Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1531 đến 1560 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
Người đứng đầu nhà nước, thay mặt cho đất nước về đối nội và đối ngoại.Nguyên thủ quốc gia thường được coi là công dân số một của đất nước, ở các nước khác nhau, ...
NGƯỜI BÀO CHỮA
Người tham gia tố tụng để bênh vực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo.Khái niệm "người bào chữa" lần đầu tiên được ghi nhận trong sắc lệnh quy ...
NGƯỜI BẢO LÃNH
Người cam kết với bên có quyền trong quan hệ dân sự sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho người có nghĩa vụ, nếu khi đến hạn mà người có nghĩa vụ không thực hiện ...
NGƯỜI BỊ HẠI
Người bị thiệt hại về thể chất, tinh thần hoặc tài sản do tội phạm gây ra.Người bị hại chỉ có thể là thể nhân bị người phạm tội làm thiệt hại về thể chất, ...
NGƯỜI BỊ KẾT ÁN
Người bị Tòa án kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật.Khi bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì người bị kết tội được coi là ...
NGƯỜI CẢI BIÊN, CHUYỂN THỂ TÁC PHẨM
Người thay đổi hình thức thể hiện tác phẩm đã có thành hình thức thể hiện mới hoặc người chuyển tác phẩm từ loại hình nghệ thuật này sang loại hình nghệ thuật khác.Người cải ...
NGƯỜI CẦM ĐẦU
Người đứng ra thành lập các nhóm phạm tội hoặc tham gia soạn thảo kế hoạch, phân công, giao trách nhiệm cho đồng bọn hoặc điều khiển hoạt động của nhóm phạm tội.Người cầm đầu ...
NGƯỜI CẤP DƯỠNG
Người mà pháp luật quy định có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của những người không sống chung với mình ...
NGƯỜI CHỦ MƯU
Người chủ động về mặt tinh thần gây ra tội phạm, gợi ra những âm mưu, phương hướng hoạt động của nhóm phạm tội.Người chủ mưu là khái niệm được hình thành và được dùng ...
NGƯỜI CHÚ GIẢI TÁC PHẨM
Người cắt nghĩa nội dung, nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm gốc để làm rõ nghĩa tác phẩm hoặc các phần riêng biệt của tác phẩm.Người chú giải tác phẩm có thể là tác ...
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Người được Cơ quan điều tra mời tham dự để chứng kiến việc tiến hành một số hoạt động điều tra.Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì Cơ quan điều tra ...
NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ
Người trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước có thẩm quyền tiến hành hoạt động mang tính chất pháp lý hướng tới việc thiết lập, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật.Người ...
NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ
Người phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc nhất định theo yêu cầu vì lợi ích của một hay nhiều người khác trong quan hệ pháp luật dân sự do pháp ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN
Người có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện những công việc nhất định trong quan hệ pháp luật dân sự vì lợi ích của mình.Trong quan ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN, LỢI ÍCH LIÊN QUAN
Người không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự nhưng có các quyền, lợi ích liên quan đến việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật ...
NGƯỜI DỊCH TÁC PHẨM
Người chuyển cách biểu đạt tác phẩm được thể hiện dưới loại hình ngôn ngữ này sang thể hiện ở một hay nhiều ngôn ngữ khác.Người dịch tác phẩm không chỉ là những người dịch ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
Người nhân danh và vì lợi ích của một người khác xác lập thực hiện các giao dịch trong phạm vi thẩm quyền đại diện (Xt. Đại diện).Người đại diện bao gồm người đại diện ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Người đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mà không phải do các bên thỏa  thuận.Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
Người đại diện được xác lập theo sự ủy quyền bằng văn bản giữa người đại diện và người được đại diện.Người đại diện theo Ủy quyền được nhân danh người Ủy quyền xác lập, ...
NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
Người để lại tài sản và quyền tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình sau khi chết cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.Chỉ cá ...
NGƯỜI ĐƯỢC CẤP DƯỠNG
Người được người khác không cùng sống chung với mình chu cấp cho một khoản tiền hoặc lương thực để bảo đảm cuộc sống khi người này lâm vào tình trạng không có khả năng ...
NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ
Người chịu sự giám hộ của người giám hộ.Người được giám hộ bao gồm: 1) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị ...
NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
Cá nhân, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích từ việc thi hành bản án, quyết định dân sự.Người được thi hành án có quyền yêu cầu người phải thi hành án thi hành án, ...
NGƯỜI GIÁM ĐỊNH
Người xem xét và đưa ra các ý kiến về vấn đề cần thiết thuộc lĩnh vực khoa học, chuyên môn nghiệp vụ nhất định làm cơ sở để giải quyết đúng đắn vụ án.Trong ...
NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯỢC CỬ
Người được người thân thích của người được giám hộ hoặc người được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cùng các tổ chức xã hội tại cơ sở cử làm người giám hộ ...
NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN
Người có quan hệ thân thích với người được giám hộ và được pháp luật quy định là người giám hộ nếu có đủ điều kiện làm người giám hộ.Người giám hộ đương nhiên của ...
NGƯỜI GIÚP SỨC
Người đồng phạm đã cố ý tạo ra những điều kiện vật chất hay tinh thần cho việc thực hiện tội phạm.Người giúp sức là một trong bốn loại người đồng phạm. Họ có thể ...
NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH
Người không mang quốc tịch của nước nào.Tình trạng không quốc tịch xảy ra do các nguyên nhân khác nhau như; 1) Mất quốc tịch mà chưa có quốc tịch mới; 2) Luật quốc tịch ...
NGƯỜI LÀM CHỨNG
Trong quan hệ pháp luật nói chung, người làm chứng là người có đủ điều kiện do pháp luật quy định, có mặt và trực tiếp làm chứng cho việc xảy ra của một sự ...
NGƯỜI LAO ĐỘNG
Một bên chủ thể của quan hệ pháp luật lao động, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật lao động.Theo quy định của pháp luật Việt ...