Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1561 đến 1590 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

NGƯỜI LẬP DI CHÚC
Người thể hiện ý chí của mình nhằm định đoạt tài sản và quyền tài sản thuộc sở hữu của mình sau khi chết bằng việc lập di chúc bằng văn bản.Người lập di chúc ...
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Người không có quốc tịch của nước sở tại.Theo Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998 thì người nước ngoài là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người không quốc tịch thường trú hoặc ...
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ Ở VIỆT NAM
Người không có quốc tịch Việt Nam mang quốc tịch của một nước khác mà thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam.Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, người nước ngoài cư trú ...
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ Ở VIỆT NAM
Người không có quốc tịch Việt Nam mang quốc tịch của một nước khác mà cư trú, mà làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam.
NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Cá nhân, cơ quan, tổ chức theo bản án, quyết định dân sự phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định (nghĩa vụ thi hành án) vì lợi ích của người được thi hành án.Người ...
NGƯỜI PHẠM TỘI
Người có đủ dấu hiệu chủ thể của tội phạm và đã thực hiện hành vi được luật hình sự quy định là tội phạm.Người phạm tội có thể là người phạm tội riêng lẻ ...
NGƯỜI PHÁT NGÔN
Người phát biểu thay cho một người khác hay một tổ chức.Người phát ngôn hay còn gọi là phát ngôn viên, có thể được chọn thông qua hợp đồng hoặc được bổ nhiệm theo quy ...
NGƯỜI PHIÊN DỊCH
Người tham gia tố tụng dịch ngôn ngữ khác ra tiếng Việt và ngược lại trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt.Việc tham gia tố tụng của ...
NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN
Người trông coi, giữ gìn di sản thừa kế.Người quản lý di sản phải do người lập di chúc chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra. Trong ...
NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận quyền sử dụng đất của người khác để sử dụng.Theo Điều 9 Luật đất đai năm 2003, người sử dụng đất bao gồm: 1) ...
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Một bên chủ thể của quan hệ pháp luật lao động, gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan tổ ...
NGƯỜI THÂN THÍCH
Những người có quan hệ thân thuộc và thích thuộc với một người.Người thân thích có thể là những người thân thuộc - những người có mối quan hệ huyết thống theo trực hệ hoặc ...
NGƯỜI THỪA KẾ
Người được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.Người thừa kế là cá nhân, thì phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc nếu là ...
NGƯỜI THỪA KẾ THẾ VỊ
Người thay thế vị trí của người khác (mà đáng ra họ được hưởng nếu còn sống) để hưởng di sản thừa kế của người đã chết.Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp ...
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN
Người vốn không có nghĩa vụ thực hiện một công việc, nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc được thực hiện, khi người ...
NGƯỜI TỊ NẠN
Người vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, hoặc thảm họa tự nhiên, xung đột vũ trang... ở ngoài đất nước mà mình có quốc tịch và không thể hoặc không muốn nhận ...
NGƯỜI TỔ CHỨC
Người đồng phạm giữ vai trò đặc biệt trong các vụ đồng phạm có tổ chức thể hiện ở vai trò liên kết các cá nhân để hình thành nhóm phạm tội hoặc điều khiển ...
NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
Công dân Việt Nam và người gốc Việt cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, người Việt nam định cư ở nước ngoài được ...
NHÀ CHỨC TRÁCH
Người đại diện quyền lực nhà nước có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước đối với các mặt hoạt động của đời sống xã hội.Nhà chức trách ...
NHÀ CHUNG CƯ
Nhà trong đó có nhiều căn hộ riêng biệt, độc lập với nhau nhưng có những phần diện tích hoặc trang thiết bị sử dụng chung.Phần diện tích, trang thiết bị dùng chung trong nhà ...
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ...
NHÀ GIAM
Nơi giam giữ người phạm tội đã bị kết án phạt tù bằng một bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhằm cách li họ với xã hội trong một thời ...
NHÀ NƯỚC
Tổ chức quyền lực, chính trị của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, dân cư và chính quyền độc lập, có khả năng đặt ra và thực thi pháp luật nhằm thiết lập ...
NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ X. Kiểu nhà nước chủ nô; Nhà nước.
 
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN X. Chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân; Nhà nước.
 
NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ X. Chính thể cộng hòa dân chủ; Nhà nước.
 
NHÀ NƯỚC ĐƠN NHẤT
Nhà nước, trong đó lãnh thổ quốc gia được phân bổ thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ; có một Chính phủ, một Hiến pháp, một hệ thống pháp luật, một quốc tịch, ...
NHÀ NƯỚC LIÊN BANG
Nhà nước được thành lập bởi sự liên kết, hợp nhất hai hay nhiều nhà nước thành viên (bang).Nhà nước liên bang có chủ quyền chung nhưng mỗi nhà nước thành viên có chủ quyền ...
NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ X. Chính thể quân chủ; Nhà nước.
 
NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ PHÂN QUYỀN CÁT CỨ
Hình thức nhà nước phong kiến, trong đó quyền lực nhà vua bị hạn chế bởi sự lộng quyền của các lãnh chúa địa phương.Do chính quyền trung ương yếu, các lãnh chúa địa phương ...