Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1291 đến 1320 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH
Lao động để thực hiện những công việc vì lợi ích của cộng đồng, không đòi hỏi sự trả công, bao gồm nghĩa vụ lao động hàng năm và nghĩa vụ lao động trong trường ...
LAO ĐỘNG NỮ
Người lao động thuộc giới nữ và khi tham gia quan hệ lao động có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời, được pháp luật lao động dành cho ...
LAO ĐỘNG TÀN TẬT
(Người) lao động có bộ phận của cơ thể (chân, tay, cột sống...) bị khuyết tật, chức năng của cơ thể (nghe,.nhìn...) bị tổn thương nên khả năng lao động của họ bị suy giảm.Tổ ...
LAO ĐỘNG TRẺ EM
Người lao động dưới một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật mỗi một quốc gia.Theo Bộ luật lao động năm 1994 (được sửa đổi, bổ sung năm 2002), lao động trẻ ...
LẨN TRÁNH PHÁP LUẬT
Thủ đoạn của đương sự để lẩn tránh khỏi sự chi phối của hệ thống pháp luật lẽ ra phải được áp dụng và lường sự dẫn chiếu của quy phạm pháp luật xung đột ...
LẬP HIẾN
Định ra hiến pháp (Quốc hội lập hiến; Quân chủ lập hiến...).Quyền lập hiến là quyền làm hiến pháp (biểu quyết tán thành để thông qua theo trình tự lập hiến) và sửa đổi, bổ ...
LẬP PHÁP
Một trong ba chức năng của nhà nước, cùng với quyền hành pháp và quyền tư pháp hợp thành quyền lực nhà nước.Lập pháp, hiểu theo nghĩa rộng, trong mối quan hệ với quyền lực ...
LẬP QUY
Hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và văn ...
LỆ PHÍ
Khoản thu của ngân sách nhà nước mà người thụ hưởng kết quả hoạt động quản lý nhà nước, người được phục vụ cố nghĩa vụ nộp.Lệ phí là khoản thu mang tính bổ trợ ...
LỆNH
Văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch nước ban hành.Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Lệnh tổng động viên, lệnh công bố các đạo luật đã được Quốc ...
LY HÔN
Chấm dứt quan hệ vợ chồng do tòa án nhân dân công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng.Trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về tự do ...
LY THÂN
Việc vợ chồng chấm dứt nghĩa vụ sống chung với nhau trong khi quan hệ hôn nhân chưa hoặc không chấm dứt.Vấn đề ly thân xâm nhập vào Việt Nam theo Bộ dân luật giản ...
LÝ LỊCH
Là những điều cần biết được kê thành văn bản về quá khứ và hiện tại của một người hay một vật.Đối với người, lý lịch là những điều cần biết về các yếu tố ...
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Lý lịch tư pháp là những thông tin về tình trạng pháp lý của một cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho những người có yêu cầu nhằm xác định người đó ...
LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Bộ môn khoa học pháp lý nghiên cứu những quy luật chung nhất của quá trình phát sinh, phát triển, tồn tại và tiêu vong của các kiểu nhà nước và pháp luật.Lý luận nhà nước và ...
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Hệ thống tri thức về bối cảnh lịch sử, quá trình ra đời, hình thành, phát triển hoạt động, phát huy vai trò, hiệu lực của nhà nước và những đặc trưng, quy luật ra ...
LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG
Khu vực hành chính lãnh thổ phụ thuộc nhà nước Pháp, được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 17.10.1887.Lúc mới thành lập, Liên bang Đông Dương (Union Indochinoise) gồm Việt Nam và ...
LIÊN DOANH
Hình thức hợp tác kinh tế ở một trình độ tương đối cao, được tiến hành trên cơ sở các bên tham gia (công ty hoặc cá nhân trong nước hay nước ngoài) tự nguyện cùng ...
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
Cấp công đoàn cơ bản trong Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, bao gồm liên đoàn lao động cấp tỉnh và liên đoàn lao động cấp huyện.Trong lĩnh vực quan hệ lao động, liên ...
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Tổ chức kinh tế do các hợp tác xã có nhu cầu và tự nguyện thành lập, hoạt động theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã nhằm nâng cao hiệu ...
LIÊN HỢP QUỐC (UN)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ (liên quốc gia) được thành lập và hoạt động trên cơ sở điều ước quốc tế (Hiến chương Liên hợp quốc) ký ngày 26.6.1945 tại thành phố Xan Franxixco (San Francisco) ...
LIÊN MINH BƯU CHÍNH THẾ GIỚI (UPU)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập ngày 01.7.1875 trên cơ sở Công ước bưu chính thế giới được Đại hội đồng bưu chính thế giới họp ở Bơn (Bern Thụy Sĩ) thông ...
LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ khu vực ra đời trên cơ sở bổ sung, sửa đổi các hiệp ước thành lập ban cộng đồng là Cộng đồng than, thép Châu Âu (thành lập năm 1951), ...
LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ(ITU)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập năm 1932 tại Hội nghị viễn thông thế giới ở Madrid (Tây Ban Nha) để thay thế Liên minh điện báo quốc tế được thành lập năm ...
LÍNH ĐÁNH THUÊ
Lính được tuyển mộ, được trả lương và được hưởng các quyền lợi khác trên cơ sở hợp đồng để phục vụ trong quân đội nước khác.Hiện tượng lính đánh thuê xuất hiện khá sớm ...
LI XĂNG (tiếng Anh:licence)
Sự cho phép hay giấy phép của tổ chức, cá nhân (bên giao) đồng ý, cho phép cá nhân, tổ chức khác được sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, ...
LOẠN LUÂN
(Hành vi) giao cấu giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa anh chị em cùng cha mẹ, giữa anh chị em cùng cha, khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.Loạn luân là hành ...
LỖ
Chênh lệch nhỏ hơn của số thu so với chi phí bỏ ra tương ứng trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh.Lỗ là kết quả âm trong sản xuất, kinh doanh. Để xác định lỗ đòi ...
LỖI
Dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm phản ánh chủ thể đã lựa chọn thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khi có đủ điều kiện lựa chọn thực hiện hành ...
LỖI CỐ Ý
Lỗi trong trường hợp chủ thể có ý thức lựa chọn hành vi phạm tội mặc dù có đủ điều kiện lựa chọn xử sự khác không nguy hiểm cho xã hội.Lỗi cố ý là ...