Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2080 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TÀU THUYỀN QUÁ CẢNH
Là tàu thuyền nước ngoài đi qua, lưu lại khu vực biên giới biển Việt Nam để đi nước thứ ba, trừ trường hợp đi qua không gây hại quy ...
TÀU THUYỀN XUẤT CẢNH
Là tàu thuyền Việt Nam rời khỏi vùng biển Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài rời khỏi biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam, trừ trường hợp đi ...
TÀU THUYỀN NHẬP CẢNH
Là tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài từ vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam vào vùng biển Việt Nam qua biên giới quốc gia trên biển của ...
CỬA KHẨU CẢNG
Bao gồm cửa khẩu cảng biển và cửa khẩu cảng thủy nội địa:a) Cửa khẩu cảng biển là phạm vi cảng biển, bến cảng, cầu cảng; cảng dầu khí ngoài ...
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành ...
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THÂN THIỆN
Là môi trường giáo dục mà người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để ...
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LÀNH MẠNH
Là môi trường giáo dục không có tệ nạn xã hội, không bạo lực; người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có lối sống lành mạnh, ứng ...
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN
Là môi trường giáo dục mà người học được bảo vệ, không bị tổn hại về thể chất và tinh thần.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo ...
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
Là tất cả các điều kiện về vật chất và tinh thần có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển của người học.(Theo ...
CƠ SỞ
Là từ gọi chung cho công ty, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, ...
PHÒNG NGỪA SỰ CỐ, TAI NẠN
Là các hoạt động nhằm loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ra sự cố, tai nạn, bao gồm: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng ...
SỰ CỐ, TAI NẠN
Là sự việc do thiên nhiên, con người, động vật gây ra, xâm phạm hoặc đe dọa tính mạng, sức khỏe con người, làm hủy hoại, hư hỏng hoặc đe ...
CỨU HỘ
Là hoạt động cứu phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm do sự cố, tai nạn, bao gồm: phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận phương tiện, tài sản ...
CỨU NẠN
Là hoạt động cứu người bị nạn khỏi nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của họ do sự cố, tai nạn, bao gồm: phát hiện, định vị, ...
CÁN BỘ CÔNG TÁC TRONG THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Là người tham gia công tác từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay.(Theo điểm e khoản 1 Điều 41 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng)
CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
Là người tham gia công tác liên tục trong khoảng thời gian sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975(Theo điểm đ khoản 1 ...
CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
Là người có thời gian tham gia công tác liên tục trong thời gian từ sau ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954(Theo ...
CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG 02 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ
Là người có thời gian tham gia công tác liên tục từ sau ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.(Theo điểm c khoản ...
CÁN BỘ TIỀN KHỞI NGHĨA
Là người tham gia cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.(Theo điểm ...
CÁN BỘ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NĂM 1945
Là những người tham gia cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước ...
KHEN THƯỞNG ĐỐI NGOẠI
Là khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ở một ...
KHEN THƯỞNG THEO NIÊN HẠN
Là khen thưởng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, có thành tích, có thời gian tham gia xây dựng lực lượng vũ trang ...
KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN
Là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động trong các giai đoạn cách mạng, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ ...
THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC ĐỘT XUẤT
Là thành tích đột xuất đạt được ở mức độ đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước hoặc trong ...
THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT
Là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm.(Theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, ...
KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT
Là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất.(Theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng)
KHEN THƯỞNG THEO ĐỢT (HOẶC CHUYÊN ĐỀ)
Là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ...
KHEN THƯỞNG THEO CÔNG TRẠNG VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Là hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng ...
THI ĐUA THEO THEO ĐỢT (CHUYÊN ĐỀ)
Là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất định để ...
THI ĐUA THƯỜNG XUYÊN
Là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc ...
CHI PHÍ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
Là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tuân thủ nguyên ...
GIẤY CHỨNG NHẬN
Là văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thành lập và hoạt động đối với chi nhánh cơ sở văn ...
GIẤY PHÉP
Là văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thành lập và hoạt động đối với cơ sở văn hóa nước ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
Là văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập ...
CHI NHÁNH
Là đơn vị phụ thuộc của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài nơi đặt ...
TRỤ SỞ
Là địa điểm của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.(Theo khoản ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là công dân nước đặt trụ sở cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài ...
NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là công dân của nước đặt trụ sở cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được cử, tuyển dụng đến làm việc tại Việt Nam; công dân Việt ...
CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là tên gọi chung của tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận trong lĩnh vực văn hóa và một số lĩnh vực khác liên quan được cơ quan quản ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ
Là tổ chức trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan Đảng và Nhà ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH