Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1471 đến 1500 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Khả năng của cá nhân hay tổ chức gánh chịu hậu quả bất lợi, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước được quy định ở chế tài quy phạm pháp luật.Đối với tổ chức, năng ...
NGÀNH
Tổng thể các đơn vị, tổ chức sản xuất - kinh doanh có cùng cơ cấu kinh tế - kỹ thuật hay các tổ chức, đơn vị hoạt động với mục đích giống nhau (sản ...
NGÀNH LUẬT
Đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc một lĩnh ...
NGAY TÌNH
Lòng ngay thẳng, thật thà, tình thế rõ ràng.Thuật ngữ “ngay tình" được sử dụng trong Bộ luật dân sự Việt Nam năm 1995, tại Điều 195 quy định về trường hợp chiếm hữu tài ...
NGÀY LÀM VIỆC
Độ dài thời gian trong một ngày đêm (24 giờ) do pháp luật quy định người lao động phải có mặt tại địa điểm làm việc và thực hiện những nhiệm vụ được giao phù ...
NGÀY NGHỈ
Ngày mà theo quy định của pháp luật, người lao động không phải thực hiện nghĩa vụ lao động của mình đối với người sử dụng lao động và được trả lương.Theo Bộ luật lao ...
NGÂN HÀNG
Tổ chức kinh tế có đối tượng trong các giao dịch nghề nghiệp là tiền tệ.Vào thời kỳ Trung cổ, do sự phát triển của sản xuất và giao lưu hàng hóa, một tầng lớp ...
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Ngân hàng do Nhà nước thành lập để cho những người thuộc đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết đời sống, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói ...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ...
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngân hàng thương mại nhà nước chuyên doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã ...
NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO X. Ngân hàng chính sách xã hội.
 
NGÂN HÀNG THANH TOÁN QUỐC TẾ (BIS)
Ngân hàng được thành lập năm 1930 theo Công ước La Hay, tại Basel - một tổ chức tài chính quốc tế, nhằm mục đích tạo điều kiện cho các quan hệ kinh tế quốc ...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Ngân hàng kinh doanh tiền tệ vì mục đích lợi nhuận.Ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng để cấp tín dụng và thực hiện ...
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Ngân hàng thực hiện các hoạt động của Nhà nước về tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, giữ vai trò trung tâm của hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính chính thức của ...
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cụ thể là Quốc hội) quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo ...
NGHI THỨC KẾT HÔN
Những quy định của pháp luật về trình tự tiến hành đăng ký kết hôn nhằm thiết lập quan hệ vợ chồng.Theo pháp luật hiện hành, nghi thức kết hôn hợp pháp là lễ đăng ...
NGHI THỨC KẾT HÔN GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Trình tự, thủ tục tiến hành đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật.Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ...
NGHỊ ÁN
Việc Hội đồng xét xử thảo luận và quyết định các vấn đề của vụ án.Theo quy định của pháp luật, chỉ có Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử ...
NGHỊ ĐỊNH
(Một loại văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ) hình thức văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu được Chính phủ sử dụng với tư cách là cơ quan hành chính nhà ...
NGHỊ ĐỊNH THƯ X.Điều ước quốc tế.
 
NGHỊ ĐỊNH THƯ LAHAY NĂM 1955
Nghị định thư quy định việc sửa đổi Công ước Vacsava năm 1929 về thống nhất một số nguyên tắc vận chuyển hàng không quốc tế.Nghị định thư Lahay 1955 được ký ngày 28.9.1955 tại ...
NGHỊ ĐỊNH THƯ SDR NĂM 1979
Nghị định thư quy định việc sửa đổi, bổ sung cho Công ước Brussel năm 1924 nhằm thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển (đã được Nghị định thư năm 1968 ...
NGHỊ ĐỊNH THƯ VISBY NĂM 1968
Nghị định thư sửa đổi Công ước Brussel năm 1924 nhằm thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển.Nghị định thư được ký ngày 23.02.1968 tại thành phố Visby (Thụy Điển) và ...
NGHỊ QUYẾT
(Hình thức văn bản) quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến hay ý định của ...
NGHỊ QUYẾT VỊNH BẮC BỘ
Nghị quyết do Thượng viện Hoa Kỳ thông qua ngày 07.8.1964 cho phép Tổng thống đương nhiệm, lúc bấy giờ là Giônxơn trên cơ sở của cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ (Việt ...
NGHỊ SĨ
Thành viên của cơ quan đại diện cao nhất của một quốc gia thường được gọi là Nghị viện hay Quốc hội.Thành viên của Thượng nghị viện được gọi là thượng nghị sĩ, của Hạ ...
NGHỊ VIỆN
Cơ quan đại diện cao nhất của các tầng lớp dân cư trong xã hội, được lập ra bằng bầu cử, có chức năng chủ yếu là lập pháp.Nghị viện của các nước trên thế ...
NGHĨA VỤ
Việc phải làm theo bổn phận của mình.Mối quan hệ phát sinh giữa một hay nhiều chủ thể (gọi là người có nghĩa vụ) phải làm một công việc, thực hiện một hành vi hoặc ...
NGHĨA VỤ BẢO HÀNH
Nghĩa vụ của bên bán tài sản thể hiện trách nhiệm bảo đảm đối với vật bán cho bên mua trong một thời hạn (gọi là thời hạn bảo hành) theo thỏa thuận hoặc theo ...
NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG
Nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không chung sống với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong ...