Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1600 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CHỦ TÀU
Là chủ sở hữu tàu hoặc tổ chức, cá nhân khác đồng ý chịu trách nhiệm về hoạt động của tàu thay cho chủ sở hữu và đảm nhận các ...
TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI
Là tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao ...
TÀU BIỂN VIỆT NAM
Là tàu biển được đăng ký trong sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam hoặc từ khi được cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh ...
THANH TRA VIÊN
Là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực y ...
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Bao gồma) Doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp;b) Các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ thành lập theo Luật Khoa học và công nghệ;c) Tổ ...
HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
Bao gồm các hoạt động xử lý mẫu và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của ...
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TẠI HIỆN TRƯỜNG
Bao gồm các hoạt động lấy mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu về để ...
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức ...
QUỸ TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU, KHÍ
Là một trong những quỹ tài chính của Công ty mẹ được hình thành từ lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ, một phần lãi dầu, khí nước chủ ...
TIỀN ĐỀN BÙ KHÔNG THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT TỐI THIỂU
Là khoản tiền mà nhà thầu phải trả cho nước chủ nhà trong trường hợp nhà thầu chấm dứt hợp đồng dầu khí khi chưa thực hiện hết các cam ...
CAM KẾT NGHĨA VỤ ĐÀO TẠO
Là khoản tiền cam kết của nhà thầu được quy định trong Hợp đồng dầu khí nhằm mục đích đào tạo cán bộ, công nhân viên dầu khí.(Theo Khoản 12 ...
TIỀN ĐỌC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU DẦU, KHÍ
Là khoản tiền nhà thầu phải trả cho Công ty mẹ để được đọc và sử dụng các tài liệu dầu khí có sẵn và tiền sử dụng tài liệu ...
TIỀN HOA HỒNG SẢN XUẤT
Là khoản tiền mà nhà thầu phải trả cho nước chủ nhà tương ứng với từng mức sản lượng khai thác được quy định cụ thể tại hợp đồng dầu ...
TIỀN HOA HỒNG PHÁT HIỆN THƯƠNG MẠI DẦU, KHÍ
Là khoản tiền mà nhà thầu phải trả cho nước chủ nhà sau khi kết quả thẩm lượng cho thấy mỏ có giá trị thương mại và nhà thầu tuyên ...
TIỀN HOA HỒNG CHỮ KÝ
Là khoản tiền mà nhà thầu phải trả cho nước chủ nhà khi ký hợp đồng dầu khí.(Theo Khoản 8 Điều 2 Điều 2 Quy chế quản lý tài chính ...
CHI PHÍ THU HỒI DẦU, KHÍ
Là các khoản chi phí mà Tập đoàn được phép thu hồi tại các hợp đồng dầu khí để bù đắp chi phí sản xuất.(Theo Khoản 7 Điều 2 Điều ...
TIỀN LÃI DẦU, KHÍ ĐƯỢC CHIA CỦA NHÀ THẦU
Là phần lợi nhuận sau thuế được chia cho nhà thầu từ các hợp đồng dầu khí.(Theo Khoản 6 Điều 2 Điều 2 Quy chế quản lý tài chính của ...
TIỀN LÃI DẦU, KHÍ NƯỚC CHỦ NHÀ
Là phần lợi nhuận sau khi nộp các loại thuế được chia cho nước chủ nhà từ các hợp đồng dầu khí.(Theo Khoản 5 Điều 2 Điều 2 Quy chế ...
NHÀ THẦU
Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí.(Theo Khoản 4 Điều 2 Điều ...
NƯỚC CHỦ NHÀ
Là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(Theo Khoản 3 Điều 2 Điều 2 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu ...
CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Là doanh nghiệp cấp I trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 và được ...
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
Là tổ hợp doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân (sau đây gọi tắt là Tập đoàn), bao gồm: Công ty mẹ; các đơn vị nghiên cứu khoa học, ...
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỘC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm theo ...
THAM VẤN TRỊ GIÁ
Là việc cơ quan hải quan và người khai hải quan trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định trị giá hải quan đã kê khai ...
HỆ THỐNG KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Là hệ thống cho phép người khai hải quan thực hiện việc khai hải quan điện tử, tiếp nhận thông tin, kết quả phản hồi của cơ quan hải quan ...
HỆ THỐNG XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ HẢI QUAN
Là hệ thống do tổng cục hải quan quản lý cho phép cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử, kết nối, trao đổi thông tin ...
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Là thủ tục hải quan trong đó việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của pháp luật ...
NGƯỜI THÂN THÍCH CÙNG HÀNG CỦA BÊN VỢ HOẶC BÊN CHỒNG NHỜ MANG THAI HỘ
Bao gồm  anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì của ...
PHỤ NỮ ĐỘC THÂN
Là phụ nữ không có quan hệ hôn nhân hợp pháp theo quy định của pháp luật;(Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng ...
PHÔI
Là sản phẩm của quá trình kết hợp giữa noãn và tinh trùng;(Theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh ...
TINH TRÙNG
Là giao tử của nam;(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai ...
NOÃN
Là giao tử của nữ;(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai ...
VÔ SINH
Là tình trạng vợ chồng sau một năm chung sống có quan hệ tình dục trung bình 2 - 3 lần/tuần, không sử dụng biện pháp tránh thai mà người ...
THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM
Là sự kết hợp giữa noãn và tinh trùng trong ống nghiệm để tạo thành phôi;(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ ...
THÙ LAO
Là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho những người thực hiện các công việc có liên quan đến sáng tạo tác phẩm.(Theo Khoản 3 Điều 3 ...
NHUẬN BÚT KHUYẾN KHÍCH
Là khoản tiền do tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm (sau đây gọi là bên sử dụng tác phẩm) trả cho tác giả, chủ sở hữu ...
NHUẬN BÚT
Là khoản tiền do tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm (sau đây gọi là bên sử dụng tác phẩm) trả cho tác giả, chủ sở hữu ...
CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
Là cộng đồng người sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định ...
SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Là sản phẩm đáp ứng các tiêu chí nhãn sinh thái và được chứng nhận nhãn sinh thái.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ ...
CƠ SỞ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Là cơ sở đáp ứng các tiêu chí về sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nước, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải.(Theo Khoản 8 ...