Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1840 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

VỐN NHÀ NƯỚC KHÁC NGOÀI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
Là vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, ...
CHỦ ĐẦU TƯ
Là Chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014(Theo Khoản 3 Điều 3 ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Là Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận ...
DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA
Là dự án quan trọng quốc gia được quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014 và dự án do Quốc hội quyết định ...
TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CÓ THẨM QUYỀN
Bao gồm cục đăng kiểm Việt Nam, tổ chức của Việt Nam hoặc tổ chức của nước ngoài được phép hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hợp chuẩn theo ...
GIẤY XÁC NHẬN PHÙ HỢP VỀ TUYỂN DỤNG VÀ CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ GIẤY XÁC NHẬN)
Là văn bản do cục trưởng cục hàng hải Việt Nam cấp cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải để xác nhận sự phù hợp về ...
TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
Là doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, cung ứng lao động là thuyền viên làm việc trên tàu biển thông qua hình thức cho ...
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN)
Là văn bản do bộ trưởng bộ giao thông vận tải cấp cho cơ sở đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng ...
CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN)
Là cơ sở huấn luyện thuyền viên làm việc trên tàu biển theo các quy định của công ước stcw, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, ...
CÔNG ƯỚC MLC
Là tên viết tắt của công ước lao động hàng hải năm 2006 mà Việt Nam là thành viên.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều ...
CÔNG ƯỚC STCW
Là tên viết tắt của công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên trên tàu biển năm 1978, sửa đổi, ...
CƠ SỞ
Là từ gọi chung cho nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại ...
CỨU HỘ
Là hoạt động cứu phương tiện, tài sản thoát khỏi nguy hiểm hoặc hoạt động cứu trợ (bao gồm cả việc kéo, đẩy) phương tiện đang bị nguy hiểm, được ...
CỨU NẠN
Là các hoạt động cứu người bị nạn thoát khỏi nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng của họ, bao gồm cả tư vấn biện pháp y tế ban ...
TÌM KIẾM
Là việc sử dụng nhân lực; trang, thiết bị để xác định vị trí của người, phương tiện bị nạn.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ ...
HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Là các biện pháp cần thiết, kịp thời, thích hợp để tìm kiếm, cứu người, cứu phương tiện, tài sản, vật chất, bảo vệ môi trường trong khu vực xảy ...
TÌNH HUỐNG SỰ CỐ, THIÊN TAI CƠ BẢN
Là các tình huống do thiên tai hoặc con người gây ra dẫn đến sự cố, tai nạn có nguy cơ đe dọa hoặc gây hậu quả tổn thất về ...
GIA HẠN NỢ VAY
Là việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chấp thuận kéo dài thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay vượt quá thời hạn cho vay trước đó đã ...
ĐIỀU CHỈNH KỲ HẠN TRẢ NỢ
Là việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam và khách hàng đồng ý thay đổi các kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng, ...
KỲ HẠN TRẢ NỢ
Là các khoảng thời gian trong thời hạn trả nợ đã được thỏa thuận giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam và khách hàng mà tại cuối mỗi khoảng thời ...
THỜI HẠN TRẢ NỢ
Là khoảng thời gian từ khi khách hàng phải trả nợ khoản vay lần đầu tiên cho đến khi trả hết nợ vay theo hợp đồng tín dụng.(Theo Khoản 5 ...
THỜI HẠN ÂN HẠN
Là khoảng thời gian tính từ khi Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc được thỏa thuận trong ...
THỜI HẠN CHO VAY
Là khoảng thời gian được tính từ khi Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân vốn vay cho đến thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc và ...
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Là tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 28 điều 4 Luật các tổ chức tín dụng.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của ...
KHÁCH HÀNG
Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính và tổ chức kinh tế khác vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước tại Ngân hàng ...
GIÁ THU THAY ĐỔI
Là giá thu theo tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản cho thuê hàng năm.(Theo điểm b Khoản 2 Điều 29 Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư ...
GIÁ THU CỐ ĐỊNH
Là giá tính trên cơ sở tỷ lệ khấu hao tài sản hàng năm, tiền trả nợ vay và lãi vay (nếu có), chi phí phục vụ quản lý khai ...
KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG CẠN
Là cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cảng cạn để thực hiện các chức ...
TỔ CHỨC CHO THUÊ KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG CẠN
Là chủ đầu tư cảng cạn hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý ...
PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI CÓ NĂNG LỰC CAO
Bao gồm các phương thức: vận tải bằng đường thủy trên các tuyến đường thủy nội địa từ cấp li trở lên; vận tải bằng đường sắt trên tuyến kết ...
DỊCH VỤ LOGISTICS (VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG CẠN)
Là hoạt động thương mại theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ ...
TEU
Là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Twenty foot Equivalent Unit”, là đơn vị đo của một con-ten-nơ tiêu chuẩn 20  ft(dài) x 8 ft (rộng) x 8,5 ...
DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG CẠN (GỌI TẮT LÀ CẢNG CẠN)
Bao gồm chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền hoặc cho thuê quản lý khai thác cảng cạn.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư ...
CHỦ ĐẦU TƯ
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây ...
KHU VỰC VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH
Là nơi tập trung các hoạt động hành chính, điều hành và giao dịch của các bên liên quan tại cảng cạn.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư ...
KHU VỰC KIỂM SOÁT
Là nơi trực tiếp kiểm tra, kiểm soát việc vào, rời cảng cạn của người, phương tiện và hàng hóa.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, ...
CẢNG CẠN
Là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng ...
DOANH NGHIỆP CẢNG
Là doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển)
KINH DOANH KHAI THÁC CẢNG BIỂN
Là hoạt động trực tiếp khai thác cảng biển.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển)
ĐẤT LÀM MUỐI
Là diện tích đất trong quy hoạch phát triển sản xuất muối được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: đất sản xuất muối quy mô công nghiệp và ...