Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1560 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TRẺ NHỎ
Là trẻ từ khi sinh ra đến 24 tháng tuổi.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng ...
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BỔ SUNG (VIẾT TẮT LÀ THỨC ĂN BỔ SUNG)
Là thức ăn dạng sệt hoặc đặc có đủ 04 nhóm thành phần: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất được chế biến sẵn để ăn bổ ...
SẢN PHẨM SỮA THAY THẾ SỮA MẸ DÙNG CHO TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI
Bao gồm:a) Sản phẩm dinh dưỡng công thức có dạng lỏng hoặc dạng bột được chế biến từ sữa bò hoặc sữa động vật khác với các thành phần thích ...
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ
Là sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi được sản xuất theo phương thức công nghiệp, ...
TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí ...
BIÊN CHẾ
Được hiểu gồm: biên chế cán bộ, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng được cấp ...
NHÀ HÀNG NỔI
Là phương tiện thủy nội địa chở khách, có đăng ký kinh doanh nhà hàng nổi phục vụ ăn uống trên phương tiện mà không bố trí các buồng ngủ ...
KHÁCH SẠN NỔI
Là phương tiện thủy nội địa chở khách lưu trú du lịch có buồng ngủ, có đăng ký kinh doanh khách sạn, được neo tại một địa điểm trên đường ...
TÀU THỦY LƯU TRÚ DU LỊCH NGỦ ĐÊM
Là phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch, có buồng ngủ, trên hành trình có neo lại để cho khách du lịch ngủ qua đêm.(Theo Khoản 7 Điều ...
TÀU ĐỆM KHÍ
Là phương tiện thủy nội địa mà toàn bộ hoặc phần lớn trọng lượng của tàu có thể được nâng lên ở trạng thái đứng yên hoặc chuyển động nhờ ...
TÀU CAO TỐC CHỞ KHÁCH
Là tàu khách được cơ quan đăng kiểm Việt Nam kiểm tra chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy ...
TÀU CHỞ NGƯỜI
Là phương tiện thủy nội địa có sức chở từ 12 người trở xuống.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 111/2014/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng của phương tiện ...
TÀU KHÁCH
Là phương tiện thủy nội địa có sức chở trên 12 người.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 111/2014/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội ...
NIÊN HẠN SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU
Là thời gian tối đa được tính theo năm mà phương tiện thủy đã hoạt động được phép nhập khẩu về Việt Nam, sau đây gọi chung là tuổi của ...
NIÊN HẠN SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
Là thời gian tối đa được tính theo năm mà phương tiện thủy nội địa được phép hoạt động.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 111/2014/NĐ-CP quy định niên hạn ...
TUYẾN VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CỐ ĐỊNH
Là tuyến được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc công bố, được xác định bởi cảng, bến nơi đi và cảng, bến nơi đến.(Theo Khoản 3 Điều 3 ...
KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Là hoạt động của đơn vị kinh doanh sử dụng phương tiện thủy nội địa để vận tải hành khách, hàng hóa có thu cước phí vận tải.(Theo Khoản 2 ...
ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia kinh doanh vận tải bằng phương tiện thủy nội địa.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 110/2014/NĐ-CP quy định ...
THỦ TỤC QUA LẠI BIÊN GIỚI
Là thủ tục hành chính do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu thực hiện đối với người, phương tiện, hàng hóa, vật phẩm xuất, nhập ...
VẬT PHẨM
Là các sản phẩm vật chất được xuất, nhập qua cửa khẩu biên giới không mang mục đích thương mại, bao gồm:a) Vật phẩm y tế là thi thể, hài ...
HÀNG HÓA CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
Là hàng hóa được sản xuất ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước láng giềng do cư dân biên giới mua, bán, trao đổi ở ...
CƯ DÂN BIÊN GIỚI HAI BÊN
Là công dân Việt Nam và công dân nước láng giềng có hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn (hoặc khu vực địa giới hành chính tương đương) ...
NƯỚC LÁNG GIỀNG
Là nước có chung đường biên giới trên đất liền với nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm các nước: cộng hòa nhân dân trung hoa, ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TẠI CỬA KHẨU
Là các cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ làm thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với người, phương tiện, hàng hóa, vật phẩm xuất, nhập ...
KHU VỰC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ KHU VỰC CỬA KHẨU)
Là khu vực được xác định, có một phần địa giới hành chính trùng với đường biên giới quốc gia trên đất liền, trong đó bao gồm các khu chức ...
CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Là cửa khẩu biên giới đất liền được mở trên các tuyến đường thủy đi qua đường biên giới quốc gia trên đất liền.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định ...
CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ CỬA KHẨU BIÊN GIỚI)
Là nơi thực hiện việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu và qua lại biên giới quốc gia trên đất liền, bao gồm cửa khẩu đường ...
QUỐC MÔN
Là cổng quốc gia, được xây dựng tại cửa khẩu, mang đặc trưng văn hóa Việt Nam, thể hiện độc lập dân tộc và là biểu tượng tình hữu nghị, ...
CÔNG TY MẸ
Là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - ...
GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH
Là hoạt động theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất quá trình thực hiện chiến lược và kế hoạch của doanh nghiệp.(Theo Khoản ...
KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HIỂU
Được hiểu là kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.(Theo Khoản 2 Điều ...
CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC GIAO CỦA DOANH NGHIỆP
Được hiểu là chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển thực hiện trong giai đoạn 10 năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.(Theo ...
CHỨNG CHỈ RỪNG QUỐC TẾ
Là sự xác nhận bằng giấy chứng nhận rằng công ty quản lý rừng đã đạt những tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững do tổ chức chứng chỉ ...
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
Là quá trình quản lý rừng ổn định để đạt được những mục tiêu quản lý đề ra; đảm bảo sản xuất được liên tục mà không làm suy giảm ...
KHOÁN TRẮNG
Là việc công ty nông, lâm nghiệp giao khoán đất cho hộ gia đình, cá nhân nhưng không có đầu tư, không thực hiện đúng quy định của hợp đồng ...
CÔNG ƯỚC STCW
Là công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước ...
TUYẾN QUỐC TẾ
Là tuyến hành trình của tàu biển Việt Nam giữa cảng biển Việt Nam và cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển nước ngoài.(Theo Khoản 7 Điều 3 ...
TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
Là tai nạn xảy ra trong thời gian đi tàu gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho thuyền ...
THỜI GIAN ĐI TÀU
Là thời gian kể từ ngày thuyền viên bắt đầu nhận nhiệm vụ đến ngày hồi hương.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động ...
THUYỀN VIÊN
Là người được tuyển dụng hoặc thuê làm việc trên tàu biển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đảm nhiệm chức danh theo quy định của pháp luật.(Theo ...