Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1201 đến 1230 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

KHO NGOẠI QUAN
Khu vực kho bãi được lập trên lãnh thổ Việt Nam, ngăn cách khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ với hàng hóa từ nước ...
KHOA HỌC PHÁP LÝ
Tổng thể tri thức được tích lũy có hệ thống về nội dung, bản chất, phương pháp luận nghiên cứu bộ máy, khái niệm pháp lý, các nguyên lý, tính quy luật của các hiện ...
KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Khoản tiền dùng để chi tiêu cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.Việc sử dụng các khoản chi ngân sách ...
KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN
Nghĩa vụ tài sản (khoản tiền, tài sản) mà người có nghĩa vụ phải thực hiện đối với người có quyền khi đến thời điểm phải thực hiện.Thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các ...
KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Khoản tiền phải tập trung vào quỹ ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.Các khoản thu ngân sách nhà nước ...
KHÔI PHỤC THỜI HIỆU
Khôi phục để có hiệu lực pháp luật trở lại về mặt thời gian sau khi thời hạn phát sinh hiệu quả đó đã hết với những điều kiện do pháp luật quy định.Về nguyên ...
KHÔNG PHẬN QUỐC GIA X. Vùng trời của quốc gia.
 
KHÔNG PHẬN QUỐC TẾ
Khoảng không gian bao trùm trên biển cả, châu Nam Cực và những vùng không thuộc chủ quyền của quốc gia.Phương tiện bay của các quốc gia đều được hưởng quyền tự do bay trên ...
KHÔNG QUỐC TỊCH
Một người không có quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào.Nguyên nhân dẫn đến tình trạng không quốc tịch là do có sự xung đột pháp luật giữa các nước về cách thức hưởng ...
KHÔNG TẶC
Hành vi chiếm đoạt (cưỡng đoạt, bắt cóc) tàu bay dân dụng, cũng như các hành vi bất hợp pháp khác xâm phạm hoạt động hàng không dân dụng, gây hậu quả nghiêm trọng đối ...
KHÔNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM
Không thông báo cho cơ quan có trách nhiệm về tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà mình biết rõ và có điều kiện để thông ...
KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ
Hoạt động nộp đơn yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước, của tập thể hay của người khác, của cá nhân, cơ quan, tổ chức.Khởi kiện ...
KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
Yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.Trong thời hạn luật định, nếu khiếu nại đến cơ quan hành chính nhà nước đã ...
KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG
(Hành vi của người có quyền) yêu cầu Tòa án giải quyết các tranh chấp lao động hoặc bảo vệ quyền lợi cho tập thể lao động đang giả thiết bị xâm hại.Việc khởi kiện ...
KHỞI TỐ BỊ CAN
Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng khi có đủ căn cứ để xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội để tiến hành các hoạt động điều tra đối ...
KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
Hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng xác định có sự việc phạm tội để tiến hành điều tra phát hiện tội phạm.Khởi tố vụ án hình sự là một giai đoạn tố ...
KHU CHẾ XUẤT
Khu công nghiệp tập trung chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, do ...
KHU CÔNG NGHỆ CAO
Khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; nhằm nghiên cứu - phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ...
KHU CÔNG NGHIỆP
Khu vực có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được quy hoạch tại những vùng có điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, ...
KHU MẬT VIỆN
Cơ quan của Nhà nước phong kiến Trung Quốc, xuất hiện từ thời Đường (thế kỷ VII - X), còn có các tên gọi : Điền khu mật, Chưởng khu mật, Tri khu mật, Khu ...
KHU PHI QUÂN SỰ
Khu vực mà tại đó các bên tham chiến cùng nhau thỏa thuận và cam kết không tiến hành các hoạt động vũ trang hoặc thiết lập, duy trì các căn cứ quân đội, các ...
KHU QUÂN SỰ
Khu vực được xác định chuyên dùng cho mục đích quân sự.Khu vực dành riêng cho hoạt động quân sự có giới hạn nhất định, được thiết lập quy chế pháp lý đặc thù, đảm ...
KHU TỰ TRỊ
Khu vực địa giới nằm trong lãnh thổ toàn vẹn của một quốc gia, chịu sự lãnh đạo thống nhất của Nhà nước trung ương và được Nhà nước trung ương giao cho một số ...
KHU VỰC BIÊN GIỚI
Phần lãnh thổ nằm phía trong và tiếp giáp với đường biên giới quốc gia, có phạm vi và chế độ pháp lý nhất định theo quy định của pháp luật quốc gia hoặc điều ...
KHU VỰC LÃNH SỰ
Khu vực dành cho cơ quan lãnh sự để thi hành các chức năng lãnh sự.Khu vực lãnh sự thường là đơn vị hành chính lãnh thổ ở nước tiếp nhận như tình, thành phố... ...
KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN (AFTA)
Khu vực bao gồm các quốc gia thành viên ASEAN thỏa thuận về quá trình liên kết pháp lý quốc tế nhằm mục đích thực hiện tự do hóa thương mại, hàng hoá, dịch vụ, ...
KHU VỰC PHI VŨ KHÍ HẠT NHÂN
Khu vực hoàn toàn không có vũ khí hạt nhân.Khu vực phi vũ khí hạt nhân được thiết lập trên cơ sở thoả thuận giữa các quốc gia nằm trong khu vực địa lý nhất ...
KHUNG GIÁ ĐẤT
Các quy định của Chính phủ xác định giá đất từ tối thiểu đến tối đa cho từng loại đất cụ thể.Khung giá đất là cơ sở để ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm ...
KHUNG HÌNH PHẠT
Giới hạn phạm vi các loại cũng như mức hình phạt được luật quy định cho phép Tòa án lựa chọn trong đó hình phạt cụ thể áp dụng cho người phạm tội.Đối với mỗi ...
KHỦNG BỐ
(Hành vi) cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể hoặc uy hiếp tinh thần người khác nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân.Khủng bố là hành vi nguy hiểm ...