Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2160 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

THƯ KÝ TÒA ÁN
Là người có trình độ cử nhân luật trở lên được Tòa án tuyển dụng, được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án và bổ nhiệm vào ngạch Thư ...
TIÊU CHUẨN HỘI THẨM
Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản ...
TIÊU CHUẨN THẨM PHÁN
Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản ...
KIỂM TRA VIÊN
Là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để giúp Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện các ...
KHU VỰC HẠN CHẾ
Là khu vực của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không mà việc ra, vào và hoạt động tại đó phải ...
CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ
Là chuyến bay được sử dụng hoàn toàn riêng biệt hoặc kết hợp vận chuyển thương mại và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc thông ...
ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
Là khu vực trên không có giới hạn xác định về độ cao, chiều rộng và được kiểm soát.(Theo khoản 16 Điều 1 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ...
KHU VỰC BAY PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
Là khu vực trên không có giới hạn ngang và giới hạn cao, được xác định cho từng loại hình khai thác; có quy tắc, phương thức bay và các ...
VÙNG TRỜI SÂN BAY
Là khu vực trên không có giới hạn ngang và giới hạn cao phù hợp với đặc điểm của từng sân bay; phục vụ cho tàu bay cất cánh, hạ ...
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG
Là cơ quan trực thuộc Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ...
KHÍ CẦU
Là thiết bị bay mà lực nâng được tạo bởi chất khí chứa trong vỏ bọc của nó, bao gồm khí cầu bay có người điều khiển và khí cầu ...
TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI
Là thiết bị bay mà việc điều khiển, duy trì hoạt động của chuyến bay không cần có sự tham gia điều khiển trực tiếp của người lái trên thiết ...
DỊCH VỤ PHI HÀNG KHÔNG
Là dịch vụ cung ứng tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay nhưng không thuộc dịch vụ hàng không.(Theo khoản 5 Điều 1 Luật Hàng không dân dụng ...
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
Là dịch vụ liên quan trực tiếp đến khai thác tàu bay, khai thác vận chuyển hàng không và hoạt động bay.(Theo khoản 5 Điều 1 Luật Hàng không dân ...
THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao ...
SỐ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Là số định danh cá nhân.(Theo khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014)
CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo ...
TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI
Là cơ quan thường trực của Quốc hội.Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban ...
HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI
Là cơ quan thường trực của Quốc hội.Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban ...
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Là cơ quan thường trực của Quốc hội.Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban ...
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc được chuyển đến công tác tại tỉnh, thành phố ...
CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH
Bao gồm công chức tư pháp - hộ tịch ở cấp xã; công chức làm công tác hộ tịch ở Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; ...
SỔ HỘ TỊCH
Là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.Mỗi loại việc hộ ...
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý ...
HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Là sản phẩm của hoạt động thống kê, bao gồm số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và bản phân tích số liệu thống kê đó.(Theo khoản ...
HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Là quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, báo cáo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do ...
TỶ GIÁ TÍNH THUẾ
Là tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền Việt Nam với đồng tiền nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế. Trường ...
TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội ...
TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế.(Theo khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan 2014)
KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
Là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài liệu, ...
HÀNG HÓA MUA BÁN, TRAO ĐỔI CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
Là hàng hóa phục vụ sinh hoạt, sản xuất bình thường của cư dân biên giới của Việt Nam với cư dân biên giới của nước có chung đường biên ...
HÀNG HÓA PHỤC VỤ YÊU CẦU KHẨN CẤP
Là hàng hóa phục vụ việc khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh hoặc hàng hóa phục vụ các yêu cầu cứu trợ khẩn cấp.(Theo khoản 1 Điều ...
GIẢI PHÓNG HÀNG HÓA
1. Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:a) Hàng hóa đủ ...
CHỨNG TỪ THUỘC HỒ SƠ HẢI QUAN
Là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử. Chứng từ điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao ...
ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
Là nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.(Theo khoản 1 Điều ...
CÔNG CHỨC HẢI QUAN
Là người có đủ điều kiện được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan hải quan; được đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, ...
QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là tổ chức tài chính được thành lập ở trung ương, ngành, lĩnh vực, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.(Theo ...
THỐNG KÊ MÔI TRƯỜNG
Là hoạt động điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các chỉ tiêu cơ bản phản ánh bản chất và diễn biến của các vấn đề ...
CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG
Là thông số cơ bản phản ánh các yếu tố đặc trưng của môi trường phục vụ mục đích đánh giá, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG
Là tập hợp thông tin về môi trường được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập, sử dụng thông tin cho công tác bảo ...