Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1591 đến 1620 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ TRUNG ƯƠNG TẬP QUYỀN
Hình thức nhà nước phong kiến trong đó quyền lực nhà nước tập trung trong tay vua (Quốc vương, Hoàng đế).Vua (Quốc vương, Hoàng đế) là người đặt ra pháp luật, là người tổ chức ...
"NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG"
Tác phẩm của V. I. Lênin phát triển lý luận macxit về nhà nước.Tư liệu dùng cho tác phẩm gồm một khối lượng trích dẫn từ tác phẩm của C. Mác, F. Ăngghen cũng như ...
NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
Dấu hiệu riêng được dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau.Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc ...
NHÂN CHỨNG X. Người làm chứng.
 
NHÂN DÂN
Tập hợp đông đảo những người dân thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng đang sống trong một khu vực địa lý nhất định.Ví dụ: Nhân ...
NHÂN DANH
Việc thực hiện một hành động lấy danh nghĩa của một chức danh, một tổ chức hay một quốc gia.Khi một cá nhân hành động nhân danh một chức danh nào đó, thì hành động ...
NHÂN PHẨM
Phẩm chất, giá trị của một con người cụ thể và được pháp luật bảo vệ.Nhân phẩm của cá nhân phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, thể chế xã hội tại thời điểm lịch ...
NHÂN QUYỀN
Quyền con người, gồm các quyền tự nhiên thiêng liêng và bất khả xâm phạm như quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.Quyền con người bao gồm các quyền dân sự và ...
NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI
Tổng hợp những đặc điểm riêng về mặt xã hội hoặc có ý nghĩa về mặt xã hội của người phạm tội.Những đặc điểm nhân thân đó có thể là: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, ...
NHÂN VIÊN LÃNH SỰ
Người được cơ quan lãnh sự tuyển dụng làm công việc hành chính hoặc kỹ thuật trong cơ quan lãnh sự.Nhân viên lãnh sự có thể là công dân của nước cử cơ quan lãnh ...
NHÂN VIÊN NGOẠI GIAO
Thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao một nước ở nước ngoài.Thuật ngữ “nhân viên ngoại giao” xuất hiện từ thời cổ đại cùng với sự ra đời của luật ngoại giao và ...
NHẬN DẠNG
Tổ chức cho một người quan sát, nhận lại đối tượng hiện tại với đối tượng mà họ đã biết trước đây trong mối quan hệ với sự kiện đang điều tra nhằm xác định ...
NHẬN HỐI LỘ
Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận lợi ích vật chất (của hối lộ) do đã hoặc sẽ làm hay không làm một việc có lợi ...
NHẬP CẢNH
Việc người, phương tiện di chuyển qua biên giới để vào lãnh thổ của một nước.Người muốn nhập cảnh phải có hộ chiếu được thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn.Người được cơ ...
NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP
(Hành vi) từ ngoài biên giới Việt Nam vào Việt Nam trái với những quy định về nhập cảnh của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nhập cảnh trái phép là hành ...
NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Việc người nước ngoài được vào quốc tịch Việt Nam.Việc nhập quốc tịch Việt Nam được quy định trong Luật quốc tịch Việt Nam ngày 20.5.1998 và các văn bản pháp luật khác như: Nghị ...
NHÓM G7
Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gồm Anh, Canada, Đức, Italia, Nhật Bản, Pháp và Mỹ.Do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đã ...
NIÊM PHONG
Hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện bằng cách sử dụng những phương tiện phù hợp nhằm giữ nguyên trạng đồ vật là vật chứng và tài liệu liên ...
NIÊM YẾT
Việc dán giấy để thông báo chính thức, công khai cho công chúng biết về một vấn đề nào đó.Niêm yết là việc công khai hóa những văn bản, cáo thị nhằm mục đích thông ...
NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN
Công bố chứng khoán đủ tiêu chuẩn được giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung.Niêm yết chứng khoán là cơ sở cho việc thực hiện các giao dịch chứng khoán tại thị trường ...
NIỀM TIN NỘI TÂM
Hệ thống các tri thức, nhận thức, quan điểm về tự nhiên, xã hội, về con người hình thành trên cơ sở chủ thể trực tiếp trải nghiệm và xác nhận tính đúng đắn, chân ...
NIÊN HIỆU
Tên năm mà các vị vua dưới các triều đại phong kiến thường đặt cho mình khi lên ngôi.Mỗi triều đại có thể có nhiều vua và mỗi một vị vua khi lên ngôi thường ...
NỘI CÁC
Cơ quan thực hiện quyền hành pháp của một nước.Chế định nội các xuất hiện cùng với sự sụp đổ của chế độ phong kiến chuyên quyền, độc đoán, khi mà nhà vua cùng một ...
NỘI CHÍNH
Công việc chính trị đối nội của một quốc gia.Nội chính là hoạt động điều hành có tính chất đối nội của quốc gia chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm: chính ...
NỘI LUẬT HÓA
Chuyển hóa quy định trong điều ước quốc tế thành quy phạm pháp luật có giá trị bắt buộc thực hiện đối với tổ chức, cá nhân ở một quốc gia.Trong quan hệ quốc tế, ...
NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI
Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội thông qua, quy định về hình thức, nguyên tắc, trình tự, thủ tục hoạt động và nội dung các công việc của một kỳ họp Quốc ...
NỘI QUY LAO ĐỘNG
Văn bản quy định việc tuân theo thời gian, công nghệ, trật tự trong đơn vị lao động và sự điều hành công việc của người sử dụng lao động.Việc ban hành nội quy lao ...
NỘI THỦY
Vùng nước biển nằm giữa bờ biển và đường cơ sở dùng để xác định chiều rộng lãnh hải và các vùng biển khác của quốc gia ven biển.Nội thủy bao gồm nhiều bộ phận, ...
NỘI VỤ
1. Công việc nội bộ.2. Cách sắp xếp, nơi ăn ở, cách ăn mặc, bố trí thời giờ sinh hoạt... của quân nhân trong doanh trại. Ví dụ: Điều lệ nội vụ, sắp đặt nội ...
NƠI CƯ TRÚ
Nơi mà cá nhân thường xuyên sinh sống và có hộ khẩu thường trú hoặc là nơi mà cá nhân tạm trú và có đăng ký tạm trú.Khi cá nhân không có nơi thường xuyên ...