Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1621 đến 1650 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

NƠI LÀM VIỆC
Địa điểm, không gian mà người lao động phải có mặt để thực hiện nghĩa vụ lao động, theo thỏa  thuận giữa các bên hoặc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.Tổ chức ...
NUÔI CON NUÔI
Việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận con nuôi (cha mẹ nuôi) với người được nhận làm con nuôi.Ý nghĩa của việc nuôi con nuôi là bảo đảm cho người ...
NUÔI DƯỠNG
Việc một người chăm sóc và cung cấp những thứ cần thiết cho người khác (người được nuôi dưỡng) nhằm tạo điều kiện để duy trì và phát triển cuộc sống của người đó.Luật hôn ...
PATENT - VĂN BẰNG BẢO HỘ
Văn bằng, chứng chỉ của Nhà nước xác nhận quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể được cấp văn bằng bảo hộ về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn ...
PHÁ ÁN
Hoạt động tổ chức áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ cần thiết do Bộ luật tố tụng hình sự quy định để phát hiện tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội ...
PHÁ SẢN
Tình trạng một chủ thể (cá nhân, pháp nhân) mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Theo cách nói thông thường phá sản là tình trạng của một người bị vỡ nợ ...
PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Tình trạng một doanh nghiệp do làm ăn thua lỗ dẫn đến việc hoàn toàn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn và bị Tòa án, theo thủ tục luật định, ra quyết định ...
PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC CỦA QUỐC GIA TẠI TỔ CHỨC QUỐC TẾ
Cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia thành viên tại tổ chức quốc tế để thực hiện các quan hệ giữa quốc gia này với tổ chức quốc tế đó.Trừ trường hợp có ...
PHẠM NHÂN
Là một từ gốc Hán, theo nghĩa Hán Việt có nghĩa là người phạm tội. Trong thuật ngữ pháp lý hiện hành, phạm nhân có hai nghĩa: theo nghĩa rộng: phạm nhân là người đã ...
PHẠM NHIỀU TỘI
(Chủ thể) có nhiều hành vi phạm tội độc lập hoặc chỉ có một hành vi phạm tội và hành vi đã thực hiện đó thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm khác nhau (phạm ...
PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT
(Chủ thể) đã cố ý thực hiện tội phạm nhưng vì nguyên nhân khách quan hành vi đã thực hiện chưa thỏa mãn hết các dấu hiệu khách quan của cấu thành tội phạm.Phạm tội ...
PHẠM TỘI NHIỀU LẦN
Thực hiện một tội phạm mà trước đó chủ thể đã phạm tội đó ít nhất là một lần và chưa bị xét xử.Đây là trường hợp một người đã phạm ít nhất hai lần ...
PHẠM TỘI TRONG THỜI GIAN ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
Phạm tội trong thời gian người phạm tội đang phải chấp hành hình phạt về tội đã phạm trước đó.Trong trường hợp này, tội mới phạm và tội đã bị kết án có thể là ...
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT
Giới hạn của sự điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật.Nếu xét theo nghĩa trực tiếp, pháp luật được ban hành là để điều chỉnh các quan hệ xã hội xuất hiện ...
PHẢN BỘI TỔ QUỐC
Hành vi câu kết với nước ngoài của công dân Việt Nam nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, ...
PHẢN CUNG
Đưa ra lời khai lần sau ngược lại hoàn toàn, phủ nhận một phần hay toàn bộ lời khai trước đây mà bị can, bị cáo hoặc những người tham gia tố tụng khác đã ...
PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI
 Quyết định cuối cùng mang tính chung thẩm của trọng tài viên hoặc hội đồng trọng tài về việc giải quyết tranh chấp.Phán quyết của trọng tài được thể hiện dưới hình thức văn bản ...
PHÁP CHẾ
1. Thể chế pháp luật được xác lập trong toàn bộ đời sống xã hội từ trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước đến các thiết chế, quan hệ xã hội, hoạt ...
PHÁP CHẾ TƯ SẢN
Tình trạng tôn trọng và thực hiện pháp luật trong xã hội tư bản.Theo nghĩa này pháp chế tư sản bao gồm những nội dung cơ bản: 1) Yêu cầu đảm bào tính tối cao ...
PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Sự tôn trọng, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật của các cơ quan, nhân viên nhà nước, của các tổ chức xã hội và mọi công dân.Một nguyên tắc cơ bản ...
PHÁP ĐIỂN HÓA
Hình thức hệ thống hóa pháp luật trong đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật, các chế định luật, các văn bản quy phạm pháp ...
PHÁP ĐÌNH
Thuật ngữ pháp lý cổ được sử dụng để  chỉ Tòa án, cơ quan nhân danh nhà nước thực hiện việc xét xử các vụ án.Dân gian thường có câu: “Đã đưa nhau tới chốn ...
PHÁP LỆNH
Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành, quy định những vấn đề được Quốc hội giao.Các quan hệ xã hội do pháp lệnh điều chỉnh thường là ...
PHÁP LÝ
Những khía cạnh, phương diện khác nhau của đời sống pháp luật của một quốc gia.Pháp lý chỉ những lý lẽ, lẽ phải theo pháp luật, giá trị pháp lý bắt nguồn từ một sự ...
PHÁP LUẬT
Hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, phục vụ và bảo vệ quyền lợi ...
PHÁP LUẬT ÁN LỆ X. Án lệ.
 
PHÁP LUẬT HÌNH THỨC
Tổng thể các ngành luật tố tụng và các chế định thủ tục hành chính.Khác với pháp luật nội dung, pháp luật hình thức bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan ...
PHÁP LUẬT NỘI DUNG
Tổng thể các quy phạm pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể pháp luật.Pháp luật nội dung còn gọi là pháp luật vật chất, là khái niệm nhằm phân biệt ...
PHÁP LUẬT QUỐC GIA
Nguồn của tư pháp quốc tế bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật, tập quán pháp và tiền lệ pháp (án lệ - case law).Hình thức tiền lệ pháp (case law) hiện nay ...
PHÁP LUẬT QUỐC KỲ VÀ LUẬT NƠI ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Pháp luật của nước mà phương tiện vận tải mang quốc kỳ hay treo cờ hoặc pháp luật của nước nơi phương tiện vận tải (máy bay, tàu thỦy) đăng ký.Là một trong những hệ ...