Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1800 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Bao gồm  hoạt động trợ giúp của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân về công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ...
DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN
Là các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP, được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh ...
DỰ ÁN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Là dự án đầu tư tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ)
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.(Theo Khoản 1 Điều 3 ...
LỚP HÒA NHẬP
Là lớp học thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có từ 5% đến dưới 70% số học viên là người khuyết tật.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị ...
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP, LỚP HỌC DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, lớp học có từ 70% trở lên số học viên là người khuyết tật.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 113/2015/NĐ-CP ...
NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ CAO
Là người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên hoặc bậc thợ 5/6, 6/7 trở lên.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định ...
DẠY TÍCH HỢP
Là vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trong một bài học/học phần/mô đun/môn học.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Là tập hợp các thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản đã được thu thập, kiểm tra, đánh giá, xử lý, số ...
THỜI HẠN BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG
Là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết ...
SỔ HỘ TỊCH
Là tài sản quốc gia, được lưu trữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật về lưu trữ.(Theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch)
GIẤY KHAI SINH
Là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.(Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch)
KHU VỰC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH BAY
Là khu vực kiểm soát trên không, mặt đất, bao gồm khu vực kiểm soát mặt đất, khu vực kiểm soát tại sân bay, khu vực kiểm soát tiếp cận, ...
ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
1. Đường hàng không bao gồm đường hàng không quốc tế, đường hàng không nội địa, được thiết lập trên cơ sở:a) Nhu cầu giao lưu hàng không quốc tế;b) ...
TỔ CHỨC VÙNG TRỜI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Bao gồm:a) Vùng trời sân bay quân sự, các không vực, đường bay hoạt động quân sự;b) Khu vực cấm bay;c) Khu vực hạn chế bay;d) Khu vực nguy hiểm;đ) ...
TỔ CHỨC VÙNG TRỜI VIỆT NAM PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG BAY DÂN DỤNG
Bao gồm:a) Vùng trời sân bay dân dụng, sân bay dùng chung;b) Đường hàng không;c) Khu vực bay, đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung;d) Khu vực xả ...
VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU LOẠI G
Là vùng trời cho phép thực hiện chuyến bay IFR và chuyến bay VFR; các chuyến bay được cung cấp dịch vụ thông báo bay nếu có yêu cầu.(Theo điểm ...
VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU LOẠI F
Là vùng trời cho phép thực hiện chuyến bay IFR và chuyến bay VFR; các chuyến bay IFR được cung cấp dịch vụ tư vấn không lưu; các chuyến bay ...
VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU LOẠI E
Là vùng trời cho phép thực hiện chuyến bay IFR và chuyến bay VFR; chuyến bay IFR được cung cấp dịch vụ điều hành bay và được điều hành phân ...
VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU LOẠI D
Là vùng trời cho phép thực hiện chuyến bay IFR và chuyến bay VFR; các chuyến bay được cung cấp dịch vụ điều hành bay; chuyến bay IFR được điều ...
VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU LOẠI C
Là vùng trời cho phép thực hiện chuyến bay IFR và chuyến bay VFR; các chuyến bay được cung cấp dịch vụ điều hành bay; chuyến bay IFR được điều ...
VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU LOẠI B
Là vùng trời cho phép thực hiện chuyến bay IFR và chuyến bay theo quy tắc bay bằng mắt (sau đây gọi chung là chuyến bay VFR); các chuyến bay ...
VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU LOẠI A
Là vùng trời chỉ cho phép thực hiện chuyến bay theo quy tắc bay bằng thiết bị (sau đây gọi chung là chuyến bay IFR); các chuyến bay được cung ...
VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU
Là vùng trời có giới hạn xác định, được chỉ định theo thứ tự bảng chữ cái A, B, C, D, E, F và G, trong đó việc cung cấp ...
VÙNG TRỜI CHO HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
Bao gồm khu vực bay, đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung; đường hàng không và vùng trời sân bay.(Theo Khoản 12 Điều 3 Nghị định 125/2015/NĐ-CP quy ...
TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU
Là cơ sở được thiết lập nhằm mục đích quản lý hoạt động bay hàng ngày trong khu vực trách nhiệm; phối hợp với cơ quan quản lý, điều hành ...
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT ĐƯỜNG DÀI
Là cơ sở được thiết lập nhằm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các chuyến bay có kiểm soát trong khu vực trách nhiệm.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định ...
TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BAY KHU VỰC
Là cơ quan quản lý, điều hành bay của Quân chủng Phòng không - Không quân, có nhiệm vụ tổng hợp các hoạt động bay, tổ chức dự báo, thông ...
TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BAY QUỐC GIA
Là cơ quan quản lý, điều hành bay trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, có nhiệm vụ tổng hợp các hoạt động bay trong toàn quốc, tổ ...
SỬ DỤNG VÙNG TRỜI LINH HOẠT
Là quá trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý, điều hành bay dân dụng và quân sự trong quá trình quản lý vùng trời cấp chiến lược, quản ...
SÂN BAY DỰ BỊ
Là sân bay mà một tàu bay có thể đến, hạ cánh khi không thể hoặc không nên đến, hạ cánh tại sân bay dự định hạ cánh, bao gồm:a) ...
ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
Là đường hàng không nằm trong mạng lưới đường hàng không quốc tế của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, có ít nhất một điểm nằm ngoài vùng ...
ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA
Là đường hàng không nằm hoàn toàn trong vùng trời Việt Nam.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 125/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay)
ĐƯỜNG BAY PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
Là khu vực hoặc một phần của khu vực có giới hạn về độ cao, chiều rộng và được thiết lập dưới dạng hành lang mà tại đó được cung ...
ĐÀI KIỂM SOÁT TẠI SÂN BAY
Là cơ sở được thiết lập để kiểm soát hoạt động tại khu vực di chuyển của tàu bay tại sân bay và hoạt động bay trong vùng trời sân ...
CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH
Là các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc khai thác, sử dụng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ để giảm số lượng và ...
CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH CÔNG THƯƠNG
Là người được Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở trưng tập tham gia Đoàn thanh tra.(Theo Khoản 1 Điều 39 Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức hoạt động thanh tra ...
THANH TRA VIÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
Là công chức của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quy định của pháp luật ...
THANH TRA SỞ
Là cơ quan của Sở Công Thương, giúp Giám đốc Sở Công Thương (sau đây gọi chung là Giám đốc Sở) tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ...
THANH TRA BỘ (BỘ CÔNG THƯƠNG)
Là cơ quan của Bộ Công Thương, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải ...