Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2280 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

XE CƠ GIỚI HOẠT ĐỘNG
Là xe cơ giới có sự điều khiển của người lái xe đang vận hành gồm di chuyển, dừng xe, đỗ xe.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về ...
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Là chủ xe cơ giới hoặc người lái xe có trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về ...
BÊN THỨ BA
Là người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người sau:a) Người lái xe, người trên chính chiếc xe ...
XE CƠ GIỚI
Bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng, trong đó:a) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô; máy ...
CHỦ XE CƠ GIỚI
Là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe cơ giới.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị ...
HỢP ĐỒNG GIAO KẾT
Là hợp đồng giữa doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay nhằm đảm bảo an ninh, an ...
CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG
Là hệ thống các công trình tối thiểu thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, đảm bảo cảng hàng không, sân bay có thể được đưa vào và duy ...
ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI CẢNG
Là đường giao thông trong ranh giới cảng hàng không, bao gồm đường giao thông nội cảng trong sân bay và đường giao thông nội cảng ngoài sân bay nhưng ...
NGƯỜI KHAI THÁC CÔNG TRÌNH
Là tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình thuộc cảng hàng không, sân bay.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai ...
CÔNG TRÌNH
Bao gồm tổ hợp các hạng mục công trình chính và các hạng mục công trình phụ trợ. Hạng mục công trình chính là hạng mục công trình có quy ...
KHU BAY
Là phần sân bay dùng cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và lăn, bao gồm cả khu cất hạ cánh và các sân đỗ tàu bay.(Theo Khoản 5 Điều ...
KẾT CẤU HẠ TẦNG SÂN BAY
Bao gồm các công trình:a) Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình, khu phụ trợ của sân bay;b) Công trình khẩn nguy sân ...
KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG HÀNG KHÔNG
Bao gồm:a) Kết cấu hạ tầng sân bay;b) Công trình, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay;c) Công trình phục vụ bảo đảm an ninh hàng không, khẩn ...
NGƯỜI KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
Là tổ chức trực tiếp khai thác kết cấu hạ tầng sân bay và các công trình thiết yếu khác của cảng hàng không, sân bay, trừ các công trình ...
DOANH NGHIỆP CẢNG HÀNG KHÔNG
Là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện, tổ chức quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và được bộ giao thông vận tải cấp giấy phép kinh ...
HỢP ĐỒNG GIAO KẾT
Là hợp đồng giữa doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay nhằm đảm bảo an ninh, an ...
CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG
Là hệ thống các công trình tối thiểu thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, đảm bảo cảng hàng không, sân bay có thể được đưa vào và duy ...
ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI CẢNG
Là đường giao thông trong ranh giới cảng hàng không, bao gồm đường giao thông nội cảng trong sân bay và đường giao thông nội cảng ngoài sân bay nhưng ...
NGƯỜI KHAI THÁC CÔNG TRÌNH
Là tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình thuộc cảng hàng không, sân bay.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai ...
CÔNG TRÌNH
Bao gồm tổ hợp các hạng mục công trình chính và các hạng mục công trình phụ trợ. Hạng mục công trình chính là hạng mục công trình có quy ...
KHU BAY
Là phần sân bay dùng cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và lăn, bao gồm cả khu cất hạ cánh và các sân đỗ tàu bay.(Theo Khoản 5 Điều ...
KẾT CẤU HẠ TẦNG SÂN BAY
Bao gồm các công trình:a) Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình, khu phụ trợ của sân bay;b) Công trình khẩn nguy sân ...
KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG HÀNG KHÔNG
Bao gồm:a) Kết cấu hạ tầng sân bay;b) Công trình, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay;c) Công trình phục vụ bảo đảm an ninh hàng không, khẩn ...
NGƯỜI KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
Là tổ chức trực tiếp khai thác kết cấu hạ tầng sân bay và các công trình thiết yếu khác của cảng hàng không, sân bay, trừ các công trình ...
DOANH NGHIỆP CẢNG HÀNG KHÔNG
Là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện, tổ chức quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và được bộ giao thông vận tải cấp giấy phép kinh ...
ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VỀ AN TOÀN CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (SAU ĐÂY GỌI LÀ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH)
Là hoạt động xem xét, đánh giá định kỳ khả năng chịu lực và các điều kiện để công trình được khai thác, sử dụng an toàn.(Theo Khoản 22 Điều ...
QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
Là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia xây dựng công trình theo quy định của nghị định này và pháp luật khác có liên quan nhằm ...
AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm đảm bảo không gây thương tật, tử vong, không làm suy giảm ...
NGƯỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH
Là chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng công trình hoặc là người được chủ sở hữu công trình ủy quyền quản ...
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TRÌNH
Là cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 18 Điều 2 Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất ...
BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong ...
THỜI HẠN SỬ DỤNG THỰC TẾ CỦA CÔNG TRÌNH (TUỔI THỌ THỰC TẾ)
Là khoảng thời gian công trình được sử dụng thực tế, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và công năng sử dụng.(Theo Khoản 16 Điều 2 Nghị định ...
THỜI HẠN SỬ DỤNG THEO THIẾT KẾ CỦA CÔNG TRÌNH (TUỔI THỌ THIẾT KẾ)
Là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng sử dụng. thời hạn sử dụng theo thiết kế ...
QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là tài liệu quy định về trình tự, nội dung và chỉ dẫn thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng.(Theo Khoản 14 Điều 2 Nghị định ...
BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá ...
ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Là đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với tiêu chuẩn tương ứng.(Theo Khoản 12 Điều 2 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ...
ĐÁNH GIÁ HỢP QUY TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Là đánh giá mức độ phù hợp của vật liệu xây dựng và sản phẩm xây dựng so với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật có liên quan được ...
GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG
Là hoạt động kiểm định xây dựng và đánh giá sự tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, được tổ chức thực hiện bởi ...
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
Là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm ...
TRẮC ĐẠC CÔNG TRÌNH
Là hoạt động đo đạc để xác định vị trí, hình dạng, kích thước của địa hình, công trình xây dựng phục vụ thi công xây dựng, quản lý chất ...