Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2040 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
Là hợp đồng được giao kết bằng văn bản giữa người ủy thác và người đại lý tàu biển, theo đó người ủy thác ủy thác cho người đại lý ...
ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
Là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động ...
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU TRẦN
Là hợp đồng thuê tàu, theo đó chủ tàu cung cấp cho người thuê tàu một tàu cụ thể không bao gồm thuyền bộ.(Theo Khoản 1 Điều 229 Bộ luật ...
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU ĐỊNH HẠN
Là hợp đồng thuê tàu, theo đó chủ tàu cung cấp một tàu cụ thể cùng với thuyền bộ cho người thuê tàu.(Theo Khoản 1 Điều 220 Bộ luật hàng ...
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU
Là hợp đồng được giao kết giữa chủ tàu và người thuê tàu, theo đó chủ tàu giao quyền sử dụng tàu biển của mình cho người thuê tàu trong ...
HÀNH LÝ XÁCH TAY
Là hành lý mà hành khách giữ trong phòng mình hoặc thuộc sự giám sát, bảo quản, kiểm soát của mình.(Theo khoản 6 Điều 200 Bộ luật hàng hải Việt ...
HÀNH LÝ
Là đồ vật hoặc phương tiện vận tải được vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường biển, trừ các trường hợp sau đây:a) Đồ vật và ...
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNH LÝ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
Là hợp đồng được giao kết giữa người vận chuyển và hành khách, theo đó người vận chuyển dùng tàu biển vận chuyển hành khách, hành lý từ cảng nhận ...
HỢP ĐỒNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Là hợp đồng được giao kết giữa người gửi hàng và người kinh doanh vận tải đa phương thức, theo đó người kinh doanh vận tải đa phương thức đảm ...
GIẤY GỬI HÀNG ĐƯỜNG BIỂN
Là bằng chứng về việc hàng hóa được nhận như được ghi trong giấy gửi hàng đường biển; là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường ...
VẬN ĐƠN SUỐT ĐƯỜNG BIỂN
Là vận đơn ghi rõ việc vận chuyển hàng hóa được ít nhất hai người vận chuyển bằng đường biển thực hiện.(Theo khoản 3 Điều 148 Bộ luật hàng hải ...
VẬN ĐƠN
Là chứng từ vận chuyển làm bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận hàng hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng như được ghi trong vận đơn ...
BẮT GIỮ TÀU BIỂN
Là việc không cho phép tàu biển di chuyển hoặc hạn chế di chuyển tàu biển bằng quyết định của Tòa án để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng ...
TAI NẠN HÀNG HẢI
Là sự kiện liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển gây ra một trong những hậu quả sau: làm chết người, mất tích, bị thương nặng; làm ...
KHÁNG NGHỊ HÀNG HẢI
Là văn bản do thuyền trưởng lập, công bố hoàn cảnh tàu biển gặp phải và những biện pháp thuyền trưởng đã áp dụng để khắc phục hoàn cảnh đó, ...
TUYẾN HÀNG HẢI
Là đường đi của tàu thuyền trong lãnh hải Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có vị trí, tọa độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
Là cơ quan trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và ...
CẢNG BIỂN LOẠI III
Là cảng biển có quy mô nhỏ phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.(Theo điểm d khoản 1 Điều 75 Bộ luật hàng ...
CẢNG BIỂN LOẠI II
Là cảng biển có quy mô vừa phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng(Theo điểm c khoản 1 Điều 75 Bộ luật hàng hải ...
CẢNG BIỂN LOẠI I
Là cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng(Theo điểm b khoản 1 Điều 75 ...
CẢNG BIỂN ĐẶC BIỆT
Là cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển ...
CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI
Là công trình được xây dựng, lắp đặt tại khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa và thực hiện ...
CẢNG BIỂN
Là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để ...
THUYỀN TRƯỞNG
Là người có quyền chỉ huy cao nhất ở trên tàu biển, chỉ huy tàu theo chế độ thủ trưởng. Mọi người có mặt trên tàu biển phải chấp hành ...
THUYỀN BỘ
Là những thuyền viên thuộc định biên của tàu biển, bao gồm thuyền trưởng, các sĩ quan và các chức danh khác được bố trí làm việc trên tàu biển.(Theo ...
CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm điều kiện sau đây:1. Được xây dựng và hoạt động theo quy hoạch đã ...
CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, SỬA CHỮA TÀU BIỂN
Là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm các điều kiện sau đây:a) Có cơ sở vật chất, trang thiết ...
KHIẾU NẠI HÀNG HẢI
Là việc một bên yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ phát sinh liên quan đến hoạt động hàng hải.(Theo Khoản 1 Điều 40 Bộ luật hàng hải Việt ...
QUYỀN CẦM GIỮ HÀNG HẢI
Là quyền của người có khiếu nại hàng hải quy định tại Điều 41 của Bộ luật hàng hải Việt Nam này được ưu tiên trong việc đòi bồi thường ...
THẾ CHẤP TÀU BIỂN
Là việc chủ tàu dùng tàu biển thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp và không phải ...
TÀI SẢN CỦA TÀU BIỂN
Là các đồ vật, trang thiết bị trên tàu biển mà không phải là các bộ phận cấu thành của tàu biển.(Theo Khoản 3 Điều 36 Bộ luật hàng hải ...
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN
Là việc ghi, lưu trữ các thông tin về tàu biển vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển ...
CHỦ TÀU
Là người sở hữu tàu biển.(Theo Khoản 1 Điều 15 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
TÀU BIỂN VIỆT NAM
Là tàu biển đã được đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam hoặc đã được cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài ...
TÀU BIỂN
Là phương tiện nổi di động chuyên dùng hoạt động trên biển.(Theo Điều 13 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
gồm các trạm khí tượng thủy văn và trạm giám sát biến đổi khí hậu, thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu có ...
MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
gồm mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.(Theo Khoản 1 Điều 10 Luật khí tượng thủy văn 2015)
DỊCH VỤ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là hoạt động có thu trên cơ sở thỏa thuận giữa người cung cấp và người sử dụng dịch vụ, gồm:a) Cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy ...
PHỤC VỤ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là dịch vụ công không vì mục đích lợi nhuận, gồm:a) Cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu, kịch bản biến ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là tập hợp, thống nhất toàn bộ thông tin, dữ liệu về giám sát biến đổi khí hậu và là thành phần thuộc cơ sở dữ liệu khí tượng thủy ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH