Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1141 đến 1170 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Hợp đồng giữa bên nhận thầu và bên giao thầu, theo đó, bên nhận thầu có nghĩa vụ thực hiện và bàn giao cho bên giao thầu một phần hoặc toàn bộ công trình xây ...
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO
Hợp đồng ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng theo đó, sau khi xây ...
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO - KINH DOANH
Hợp đồng ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng (kể cả mở rộng, nâng ...
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)
Hợp đồng ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng (kể cả mỏ rộng, nâng ...
HỢP HIẾN
Đúng với quy định của Hiến pháp; phù hợp với tinh thần, nội dung các quy định của Hiến pháp. Trong hệ thống pháp luật các nước, Hiến pháp là đạo luật cơ bản có ...
HỢP NHẤT PHÁP NHÂN
Thành lập pháp nhân mới trên cơ sồ sáp nhập hai hay nhiều pháp nhân.Các pháp nhân cùng loại có thể hợp nhất với nhau thành một pháp nhân mới theo quyết định của cơ ...
HỢP PHÁP
Hoạt động của cá nhân, cơ quan, tổ chức phù hợp với các quy định của pháp luật.Văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định hành chính của các cơ quan nhà nước cấp ...
HỢP PHÁP hóa LÃNH SỰ
Chứng nhận chữ ký và con dấu trên giấy tờ, tài liệu chính thức do cơ quan, tổ chức trong khu vực lãnh sự ở nước tiếp nhận lập hoặc công chứng để sử dụng ...
HỢP TÁC XÃ
Tổ chức kinh tế tập thể do các xã viên (cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của ...
HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG
Tổ chức kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng thuộc sở hữu tập thể do tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập để hoạt động ngân hàng, tự huy động vốn và ...
HỦY BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Việc Tòa án có thẩm quyền ra quyết định bằng văn bản nhằm chấm dứt hiệu lực thi hành đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành của Tòa án cấp ...
HỦY BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đang được áp dụng.Trước khi ban hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988, việc trả tự do cho những người bị tạm giữ, tạm giam được gọi ...
HỦY BỎ DI CHÚC
Làm cho di chúc đã lập không còn hiệu lực pháp luật.Người lập di chúc có quyền hủy bỏ di chúc đã được lập vào bất kỳ lúc nào. Việc hủy bỏ di chúc có ...
HỦY BỎ VĂN BẰNG BẢO HỘ
(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) không công nhận hiệu lực pháp lý của văn bằng đã được bảo hộ.Văn bằng bảo hộ cho mỗi đối tượng quyền sở hữu công nghiệp có hiệu ...
HỦY HOẠI TÀI SẢN
Cố ý làm cho tài sản của người khác mất giá trị sử dụng ở mức độ không còn hoặc khó có khả năng khôi phục lại được.Hủy hoại tài sản là hành vi nguy ...
HỦY VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT
Việc Tòa án tuyên bố việc kết hôn là trái pháp luật và quyết định những người kết hôn phải chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật.Hủy việc kết hôn trái pháp luật ...
HUYỆN
Đơn vị hành chính của Việt Nam ở địa bàn nông thôn, gồm các xã, thị trấn; là bộ phận cấu thành của đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Thế kỷ ...
HỨA THƯỞNG
Hứa hẹn một cách công khai thưởng cho người thực hiện một công việc theo đúng yêu cầu của người hứa hẹn.Công việc có hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không ...
HƯƠNG HỎA
Phần tài sản do người đã chết để lại dùng cho việc thờ cúng, chăm sóc phần mộ của người để lại hương hỏa và tổ tiên của người đó.Thờ cúng người bề trên đã ...
HƯƠNG ƯỚC
Văn bản ghi những điều quy ước mà mọi người trong một làng phải tuân theo và thực hiện. Là văn bản tổng hợp, hàm chứa nội dung rất đa dạng, phong phú, bao trùm ...
KÊ BIÊN TÀI SẢN
Biện pháp cưỡng chế nhà nước được áp dụng đối với bị can, bị cáo mà theo quy định của Bộ luật hình sự có thể bị phạt tiền cũng như đối với người phải ...
KÊNH ĐÀO QUỐC TẾ
Kênh đào nối liền các biển và đại dương riêng biệt để sử dụng cho hàng hải quốc tế.Mặc dù kênh đào quốc tế là bộ phận lãnh thổ của quốc gia nhất định nhưng ...
KẾT ÁN
Tòa án ra bản án tuyên bố một người phạm tội do hành vi của mình gây ra theo quy định của Bộ luật hình sự.Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền nhân ...
KẾT HÔN
Việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng khi thỏa mãn các điều kiện kết hôn và thực hiện đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của ...
KẾT LUẬN ĐIỀU TRA
Văn bản tố tụng tổng kết việc điều tra và đề xuất giải quyết vụ án của Cơ quan điều tra.Việc điều tra kết thúc khi Cơ quan điều tra đề nghị truy tố hoặc ...
KẾT LUẬN TƯ VẤN CỦA TÒA ÁN QUỐC TẾ
Văn bản do Tòa án quốc tế của Liên hợp quốc đưa ra về bất kỳ vấn đề pháp lý nào trên cơ sở yêu cầu của Đại hội đồng, Hội đồng bảo an Liên ...
KẾT THÚC ĐIỀU TRA
Việc điều tra vụ án đã hoàn thành, đến thời điểm Cơ quan điều tra làm bản kết luận điều tra.Việc điều tra vụ án kết thúc khi Cơ quan điều tra ra quyết định ...
KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Lợi ích mà các chủ thể đạt được khi tham gia vào quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình.Khách thể của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình gồm: các lợi ...
KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ LUẬT HÀNH CHÍNH
Các hành vi của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào quan hệ luật hành chính, đối tượng mà quan hệ luật hành chính tác động tới.Theo nghĩa tổng quát thì khách thể của ...
KHÁCH THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT
Lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà các chủ thể pháp luật mong muốn đạt được khi tham gia các quan hệ pháp luật.Khách thể của quan hệ pháp luật có thể là: 1) ...