Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1760 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

GIÁM SÁT TRỰC TIẾP
Là việc kiểm tra, thanh tra trực tiếp tại doanh nghiệp.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp)
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 87/2015/NĐ-CP về ...
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
Là báo cáo tổng hợp kết quả công tác giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc cơ quan đại diện chủ sở hữu.(Theo Khoản 2 Điều 3 ...
BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
Là báo cáo phân tích, đánh giá, cảnh báo các vấn đề về tài chính của từng doanh nghiệp.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu ...
VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ RA NGOÀI DOANH NGHIỆP
Là vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các hình thức đầu tư khác theo quy định ...
VỐN CỦA NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC
Là vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do cơ quan đại diện chủ sở hữu ...
VỐN HUY ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Là vốn doanh nghiệp nhà nước vay của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính khác, các cá nhân trong và ngoài nước; phát hành trái phiếu ...
VỐN TÍN DỤNG DO CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Là vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước trong trường hợp các khoản vốn vay đã được nhà nước trả nợ thay, được nhà nước quyết định ...
CƠ QUAN TÀI CHÍNH CÙNG CẤP
Là bộ tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước do thủ tướng Chính phủ, bộ quản lý ngành quyết định thành lập hoặc được giao quản lý; sở tài ...
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
Là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ (sau đây gọi là bộ quản lý ngành); ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực ...
GIẤY PHÉP KIỂM SOÁT AN NINH NỘI BỘ
Là tài liệu xác nhận phương tiện được phép vào, hoạt động trong khu vực hạn chế riêng của đơn vị, doanh nghiệp tại cảng hàng không, sân bay và ...
THẺ KIỂM SOÁT AN NINH NỘI BỘ
Là tài liệu xác nhận người được phép vào và hoạt động trong khu vực hạn chế riêng của đơn vị, doanh nghiệp tại cảng hàng không, sân bay và ...
THẺ NHẬN DẠNG TỔ BAY
Là tài liệu xác nhận, cho phép thành viên tổ bay của một hãng hàng không vào khu vực hạn chế liên quan của cảng hàng không, sân bay để ...
GIẤY PHÉP KIỂM SOÁT AN NINH CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
Là tài liệu xác nhận phương tiện được phép vào và hoạt động trong khu vực hạn chế liên quan của cảng hàng không, sân bay.(Theo Khoản 8 Điều 4 ...
THẺ KIỂM SOÁT AN NINH CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
Là tài liệu xác nhận người được phép vào và hoạt động trong khu vực hạn chế liên quan của cảng hàng không, sân bay.(Theo Khoản 7 Điều 4 Nghị ...
DỊCH VỤ BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG KHÔNG
Là dịch vụ có thu liên quan đến việc thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, bao gồm: kiểm soát an ninh hàng không; kiểm tra ...
LỤC SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG
Là việc kiểm tra chi tiết từng đồ vật, vị trí của đối tượng, người bị lục soát nhằm phát hiện, ngăn chặn vũ khí, chất nổ hoặc thiết bị, ...
GIÁM SÁT AN NINH HÀNG KHÔNG
Là việc sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp con người, động vật, trang bị, thiết bị kỹ thuật để quản lý, theo dõi nhằm phát hiện, ngăn chặn các ...
SOI CHIẾU AN NINH HÀNG KHÔNG
Là việc sử dụng trang bị, thiết bị kỹ thuật hoặc biện pháp khác để phát hiện vũ khí, chất nổ hoặc vật phẩm nguy hiểm khác có thể được ...
KIỂM TRA AN NINH HÀNG KHÔNG
Là việc sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp biện pháp soi chiếu, kiểm tra trực quan và các biện pháp khác để nhận biết, phát hiện, ngăn chặn các ...
TỶ LỆ CHIA DẦU KHÍ LÃI
Là phần chia lợi nhuận giữa nước chủ nhà và nhà thầu được thỏa thuận trong hợp đồng dầu khí.(Theo Khoản 12 Điều 3 Nghị định 95/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
PHÁT TRIỂN MỎ
Là quá trình chuẩn bị và đầu tư xây dựng công trình, khoan khai thác, lắp đặt thiết bị để đưa mỏ vào khai thác dầu khí kể từ khi ...
KẾ HOẠCH THU DỌN CÔNG TRÌNH CỐ ĐỊNH, THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ (SAU ĐÂY GỌI LÀ KẾ HOẠCH THU DỌN MỎ)
Là tài liệu bao gồm những nội dung có liên quan đến phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, môi trường, tổng chi phí, tiến độ thu dọn các ...
KHÍ ĐỒNG HÀNH
Là hydrocarbon ở thể khí được tách ra trong quá trình khai thác và xử lý dầu thô.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 95/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí)
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỎ
Là tài liệu do nhà thầu lập và được phê duyệt theo quy định của Nghị định 95/2015/NĐ-CP nhằm tiến hành các hoạt động xây dựng công trình, lắp đặt ...
KẾ HOẠCH KHAI THÁC SỚM
Là tài liệu do nhà thầu lập và được phê duyệt theo quy định của Nghị định 95/2015/NĐ-CP nhằm áp dụng công nghệ và giải pháp phù hợp để thu ...
KẾ HOẠCH ĐẠI CƯƠNG PHÁT TRIỂN MỎ
Là kế hoạch tổng thể do nhà thầu lập và được phê duyệt theo quy định của Nghị định 95/2015/NĐ-CP nhằm lựa chọn phương án phát triển thích hợp (phát ...
LIÊN DANH NHÀ THẦU DẦU KHÍ
Là tập hợp từ hai tổ chức, cá nhân độc lập trở lên được thành lập trên cơ sở thỏa thuận để tham gia đấu thầu hoặc chào thầu cạnh ...
ĐIỂM GIAO NHẬN
Là điểm được thỏa thuận trong hợp đồng dầu khí mà ở đó dầu khí được chuyển giao quyền sở hữu cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí.(Theo ...
CAM KẾT CÔNG VIỆC TỐI THIỂU VÀ CAM KẾT TÀI CHÍNH TỐI THIỂU
Là khối lượng công việc cam kết tối thiểu và số tiền chi phí tối thiểu tương ứng với khối lượng công việc cam kết tối thiểu mà nhà thầu ...
BÊN DỰ THẦU
Là các tổ chức, cá nhân hoặc liên danh dự thầu đăng ký tham gia đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.(Theo Khoản 2 ...
DIỆN TÍCH HỢP ĐỒNG
Là diện tích được xác định trên cơ sở các lô tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo thỏa thuận trong hợp đồng dầu khí hoặc diện ...
NGƯỜI SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ
Là chủ sở hữu hoặc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng hợp pháp nhà chung cư thông qua các hình thức thuê, mượn, ở nhờ, được ...
CHỦ SỞ HỮU DIỆN TÍCH KHÁC TRONG NHÀ CHUNG CƯ
Là người đã được cấp hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn ...
CHỦ SỞ HỮU CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
Là người đã được cấp hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn ...
CHỦ SỞ HỮU NHÀ CHUNG CƯ
Là chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư, chủ sở hữu diện tích khác trong nhà chung cư.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ
Là dự án phá dỡ một phần hoặc toàn bộ nhà chung cư cũ và công trình hiện trạng (nếu có) để cải tạo, nâng cấp mặt ngoài, kết cấu ...
VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG
Là những vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lương thực, thực phẩm; thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thực phẩm chức năng; thực ...
VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG
Là  những vi phạm hành chính trong hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài ...
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động xúc tiến, trợ giúp phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm mục tiêu phát triển sản xuất các sản ...