Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2240 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

KÝ HIỆU THỊ THỰC NN2
Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NN1
Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.(Theo khoản 9 Điều 8 ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC DN2
Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC DN1
Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.(Theo điểm d khoản 3 ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC ĐT4
Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC ĐT3
Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC ĐT2
Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC ĐT1
Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC LS
Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.(Theo điểm b khoản 3 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC LV2
Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.(Theo khoản 6 Điều ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC LV1
Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NG4
Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NG3
Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NG2
Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NG1
Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC
1. NG1 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc ...
GÓI DỊCH VỤ Y TẾ CƠ BẢN DO QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ CHI TRẢ
Là những dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.(Theo khoản 1 Điều 1 ...
HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ(SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH)
Bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.(Theo khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014)
BẢO HIỂM Y TẾ
 là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 để chăm sóc sức ...
QUYỀN SỬ DỤNG HẠN CHẾ ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT LIỀN KỀ
Bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu ...
ĐẤT TÍN NGƯỠNG
Bao gồm đất có công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ.(Theo khoản 1 Điều 160 Luật đất đai 2013)
ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO
gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn ...
ĐẤT XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CÓ HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN
Bao gồm đất xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống ...
ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, LÀM ĐỒ GỐM
Bao gồm đất, đất có mặt nước để khai thác nguyên liệu và đất làm mặt bằng để chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.Việc sử ...
ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ; ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP
Bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.Đất cơ sở sản ...
ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
Bao gồm đất để thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản và hành lang an toàn ...
ĐẤT SỬ DỤNG CHO KHU KINH TẾ
Bao gồm đất để xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đất sử dụng cho khu ...
ĐẤT SỬ DỤNG CHO KHU CÔNG NGHỆ CAO
Đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các loại đất có chế độ sử dụng khác nhau ...
ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ SỬ DỤNG
gồm đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ...
DỊCH VỤ CÔNG ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Các dịch vụ công điện tử được thực hiện gồm đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; thực hiện các giao dịch về đất đai và tài ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI QUỐC GIA
Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia gồm các thành phần:- Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về đất đai;- Cơ sở dữ liệu ...
HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
Bao gồm các tài liệu dạng giấy hoặc dạng số thể hiện thông tin chi tiết về từng thửa đất, người được giao quản lý đất, người sử dụng đất, ...
ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức ...
TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Bao gồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.(Theo khoản 1 Điều 68 Luật đất đai 2013)
HỒ SƠ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
Bao gồm tài liệu dạng giấy, dạng số thể hiện thông tin về việc thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính và các mốc địa giới, đường địa giới ...
HẠN MỨC SỬ DỤNG ĐẤT
gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất ...
NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
Bao gồm các loại đất sau đây:- Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;- Đất xây dựng trụ sở cơ quan;- Đất sử dụng ...
NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Bao gồm các loại đất sau đây:- Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;- Đất trồng cây lâu năm;- Đất rừng ...
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐẤT ĐAI
Là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, ...
THAM GIA GIAO THÔNG
Là việc chủ xe cơ giới, người lái xe điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm ...