Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2440 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

THIỆT HẠI HẠT NHÂN
là tổn thất đối với con người, tài sản, môi trường do sự cố hạt nhân gây ra, bao gồm cả chi phí cho khắc phục hậu quả.Tổ chức, cá ...
THIỆT HẠI BỨC XẠ
là tổn thất đối với con người, tài sản, môi trường do sự cố bức xạ gây ra, bao gồm cả chi phí cho khắc phục hậu quả.Trách nhiệm bồi ...
SỰ CỐ BỨC XẠ
là tình trạng mất an toàn bức xạ và mất an ninh đối với nguồn phóng xạ. Sự cố hạt nhân là tình trạng mất an toàn hạt nhân và ...
NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
là tổ hợp công trình bao gồm lò phản ứng hạt nhân và các công trình liên quan khác.(Theo khoản 1 Điều 45 Luật năng lượng nguyên tử 2008)
CHIẾU XẠ TỰ NHIÊN
là chiếu xạ bởi bức xạ từ vũ trụ và các vật thể tự nhiên xung quanh.(Theo khoản 1 Điều 32 Luật năng lượng nguyên tử 2008)
VẬT THỂ BỊ NHIỄM BẨN PHÓNG XẠ
là vật thể có chất phóng xạ bám trên bề mặt hoặc trong thành phần của nó.(Theo khoản 1 Điều 31 Luật năng lượng nguyên tử 2008)
NHÂN VIÊN BỨC XẠ
là người làm việc trực tiếp với bức xạ, được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững quy định của pháp luật về an toàn.(Theo khoản 1 ...
BẢO VỆ NHIỀU LỚP
là việc áp dụng đồng thời nhiều giải pháp, nhiều lớp bảo vệ nhằm duy trì an toàn, an ninh.(Theo khoản 1 Điều 23 Luật năng lượng nguyên tử 2008)
KIỂM SOÁT CHIẾU XẠ CÔNG CHÚNG
là kiểm soát liều chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra đối với những người không thuộc các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b ...
KIỂM SOÁT CHIẾU XẠ Y TẾ
là kiểm soát liều chiếu xạ đối với bệnh nhân trong chẩn đoán và điều trị;(Theo điểm b khoản 1 Điều 21 Luật năng lượng nguyên tử 2008)
KIỂM SOÁT CHIẾU XẠ NGHỀ NGHIỆP
là kiểm soát liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ khi tiến hành công việc bức xạ;(Theo điểm a khoản 1 Điều 21 Luật năng lượng nguyên tử 2008)
HỘI ĐỒNG AN TOÀN HẠT NHÂN QUỐC GIA
là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, có trách nhiệm giúp Thủ tướng về chính sách, biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân trong sử dụng ...
HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA
là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, có trách nhiệm giúp Thủ tướng về chiến lược, chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; quy ...
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, nguyên tắc cơ bản của Phong trào chữ thập đỏ và trăng ...
QUỸ HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ
là quỹ xã hội, từ thiện do Hội Chữ thập đỏ quản lý, được sử dụng để thực hiện các hoạt động chữ thập đỏ.(Theo khoản 1 Điều 22 Luật ...
BIỂU TƯỢNG CHỮ THẬP ĐỎ
là hình chữ thập màu đỏ, trên nền trắng. Biểu tượng chữ thập đỏ được tôn trọng và được pháp luật bảo hộ.Biểu tượng chữ thập đỏ là dấu hiệu ...
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ VỀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ THẢM HỌA
là hoạt động góp phần làm giảm thiểu nguy cơ xảy ra thảm họa, thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thảm họa, bao gồm:1. Tuyên truyền, ...
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ VỀ TUYÊN TRUYỀN CÁC GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO
là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về các nội dung sau đây:1. Mục đích, ý nghĩa, nội dung của hoạt động chữ thập ...
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ VỀ TÌM KIẾM TIN TỨC THÂN NHÂN THẤT LẠC DO CHIẾN TRANH, THIÊN TAI, THẢM HỌA
là hoạt động cung cấp thông tin về nhân thân hoặc hỗ trợ việc gặp gỡ, đoàn tụ cho cá nhân, gia đình bị thất lạc do chiến tranh, thiên ...
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ VỀ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC
là hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích nhân đạo của việc hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.(Theo khoản 2 Điều 10 Luật hoạt ...
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ VỀ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
là hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ chữa bệnh, bao gồm:a) Tuyên truyền, vận động hiến máu;b) Tổ chức lực lượng, cơ sở hiến máu;c) ...
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ VỀ SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU
là hoạt động sơ cấp cứu đối với nạn nhân chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông và các tai nạn, thảm họa khác, bao ...
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
là hoạt động góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏa nhân dân, tham gia phòng, chống dịch bệnh, bao gồm:1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm ...
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ VỀ TRỢ GIÚP NHÂN ĐẠO
là hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, bao gồm:a) ...
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ VỀ CỨU TRỢ KHẨN CẤP
là hoạt động hỗ trợ kịp thời, trực tiếp cho nạn nhân chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông và các tai nạn, thảm họa ...
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ
là hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ thực hiện hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân thực hiện về cứu trợ khẩn ...
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HÓA CHẤT MỚI
là tổ chức có đủ năng lực để đánh giá hóa chất mới, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc các tổ chức thử nghiệm hợp ...
HÓA CHẤT CẤM
là hóa chất đặc biệt nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất cấm do Chính phủ quy định.(Theo khoản 1 Điều 19 Luật Hóa chất 2007)
GIẢM TRỪ GIA CẢNH
Là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế ...
THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.(Theo khoản 1 Điều ...
THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại.(Theo khoản 1 Điều 17 Luật Thuế ...
THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ BẢN QUYỀN
là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu ...
THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ TRÚNG THƯỞNG
là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.(Theo khoản 1 Điều 15 Luật Thuế thu ...
THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ ĐẦU TƯ VỐN
là tổng số các khoản thu nhập từ đầu tư vốn quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân mà đối tượng nộp thuế ...
DOANH THU
là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản ...
THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ KINH DOANH
Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế ...
HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;b) Lăng mạ ...
KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG
là công chức được bổ nhiệm vào ngạch kiểm soát viên chất lượng thuộc cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.(Theo khoản 1 Điều 50 Luật chất ...
HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ
là việc Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam hoặc cơ quan khác ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện ...
UỶ THÁC TƯ PHÁP
là yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện một hoặc ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH