Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1441 đến 1470 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

MỐC GIỚI NGĂN CÁCH BẤT ĐỘNG SẢN
Vật nhân tạo hay tự nhiên (cột mốc, hàng rào, tường ngăn, cây, kênh, mương, hào, rãnh...) nằm trên ranh giới chung phân định các bất động sản liền kề, được những chủ sở hữu, ...
MÔI GIỚI
Hành vi làm trung gian cho các bên tiếp xúc, đàm phán và thiết lập các quan hệ để hưởng thù lao.Nội dung của hoạt động môi giới thường chỉ gồm việc tìm kiếm khách ...
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Việc trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng.Môi giới chứng khoán là một hình thức hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Chủ thể ...
MÔI GIỚI HỐI LỘ
(Hành vi) làm trung gian giữa người nhận và người đưa hối lộ theo yêu cầu của một trong hai bên hoặc của cả hai.Hành vi môi giới hối lộ là hành vi tạo điều ...
MÔI GIỚI MẠI DÂM
(Hành vi) làm trung gian giữa người bán dâm và người mua dâm.Môi giới mại dâm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, tạo điều kiện cho tệ nạn xã hội là tệ nạn ...
MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
Hoạt động của thương nhân (người môi giới thương mại) làm trung gian cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua ...
MÔI GIỚI VÀ TRUNG GIAN TRONG CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
1. Hoạt động của bên thứ ba nhằm thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia bằng phương pháp hòa bình.2. Biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế một cách hòa ...
MÔI TRƯỜNG
Các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống sản xuất, sự tồn tại, phát triển ...
MỞ THỪA KẾ
Việc bắt đầu hình thành trên thực tế quan hệ thừa kế.Mở thừa kế là một trong các quy định cơ bản của pháp luật về thừa kế gồm các quy định về thời điểm ...
MỚM CUNG
Việc dùng thủ đoạn gợi hỏi để lấy lời khai theo ý mong muốn của người hỏi cung.Nội dung câu hỏi mớm cung thường chứa đựng sẵn câu trả lời của người hỏi để người ...
MUA BÁN PHỤ NỮ
(Hành vi) dùng tiền hoặc phương tiện thanh toán khác để trao đổi phụ nữ như hàng hóa.Mua bán phụ nữ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nhân phẩm, danh dự ...
MUA BÁN TRẺ EM
(Hành vi) dùng tiền hoặc phương tiện thanh toán khác để trao đổi trẻ em như hàng hóa.Mua bán trẻ em là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền con người của ...
MUA DÂM
Dùng tiền hoặc lợi ích vật chất trả cho người khác để thực hiện hành vi giao cấu với họ.Mua dâm là hành vi không tách rời tệ nạn mại dâm. Đấu tranh phòng, chống ...
MỤC ĐÍCH CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ
Lợi ích hợp pháp, hợp đạo đức xã hội phản ánh mong muốn mà các bên tham gia giao dịch nhằm đạt được khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.Mục đích của giao ...
MỤC ĐÍCH CỦA HÌNH PHẠT
Kết quả cần phải đạt được của hình phạt khi được quy định trong luật cũng như khi được áp dụng trong thực tế.Theo Luật hình sự Việt Nam, mục đích của hình phạt luôn ...
MỤC ĐÍCH CỦA HÔN NHÂN
Yêu cầu pháp lý và đạo lý mà những người xác lập quan hệ hôn nhân (vợ chồng) nhằm đạt tới.Theo cổ luật và tục lệ Việt Nam, việc sinh đẻ con cái, đặc biệt ...
MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI
Kết quả cần đạt được mà người phạm tội đã định ra trong ý thức chủ quan của mình khi thực hiện hành vi phạm tội.Người phạm tội khi thực hiện tội phạm cố ý ...
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Cách thức mà Nhà nước phân loại đất đai và yêu cầu người quản lý phải tuân thủ các quy định khi giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..., ...
NẠN NHÂN
Cá nhân bị thiệt hại về thể chất, về tinh thần hoặc tài sản do hậu quả của một tai họa xã hội, thiên tai, địch họa, một xã hội bất công, phân biệt chủng ...
NẠN NHÂN CHIẾN TRANH
Người phải gánh chịu những hậu quả của chiến tranh.Nạn nhân chiến tranh có thể là thường dân, nhân viên y tế, tù binh, hàng binh, thương binh, bệnh binh...Các công ước Giơnevơ về bảo ...
NĂM NGÂN SÁCH
Khoảng thời gian khép kín một chu kỳ ngân sách do pháp luật quy định để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của một quốc gia.Năm ngân sách nhà nước còn gọi là ...
NĂNG LỰC CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT
Cách gọi chung năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật của chủ thể quan hệ pháp luật.Năng lực chủ thể pháp luật bao gồm hai yếu tố: năng lực pháp luật ...
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
Khả năng của chủ thể do pháp luật quy định, bằng hành vi và theo ý chí của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.Năng lực hành vi dân sự của chủ ...
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Khả năng của người nước ngoài do pháp luật quy định, bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự.Ngoại trừ hệ thống pháp luật Ănglô - xăcxông (Common ...
NĂNG LỰC HÀNH VI PHÁP LUẬT
Khả năng của các cá nhân hay tổ chức do pháp luật quy định, bằng các hành vi của chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý và tự chịu trách nhiệm về ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT
Khả năng của cá nhân hay tổ chức có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật.Năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện từ khi con người sinh ra ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Khả năng do pháp luật quy định của người nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự.Pháp luật của đa số các nước quy định năng lực pháp luật dân sự của người nước ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN NƯỚC NGOÀI
Khả năng do pháp luật quy định của pháp nhân nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự phù hợp với mục đích hoạt động của mình.Năng lực pháp luật dân sự của pháp ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Khả năng do pháp luật quy định cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác có quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự.Năng lực pháp luật tố tụng dân sự được ...
NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Năng lực nhận thức được ý nghĩa xã hội của hành vi của mình và điều khiển được hành vi theo đòi hỏi của xã hội.Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người ...