Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1711 đến 1740 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM
Phụ cấp lương cho người lao động vừa trực tiếp sản xuất hoặc làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo ...
PHỤ CẤP ƯU ĐÃI
Phụ cấp lương cho người lao động thuộc các đối tượng hoặc làm việc trong một số ngành nghề cần phải ưu tiên đặc biệt do pháp luật quy định, phù hợp với điều kiện ...
PHỤ THUỘC HAI CHIỀU
Phụ thuộc theo chiều ngang và chiều dọc.Phụ thuộc hai chiều là nguyên tắc đặc thù trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Việt Nam. Nguyên ...
PHÚC CUNG
Việc làm của người tiến hành tố tụng để kiểm tra lại tính đúng đắn của những lời khai của bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự trước Cơ quan điều tra ...
PHÚC THẨM
 Xét lại vụ án, quyết định đã được Tòa án cấp dưới xét xử sơ thẩm, nhưng có chưa có hiệu lực pháp luật mà bị kháng cáo hoặc kháng nghị.Phúc thẩm được áp dụng ...
QUẢN HẠT
Sự cai quản, quản lý xã hội ở một hạt (một đơn vị hành chính tương đương cấp phủ gồm nhiều huyện dưới thời phong kiến). Nội dung chính của quản hạt chỉ là giữ ...
QUẢN LÝ
Tác động của chủ thể lên đối tượng theo mục tiêu nhất định.Trong đời sống xã hội, quản lý xuất hiện khi có hoạt động chung của con người. Quản lý điều khiển, chỉ đạo ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Chức năng quan trọng nhất vận hành thường xuyên bằng bộ máy nhà nước bảo đảm mọi hoạt động của xã hội cũng như trên từng lĩnh vực đời sống xã hội vận động theo ...
QUẢN LÝ TÀI SẢN
Trông coi và giữ gìn tài sản, bảo đảm cho tài sản không bị mất mát, hao hụt trừ những hao mòn tự nhiên.Chế độ quản lý từng loại tài sản do pháp luật quy ...
QUẢN LÝ THEO LÃNH THỔ
Quản lý nhà nước theo địa giới hành chính (lãnh thổ) bao gồm tất cả các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc gia, quốc phòng và tất cả các cư ...
QUẢN LÝ THEO NGÀNH
Quản lý theo dấu hiệu ngành của các đối tượng tượng quản lý.Quản lý theo ngành được thực hiện dưới những hình thức, quy mô khác nhau, có thể trên phạm vi toàn quốc, trên ...
QUẢNG CÁO
Hoạt động giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời ...
QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
Hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.Theo quy định của Luật thương mại năm 1997 cũng như Luật ...
QUÂN CHỦ
Hình thức chính thể của một nhà nước mà người đứng đầu là vua (hoàng đế, quốc vương) và thiết lập theo nguyên tắc truyền ngôi.Chính thể quân chủ có hai dạng phổ biến là ...
QUÂN ĐỘI
Lực lượng vũ trang tập trung có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ chế độ xã hội chủ ...
QUÂN LUẬT
Quy chế pháp luật đặc biệt.Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không ...
QUÂN NHÂN
Người phục vụ trong quân đội.Quân nhân gồm quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị. Trong quân đội, công dân phục vụ tại ngũ gọi là quân nhân tại ngũ; công dân phục ...
QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
Quân nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật phục vụ lâu dài trong quân đội.Hạ sĩ quan và binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ hoặc đang ở ngạch dự bị, ...
QUÂN PHÁP
Hệ thống cơ quan phụ trách công tác pháp luật trong quân đội.Ở Việt Nam, quân pháp được tổ chức thành lập trong quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1949 và hoạt động ...
QUÂN PHIỆT
(Tình trạng quân nhân) dựa vào lực lượng quân đội cậy thế lực chiếm quyền binh trong nước đàn áp dân thường.Quân phiệt còn được hiểu là chủ nghĩa quân phiệt, là trào lưu tư ...
QUẬN
Đơn vị hành chính ở nội thành thành phố trực thuộc trung ương, giữa cấp thành phố và cấp phường.Quận là cấp hành chính tương đương với cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. ...
QUỐC CA
Bài hát chính thức của quốc gia được dùng khi có nghi lễ trọng thể.Quốc ca của mỗi quốc gia thường được quy định trong hiến pháp của quốc gia đó.Hiến pháp năm 1992 quy ...
QUỐC GIA
Thực thể pháp lý - chính trị được cấu thành bởi ba yếu tố là lãnh thổ, dân cư, chủ quyền.
QUỐC GIA TRUNG LẬP
Quốc gia chọn chính sách trung lập là đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của mình.Quốc gia trung lập thường không tham gia vào các khối liên minh quân sự, không tham ...
QUỐC HIỆU
Tên gọi chính thức của một nước, một quốc gia.Đối với các dân tộc, việc đặt quốc hiệu, tên nước thường gắn liền với một sự kiện có tầm quan trọng to lớn mang ý ...
QUỐC HỘI
Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Quốc hội xuất hiện từ khi xuất hiện nhà ...
QUỐC HUY
Huy hiệu tượng trưng cho quốc gia.Con dấu của các cơ quan quyền lực nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân; của các cơ quan hành chính nhà nước như Chính phủ, Ủy ...
QUỐC HỮU HÓA ĐẤT ĐAI
Chuyển đất đai thuộc các chủ sở hữu khác nhau thành sở hữu của Nhà nước.Ở nước ta, việc quốc hữu hóa đất đai được tiến hành từng bước phù hợp với điều kiện, hoàn ...
QUỐC KẾ DÂN SINH
Kế hoạch nhà nước, đời sống nhân dân là những vấn đề lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự củng cố, phát triển của Nhà nước và nâng cao đời sống nhân dân.Quốc ...
QUỐC KHÁNH
Ngày thành lập nhà nước.Quốc khánh là ngày lễ chính thức lớn nhất của quốc gia vì nó được coi là ngày khai sinh của một quốc gia, một dân tộc.Quốc khánh thường là ngày ...