Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1081 đến 1110 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.Ở Việt Nam, Hội đồng nhân dân xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1946, cùng với sự ra đời ...
HỘI ĐỒNG QUẢN THÁC
Cơ quan chính của Liên hợp quốc hoạt động dưới quyền của Đại Hội đồng có chức năng kiểm soát việc thi hành chế độ quản thác quốc tế đối với một số vùng lãnh ...
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền ...
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
Hội đồng do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập ra nhằm xem xét, đánh giá, cho ý kiến bằng văn bản để tư vấn về chuyên môn đối với một vấn đề cụ ...
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
Một tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao thực hiện chức năng là cơ quan xét xử cao nhất theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, đồng thời là cơ quan hướng ...
HỘI ĐỒNG THƯỢNG THƯ
Tổ chức bao gồm các thành viên là thượng thư (người đứng đầu một bộ) trong bộ máy của Nhà nước phong kiến Việt Nam.Hội đồng thượng thư có vị trí và vai trò hết ...
HỘI ĐỒNG TỘC BIỂU
Cơ quan quản lý làng của người Việt ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ, được thành lập trong khuôn khổ cuộc "cải lương hương chính" năm 1921 của thực dân Pháp. Nhằm thay đổi ...
HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI
Bộ phận chuyên trách giải quyết tranh chấp thương mại trong trung tâm trọng tài thương mại gồm một hoặc một số trọng tài viên, được thành lập theo sự chỉ định của các bên ...
HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH TẾ (SEV)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập tháng 01.1949 với mục tiêu là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đẩy mạnh tiến bộ kinh tế và kỹ thuật, tăng năng suất ...
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Hội đồng gồm các Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân do Tòa án có thẩm quyền lập ra để nhân danh nhà nước trực tiếp xét xử tại phiên tòa các vụ án và ...
HỘI NGHỊ CHỦ NỢ
Cuộc họp của các chủ nợ được triệu tập trong thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp để thảo luận thông qua phương án hòa giải, giải pháp tổ chức ...
HỘI NGHỊ CỬ TRI
Cuộc họp của cử tri trong khu vực nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đứng ra triệu tập, chủ trì để tiến hành một ...
HỘI NGHỊ LIÊN HỢP QUỐC VỀ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN (UNCTAD)
Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development), tổ chức của Liên hợp quốc, được thành lập năm 1964 nhằm xúc tiến sự ...
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
Hội nghị của các tổ chức, cá nhân hoặc đại diện chính thức của hai hay nhiều quốc gia trên thế giới.Việc tổ chức các hội nghị quốc tế rất phổ biến trong đời sống ...
HỘI THẨM NHÂN DÂN
Người được bầu hoặc cử theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án.Chế độ Hội thẩm (phụ thẩm) nhân dân được ghi ...
HÔN NHÂN X. Quan hệ hôn nhân.
 
HÔN NHÂN THỰC TẾ
Hôn nhân được công nhận dựa trên cơ sở thực tế là các bên nam, nữ đã và đang chung sống như vợ chồng, có đủ điều kiện kết hôn nhưng không đăng ký kết ...
HỢP ĐỒNG
Sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ.Hợp đồng là một trong các khái niệm đầu tiên của pháp luật, được hình ...
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên ...
HỢP ĐỒNG CHÍNH
Hợp đồng mà hiệu lực của nó không phụ thuộc vào hợp đồng khác.Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, hợp đồng chính được quy định tại khoản 3 Điều 402  Bộ luật dân ...
HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Một loại hợp đồng dân sự, theo đó các bên trong hợp đồng chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng đất cho nhau theo các điều kiện, nội dung, hình thức về chuyển quyền ...
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân chuyển giao cho nhau các đối tượng sở hữu công nghiệp như bí quyết, kiến thức kỹ thuật về công nghệ, các ...
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Thỏa thuận bằng văn bản, theo đó, các bên chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp theo trình tự, thủ tục luật định.Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đối tượng ...
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Thỏa thuận bằng văn bản, theo đó, các bên chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa.Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối ...
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hợp đồng theo đó người sử dụng đất (gọi là bên chuyển quyền sử dụng đất) chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho người được chuyển nhượng (gọi là bên nhận quyền sử ...
HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.Hợp đồng dân sự là một dạng của giao dịch dân sự. Thuật ngữ hợp đồng ...
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Một loại hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho ...
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ
Hợp đồng được ký kết giữa bên giao đại lý và bên đại lý, loại hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa.Để đảm bảo hợp đồng đại lý có hiệu lực, cả hai bên ...
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG
Một loại hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên nhận gia công phải thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt ...
HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN
Một loại hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn ...