Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1920 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGÀNH DƯỢC
Là bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành dược do các cơ sở giáo dục trong nước cấp có ghi chức danh “Dược sĩ trung cấp” hoặc “Dược sĩ ...
BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGÀNH DƯỢC
Là bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành dược do các cơ sở giáo dục trong nước cấp.(Theo Khoản 6 Điều 17 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược )
BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH HÓA HỌC
Là bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành hóa học do các cơ sở giáo dục trong nước cấp.(Theo Khoản 5 Điều 17 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược )
BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH SINH HỌC
Là bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành sinh học do các cơ sở giáo dục trong nước cấp.(Theo Khoản 4 Điều 17 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược )
BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN HOẶC ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC CỔ TRUYỀN
Là bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền do các cơ sở giáo dục trong nước cấp.(Theo Khoản 3 Điều 17 ...
BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH Y ĐA KHOA
Là bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành y đa khoa do các cơ sở giáo dục trong nước cấp có ghi chức danh “Bác sĩ” hoặc “Bác sĩ ...
BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC
Là bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành dược do các cơ sở giáo dục trong nước cấp có ghi chức danh “Dược sĩ”, “Dược sĩ đại học” hoặc ...
MỨC THẶNG SỐ BÁN LẺ
Là tỉ lệ phần trăm (%) giữa thặng số bán lẻ và giá thuốc mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc.(Theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
THẶNG SỐ BÁN LẺ
Là trị giá tiền chênh lệch giữa giá thuốc bán ra và giá thuốc mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc.(Theo Khoản 9 Điều 2 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
GIÁ BÁN LẺ THUỐC
Là giá bán trực tiếp cho người mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc.(Theo Khoản 8 Điều 2 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược )
GIÁ BÁN BUÔN THUỐC DỰ KIẾN
Là giá do cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở đặt gia công thuốc (trong trường hợp thuốc sản xuất gia công) kê khai ...
GIÁ BÁN BUÔN THUỐC
Là giá bán giữa các cơ sở kinh doanh dược với nhau hoặc giá bán của cơ sở kinh doanh dược cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản ...
GIÁ THÀNH TOÀN BỘ CỦA THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
Là các chi phí về nguyên liệu, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ, năng lượng trực tiếp cộng (+) chi phí nhân công trực tiếp cộng (+) chi phí khấu ...
GIÁ NHẬP KHẨU CỦA THUỐC
Là trị giá hải quan của thuốc nhập khẩu được ghi trên tờ khai trị giá hải quan tại cảng Việt Nam sau khi thông quan.(Theo Khoản 4 Điều 2 ...
BÁN THÀNH PHẨM THUỐC
Là sản phẩm đã qua một, một số hoặc tất cả các công đoạn chế biến, sản xuất, trừ công đoạn đóng gói cuối cùng.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị ...
HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC
Là buổi giới thiệu thuốc hoặc thảo luận chuyên đề khoa học liên quan đến thuốc cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng ...
THÔNG TIN THUỐC
Là việc thu thập, cung cấp các thông tin có liên quan đến thuốc bao gồm chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng, phản ứng có hại của ...
ĐỘ SÂU TRONG THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Là độ sâu của điểm cạn nhất trong khu vực cần được thông báo, tính bằng mét đến mực nước “số 0 hải đồ”, độ chính xác đến 1/10 mét(Theo ...
VỊ TRÍ DỰ KIẾN ĐẾN CẢNG BIỂN
Là vị trí tàu thuyền đón hoa tiêu hoặc đến ranh giới vùng nước cảng biển hoặc vị trí tàu thuyền dự kiến hoạt động trong vùng biển Việt Nam.(Theo ...
HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU PHỐI GIAO THÔNG HÀNG HẢI (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ HỆ THỐNG VTS)
Là hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (sau đây viết tắt là hệ thống vts): là hệ thống được thiết lập để giám sát, hỗ ...
VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI KHÔNG BẮT BUỘC (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ VÙNG HOA TIÊU KHÔNG BẮT BUỘC)
Là vùng nước mà tàu biển khi di chuyển không bắt buộc sử dụng hoa tiêu dẫn tàu theo quy định của bộ luật hàng hải Việt Nam.(Theo Khoản 18 ...
VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ VÙNG HOA TIÊU BẮT BUỘC)
Là phần giới hạn trong vùng nước cảng biển hoặc khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi, được xác định từ vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, ...
BẾN PHAO
Là hệ thống thiết bị phao neo, xích, rùa và các thiết bị khác được sử dụng cho tàu biển neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách ...
KHU VỰC HÀNG HẢI
Là vùng nước thuộc một cảng biển và khu vực quản lý của một cảng vụ hàng hải. một cảng biển có một hoặc nhiều khu vực hàng hải.(Theo Khoản ...
LỆNH ĐIỀU ĐỘNG ĐIỆN TỬ CHO TÀU THUYỀN VÀO CẢNG
Là việc chấp thuận của cảng vụ hàng hải cho tàu thuyền vào cảng thông qua kế hoạch điều động điện tử tại cổng thông tin điện tử hoặc khi ...
GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH ĐIỆN TỬ
Là giấy phép do cảng vụ hàng hải cấp cho người làm thủ tục dưới dạng điện tử thông qua cổng thông tin điện tử sau khi hoàn thành thủ ...
GIẤY PHÉP RỜI CẢNG ĐIỆN TỬ
Là giấy phép do cảng vụ hàng hải cấp cho người làm thủ tục dưới dạng điện tử thông qua cổng thông tin điện tử sau khi đã hoàn thành ...
GIẤY PHÉP RỜI CẢNG
Là văn bản do cảng vụ hàng hải hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi tàu thuyền rời cảng cuối cùng cấp hoặc xác nhận.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị ...
NGƯỜI LÀM THỦ TỤC (HẢI QUAN)
Là chủ tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê tàu, người khai thác tàu, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền thực hiện việc khai báo và làm thủ ...
CHỮ KÝ SỐ CỦA DOANH NGHIỆP
Là chữ ký số được cấp bởi các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp và đã đăng ký với cổng thông tin điện ...
HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Là thông tin điện tử thể hiện nội dung của các biểu mẫu, chứng từ mà người làm thủ tục phải nộp theo quy định; các thông báo, xác nhận ...
THỦ TỤC CHO TÀU THUYỀN VÀO, RỜI CẢNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ THỦ TỤC ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN)
Là quá trình xử lý các giao dịch điện tử kể từ khi người làm thủ tục khai các hồ sơ điện tử thực hiện cơ chế một cửa quốc ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN NGHIỆP VỤ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CẢNG (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGHIỆP VỤ)
Bao gồm các chức năng kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia và các phân hệ xử lý thông tin hồ sơ khai báo của doanh nghiệp ...
CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TẠI CẢNG BIỂN
Bao gồm  cảng vụ hàng hải, hải quan cửa khẩu, biên phòng cửa khẩu cảng (sau đây viết tắt là biên phòng cửa khẩu), kiểm dịch y tế, kiểm dịch ...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Là cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc cổng thông tin điện tử chuyên ngành được dùng để thực hiện thủ tục điện tử cho tàu thuyền.(Theo Khoản 4 ...
THỦ TỤC ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN
Là phương thức thực hiện thủ tục qua cổng thông tin điện tử theo quy định.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về ...
CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA PHỤC VỤ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA)
Là hệ thống thông tin tập trung, tích hợp phục vụ cho việc khai báo điện tử của người làm thủ tục đối với tàu thuyền vào, rời cảng và ...
CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA TẠI CẢNG (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA)
Là việc cho phép người khai gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến tàu thuyền ...
VỊ TRÍ DỰ KIẾN ĐẾN CẢNG BIỂN
Là vị trí tàu thuyền đón hoa tiêu hoặc đến ranh giới vùng nước cảng biển hoặc vị trí tàu thuyền dự kiến hoạt động trong vùng biển Việt Nam.(Theo ...
HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU PHỐI GIAO THÔNG HÀNG HẢI (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ HỆ THỐNG VTS)
Là hệ thống được thiết lập để giám sát, hỗ trợ và điều phối giao thông hàng hải tại các khu vực có mật độ tàu thuyền hoạt động cao, ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH