, một tổ chức, một cá nhân trình dự án luật, pháp lệnh hoặc kiến nghị xây dựng pháp luật (hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản luật, pháp ...
SÁNG LẬP VIÊN
Những người khởi xướng việc thành lập một tổ chức và gia nhập tổ chức đó. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (trong một số trường hợp do pháp ...
SAO LỤC
Sao chép lại đúng y như bản gốc những giấy tờ, văn bản của các cơ quan nhà nước ban hành.Các ví dụ điển hình về hành vi sao lục là sao lục giấy khai ...
SAO Y BẢN CHÍNH
Sao chép nguyên văn cả về nội dung và hình thức một văn bản từ bản chính, sau đó có dấu thị thực của cơ quan có thẩm quyền.“Bản sao y bản chính” là bản ...
SÁP NHẬP PHÁP NHÂN
Kết hợp hai hay nhiều tổ chức có tư cách pháp nhân thành một tổ chức duy nhất.Ở góc độ pháp luật tài sản, sáp nhập pháp nhân có thể được định nghĩa như là ...
SÁP NHẬP TÀI SẢN
(Hành vi của chủ thể) nhập một tài sản vào một tài sản khác. Kết quả là tài sản ban đầu và tài sản sáp nhập trở thành một khối tài sản thống nhất.Trong trường ...
SẮC LỆNH
Văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản pháp luật cá biệt của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp.Sắc lệnh xuất hiện trong Nhà nước La Mã cổ ...