Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1880 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

KINH DOANH MUỐI
Bao gồm các hoạt động mua, bán, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu, dự trữ lưu thông, vận chuyển, bảo quản muối.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý ...
CHẾ BIẾN MUỐI
Là quá trình sử dụng thiết bị, kỹ thuật để chế biến muối thô thành loại muối có chất lượng cao hơn; muối được bổ sung tăng cường vi chất ...
SẢN XUẤT MUỐI QUY MÔ CÔNG NGHIỆP
Là quá trình sản xuất muối trên diện tích tập trung, quy mô lớn và được thiết kế tuân thủ theo quy trình công nghệ phân đoạn kết tinh, gồm: ...
SẢN XUẤT MUỐI THỦ CÔNG
Là quá trình sản xuất được thực hiện trên đồng muối, gồm: nhiều đơn vị sản xuất, mỗi đơn vị sản xuất có lưu trình từ bốc hơi nước biển ...
SẢN XUẤT MUỐI
Là quá trình làm ra muối từ nước biển, nước mặn ngầm hoặc khai thác từ mỏ muối.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối)
MUỐI THỰC PHẨM
Là muối được bổ sung tăng cường vi chất i-ốt dùng để ăn trực tiếp và dùng trong chế biến thực phẩm, có hàm lượng các chất theo quy chuẩn ...
MUỐI CÔNG NGHIỆP
Là muối có hàm lượng các chất theo tiêu chuẩn TCVN 9640:2013.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối)
MUỐI TINH
Là muối đã qua chế biến, có hàm lượng các chất theo tiêu chuẩn TCVN 9639:2013.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối)
MUỐI THÔ
Là muối được sản xuất từ nước biển, nước mặn ngầm hoặc khai thác từ mỏ muối chưa qua chế biến, có hàm lượng các chất theo tiêu chuẩn TCVN ...
MUỐI
Là hợp chất, có thành phần chính là Natri Clorua (công thức hóa học: NaCl), được sản xuất từ nước biển, nước mặn ngầm hoặc khai thác từ mỏ muối.(Theo ...
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Gồm các chỉ tiêu kỹ thuật quyết định giá trị sử dụng hoặc có ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe người sử dụng, môi trường, quá trình được quy ...
THÔNG TIN CẢNH BÁO
Là những thông tin lưu ý để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tài sản và môi trường trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng.(Theo ...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN HÀNG HÓA
Là thông tin liên quan đến cách sử dụng, các điều kiện cần thiết để sử dụng, bảo quản hàng hóa; cảnh báo nguy hại; cách xử lý khi xảy ...
THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG
Là lượng của mỗi loại nguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra hàng hóa đó.(Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa)
THÀNH PHẦN CỦA HÀNG HÓA
Là các nguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa và tồn tại trong thành phẩm kể cả trường hợp hình thức ...
“HẠN SỬ DỤNG” HOẶC “HẠN DÙNG”
Là mốc thời gian sử dụng ấn định cho hàng hóa hoặc một lô hàng hóa mà sau thời gian này hàng hóa không còn giữ được đầy đủ các ...
NGÀY SẢN XUẤT
Là mốc thời gian hoàn thành công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa hoặc lô hàng hóa đó.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa)
ĐỊNH LƯỢNG CỦA HÀNG HÓA
Là lượng hàng hóa được thể hiện bằng đơn vị đo lường hoặc theo số đếm hàng hóa.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa)
HÀNG HÓA TRUNG CHUYỂN
Là hàng hóa được chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu hải quan và đưa vào khu vực trung chuyển tại các cảng Việt Nam.(Theo ...
LƯU THÔNG HÀNG HÓA
Là hoạt động trưng bày, khuyến mại, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ ...
HÀNG HÓA ĐÓNG GÓI ĐƠN GIẢN
Là hàng hóa được đóng gói không có sự chứng kiến của người tiêu dùng mà khi mua có thể mở ra kiểm tra trực tiếp hàng hóa đó.(Theo Khoản ...
BAO BÌ THƯƠNG PHẨM CỦA HÀNG HÓA
Là bao bì chứa đựng hàng hóa và lưu thông cùng với hàng hóa; bao bì thương phẩm của hàng hóa gồm hai loại: bao bì trực tiếp và bao ...
NHÃN PHỤ
Là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng việt và bổ sung những nội dung ...
NHÃN GỐC CỦA HÀNG HÓA
Là nhãn thể hiện lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.(Theo Khoản 3 Điều 3 ...
GHI NHÃN HÀNG HÓA
Là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và ...
NHÃN HÀNG HÓA
Là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương ...
NỢ DỰ PHÒNG
Là nghĩa vụ nợ chưa phát sinh nhưng có thể phát sinh khi xảy ra ít nhất một trong các điều kiện đã được xác định trước.(Theo Khoản 8 Điều ...
CHI TIÊU MỚI
Là nhu cầu chi ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách mới cho từng lĩnh vực được cấp có thẩm quyền ...
CHI TIÊU CƠ SỞ
Là nhu cầu chi ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách cho từng lĩnh vực đã được cơ quan có thẩm ...
TRẦN CHI NGÂN SÁCH
Là giới hạn chi ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và cơ quan, đơn vị ở cấp ...
PHƯƠNG THỨC CUỐN CHIẾU
Là việc hằng năm cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm thực hiện cập nhật, bổ sung ...
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Ở CẤP TỈNH
Là kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước do các bộ, cơ quan trung ương, các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh lập hằng năm theo phương ...
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM
Là kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước được lập hằng năm theo phương thức cuốn chiếu cho thời gian 03 năm, kể từ năm dự toán ngân ...
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM
Là kế hoạch tài chính được lập trong thời hạn 05 năm cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm theo quy định tại điều ...
NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN KHOA SAU ĐẠI HỌC
Là người có một trong các bằng sau:a) Thạc sỹ dược, y, y học cổ truyền, hóa học, sinh học (sau đây gọi tắt là thạc sỹ);b) Tiến sỹ dược, ...
CƠ SỞ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP
Là cơ sở thực hành chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 54/2017/NĐ-CP có hoạt động phù hợp với nội dung thực hành chuyên môn của người ...
CƠ SỞ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN
Là các cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật dược, gồm: Cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ...
VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP DƯỢC
Là chứng nhận hoặc chứng chỉ do các cơ sở giáo dục trong nước cấp ghi rõ chức danh “Dược tá” hoặc “Sơ cấp dược”.(Theo Khoản 10  Điều 17 Nghị ...
BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP Y HỌC CỔ TRUYỀN HOẶC DƯỢC CỔ TRUYỀN
Là bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền do các cơ sở giáo dục trong nước cấp.(Theo Khoản 9 Điều 17 ...
BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NGÀNH Y
Là bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp ngành y do các cơ sở giáo dục trong nước cấp.(Theo Khoản 8 Điều 17 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược )