Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1231 đến 1260 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

KHUYẾN MẠI
Hoạt động của thương nhân nhằm xúc tiến việc bán hàng, cung ứng dịch vụ trong phạm vi kinh doanh của mình bằng cách giành lợi ích vật chất nhất định cho khách hàng.Thương nhân ...
KHUYẾT TẬT CỦA TÀI SẢN
Sai sót, chỗ chưa được tốt của tài sản làm cho tài sản không sử dụng được hoặc giảm sút giá trị sử dụng.Một tài sản có thể có hai loại khuyết tật:  khuyết tật ...
KỲ HẠN
Khoảng thời gian quy định cho một công việc.Tuy nhiên, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống như sinh hoạt đời thường, kinh doanh, mua bán, giao dịch... kỳ hạn được biểu hiện ở những ...
KỲ HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Hình thức hoạt động chủ yếu để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.Kỳ họp là hình thức hoạt động tập thể của Hội đồng nhân dân, các kỳ ...
KỲ HỌP QUỐC HỘI
Hình thức hoạt động chủ yếu để Quốc hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Quốc hội. kỳ họp ...
KỲ PHIẾU
Loại văn bản ghi nợ được lập ra một cách hợp pháp, phát hành theo một hình thức quy định.Người phát hành kỳ phiếu cam kết trả số tiền ghi trên kỳ phiếu vào một ...
KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
Những quy định có tính bắt buộc về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất kinh doanh được thể hiện trong nội quy lao động nhằm bảo đảm trật tự ...
KỶ LUẬT TÀI CHÍNH
Tổng hợp các quy định bắt buộc thực hiện đối với tổ chức, cá nhân trong hoạt động tài chính, hợp thành chế độ, trật tự của Nhà nước về tổ chức và quản lý ...
KÝ AD REFERENDUM
Ký của vị đại diện của các bên vào văn bản điều ước với điều kiện phải có sự đồng ý tiếp sau đó của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật ...
KÝ CHÍNH THỨC
Ký của vị đại diện các bên vào văn bản điều ước. Nếu điều ước quốc tế không quy định các thủ tục khác thì sau khi ký chính thức, điều ước đó sẽ phát ...
KÝ CƯỢC
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo đó, bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá ...
KÝ CÓ ĐIỀU KIỆN X. ký ad referendum.
 
KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Hành vi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện gồm đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập cho đến khi điều ước quốc tế có hiệu lực.Đàm phán là ...
KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
(Người sử dụng lao động và đại diện Ban chấp hành Công đoàn cùng nhau) ký vào bản thỏa ước để chính thức công nhận những điều hai bên đã thống nhất thỏa thuận.Trên thế ...
KÝ QUỸ
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo đó, bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các giấy tờ trị giá được bằng tiền ...
KÝ TẮT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Hành vi của người đại diện có thẩm quyền của quốc gia trong cuộc đàm phán ký tên vào góc dưới phía bên trái các trang của bản dự thảo điều ước quốc tế nhằm ...
KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
Kiểm tra của cơ quan thú y trong quá trình sản xuất, lưu thông động vật nhằm phát hiện bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng của động vật đã có hoặc chưa có ở trong ...
KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
Kiểm tra của cơ quan y tế ở vùng biên giới để phát hiện các bệnh dịch, giám sát các bệnh truyền nhiễm đối với người, các phương tiện vận tải khi nhập cảnh, xuất ...
KIỂM LÂM
Kiểm tra, kiểm soát, thanh tra để quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên rừng, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ rừng.Về mặt tổ chức, hoạt động quản lý và ...
KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
Kiểm tra, giám sát, xem xét, theo dõi việc tuân theo pháp luật đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giam giữ, cải tạo của các cơ quan tiến ...
KIỂM SÁT TƯ PHÁP
Một trong hai chức năng của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, kiểm sát hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo cho pháp luật được tuân thủ nghiêm ...
KIỂM SÁT VIÊN
Người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân ở ...
KIỂM SOÁT GIAO THÔNG
Kiểm soát các đối tượng có liên quan trong việc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, trật tự, an toàn giao ...
KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
Sử dụng các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, hành chính... nhằm kiểm soát và giảm thiểu từng bước ô nhiễm tại các khu vực có nguồn ô nhiễm xác định, khống chế từng bước ...
KIỂM TOÁN
Việc kiểm tra, xem xét, thẩm tra, đánh giá, kết luận vồ xác nhận tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của số liệu tài liệu kế toán, báo cáo tài chính theo các chuẩn ...
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước ...
KIỂM TRA HÀNH CHÍNH
Xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý hành chính nhà nước xem có phù hợp với pháp luật hay không và áp dụng biện pháp đảm ...
KIỀU HỐI
Ngoại hối do người có nguồn gốc dân tộc với một nước nhưng cư trú ở nước ngoài gửi về nước đó.Người gửi về nước ngoại hối được xem là kiều hối có thể có ...
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới, được ghi trong văn ...
KIỂU NHÀ NƯỚC
Thuật ngữ để chỉ những nhà nước cùng có chung những dấu hiệu đặc trưng cơ bản thể hiện bản chất giai cấp của nhà nước và những điều kiện kinh tế - xã hội ...