Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1171 đến 1200 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Đối tượng mà các chủ thể quan tâm, hướng tới, nhằm đạt tới hoặc tác động vào khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự.Khách thể của quan hệ pháp luật dân sự được ...
KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
Toàn bộ vốn đất quốc gia, từng loại đất cụ thể mà trên đó Nhà nước thiết lập từng chế độ pháp lý nhất định.Theo Điều 13 Luật đất đai năm 2003, đất đai được ...
KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
Một yếu tố của quan hệ pháp luật lao động, trong đó, thể hiện sự quan tâm của chủ thể quan hệ pháp luật lao động tới một mục đích, một lợi ích nào đó.Khách ...
KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM
Quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.Khách thể của tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm và được hiểu là đối ...
KHÁCH THỂ CỦA VI PHẠM PHÁP LUẬT
Quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm.Khách thể là một trong bốn yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật (chủ thể, ...
KHAI SINH
Khai báo và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận một cá nhân được sinh ra; là một trong những sự kiện hộ tịch để xác định cá nhân là thực thể ...
KHAI TỬ X. Đăng ký khai tử.
 
KHÁM CHỖ Ở
Tìm tòi, lục soát chỗ ở của người bị khám xét để phát hiện và thu giữ công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, ...
KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG
Xem xét nơi xảy ra, nơi phát hiện tội phạm nhằm phát hiện dấu vết của tội phạm, vật chứng và làm sáng tỏ các tình tiết có ý nghĩa đối với vụ án.Để kịp ...
KHÁM NGƯỜI
Tìm tòi, lục soát trong người, quần áo đang mặc và các đồ vật đem theo nhằm phát hiện, thu giữ công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật, tài sản do phạm tội mà ...
KHÁM NƠI CẤT GIẤU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, được tiến hành khi có căn cứ cho rằng ở nơi đó có cất giấu tang vật, ...
KHÁM PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, ĐỒ VẬT THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, được tiến hành khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật đó ...
KHÁM XÉT
Biện pháp điều tra được tiến hành bằng cách tìm tòi, lục soát khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm của một người có công cụ, ...
KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Việc những người tham gia tố tụng không đồng ý với toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm, trong thời hạn mà pháp luật quy định gửi ...
KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN LAO ĐỘNG
Việc người lao động, người sử dụng lao động, đại diện hợp pháp của người lao động, đại diện hợp pháp của người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn nơi người lao ...
KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Hành vi chống án, yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm đối với bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật trong trường hợp đương sự không đồng ý với ...
KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA HÀNH CHÍNH
Quyền của đương sự tự mình hoặc thông qua người đại diện của mình đề nghị Toà án cấp trên xét xử phúc thẩm đối với bản án, quyết định tạm đình chỉ hoặc đình ...
KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ
Hoạt động của đương sự, người đại diện của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện chống lại bản án, quyết định dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực ...
KHÁNG NGHỊ
Hành vi tố tụng của người có thẩm quyền, thể hiện việc phản đối toàn bộ hoặc một phần nội dung bản án hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Toà án với mục ...
KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA HÀNH CHÍNH
Quyền của các chủ thể có thẩm quyền đề nghị Toà án xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án ...
KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ
Hoạt động tố tụng của người tiến hành tố tụng có thẩm quyền phản đối bản án, quyết định dân sự, yêu cầu Toà án có thẩm quyền xét xử lại.Kháng nghị có ý nghĩa ...
KHÁNG NGHỊ CỦA VIỆN KIỂM SÁT
Việc Viện kiểm sát, khi thực hành quyền kiểm sát hoạt động tư pháp không đồng ý với toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định của Toà án, gửi văn bản đến Toà ...
KHÁNG NGHỊ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
(Việc Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp) yêu cầu Toà án xét lại bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục ...
KHÁNG NGHỊ TRONG TỐ TỤNG LAO ĐỘNG
(Người có thẩm quyền) phản đối bản án, quyết định của Toà lao động để yêu cầu xét xử lại theo thủ tục luật định.Việc kháng nghị được chia thành hai loại: kháng nghị theo ...
KHẤU TRỪ LƯƠNG
(Người sử dụng lao động) trừ bớt một phần tiền lương của người lao động theo quy định của pháp luật để bù vào khoản tiền đã chi hoặc đã bị thiệt hại trước đó.Với ...
KHẾ ƯỚC
Khái niệm trong dân luật để chỉ những giao dịch dân sự dựa trên thỏa thuận giữa các bên.Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, khế ước là thuật ngữ được sử dụng phổ ...
KHIỂN TRÁCH
Là hình thức kỷ luật nhẹ nhất được quy định trong Bộ luật lao động, nội quy lao động của doanh nghiệp để xử lý người lao động vi phạm kỷ luật lao động.Khiển trách ...
KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức khi có ...
KHIẾU NẠI TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Yêu cầu về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên bị thiệt hại đối với bên gây hại trong thương mại quốc tế.Theo quy định của pháp luật hầu hết các nước, khiếu nại ...
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Cơ quan thuộc hệ thống tài chính nhà nước có chức năng quản lý quỹ ngân sách nhà nước.Kho bạc nhà nước còn gọi là Ngân khố quốc gia, thực hiện chức năng quản lý ...