Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2400 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN (SAU ĐÂY GỌI LÀ "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN")
Là tổ chức được thành lập để giúp chủ khoản viện trợ, chủ dự án quản lý thực hiện một hoặc một số chương trình, dự án.(Theo Khoản 1 Điều ...
KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH BẰNG CỔNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG
Là việc giải quyết thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại cổng kiểm soát tự động.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, khai thác ...
CỔNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG
Là thiết bị khai thác dữ liệu được lưu trữ trong hộ chiếu việt nam có gắn chip điện tử, trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập ...
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ CẤP, QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT HỘ CHIẾU CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
Là dịch vụ hành chính công do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan cấp hộ chiếu cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên cổng dịch vụ ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH
Là tập hợp các thông tin liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việt nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ...
BẢN SAO HỢP LỆ
Là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực sao từ bản chính hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định ...
CƠ SỞ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG
Là cơ sở y tế có đủ điều kiện hoạt động phục hồi chức năng theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 3 Điều 3 ...
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG
Là quá trình phục hồi chức năng cho người lao động thuộc đối tượng quy định tại nghị định này.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Là cơ sở y tế có đủ điều kiện hoạt động khám, điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 1 ...
HỌ TÊN
Bao gồm họ, tên và chữ đệm (nếu có).(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ
Bao gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, bộ tư pháp, sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là sở tư pháp), phòng ...
PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG
Là nền tảng của cơ sở dữ liệu hộ tịch điện từ, bao gồm phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch và các phần mềm ứng dụng, dịch vụ ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ
Là cơ sở dữ liệu được lập trên cơ sở tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch, nhằm lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân được ...
CHỦ ĐỀ (SUBJECT) THƯ ĐIỆN TỬ
Là một phần của tiêu đề nhằm trích yếu nội dung thư điện tử.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, ...
TIÊU ĐỀ (HEADER) THƯ ĐIỆN TỬ
Là phần thông tin được gắn kèm với phần nội dung thư điện tử bao gồm thông tin về nguồn gốc, đích đến, tuyến đường đi, chủ đề và những ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN TỬ
Là người tạo ra hoặc được cấp địa chỉ điện tử đó.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác)
DANH SÁCH ĐEN ĐỊA CHỈ IP/TÊN MIỀN
Là danh sách ip/dải ip hoặc tên miền bị đánh dấu là nguồn phát tán thư điện tử rác của những tổ chức thống kê các máy chủ gửi thư ...
CUỘC GỌI RÁC
Bao gồm các loại sau:a) Gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc gọi điện thoại quảng cáo vi phạm các ...
THƯ ĐIỆN TỬ RÁC
Bao gồm các loại sau:a) Thư điện tử quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc thư điện tử quảng cáo vi phạm các ...
TIN NHẮN RÁC
Bao gồm các loại sau:a) Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định ...
TIN NHẮN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG
Là tin nhắn do doanh nghiệp viễn thông gửi đến các khách hàng của mình đang sử dụng dịch vụ viễn thông chỉ để thông báo về các hoạt động, ...
TIN NHẮN QUẢNG CÁO, THƯ ĐIỆN TỬ QUẢNG CÁO, GỌI ĐIỆN THOẠI QUẢNG CÁO
Là tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ ...
THẨM QUYỀN XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 2 điều này.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền ...
SINH VIÊN SƯ PHẠM SAU KHI TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC,
Bao gồm:a) Giáo viên, giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyên môn, viên chức làm công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục thuộc ...
SỐ THÁNG LÀM TRÒN KHI TÍNH THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH NHƯ SAU: SỐ NGÀY LÀM VIỆC TRONG THÁNG TỪ 15 NGÀY TRỞ LÊN ĐƯỢC TÍNH
Là một tháng.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm)
TỔ CHỨC LẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Là việc sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập dưới các hình thức: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; hoặc điều chỉnh tên gọi, vị ...
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở NƯỚC NGOÀI
Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc chính phủ do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước thành ...
NGÀY PHÁT HIỆN HÀNH VI VI PHẠM
Là ngày người có thẩm quyền đang thi hành công vụ lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm hành chính của đối tượng bị xử phạt vi phạm ...
VỤ VIỆC ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
Là vụ việc có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc hành vi trốn thuế liên tiếp ...
VỤ VIỆC CÓ NHIỀU TÌNH TIẾT PHỨC TẠP
Là vụ việc được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; vụ việc cần tham vấn từ các cơ quan, tổ chức chuyên ...
NGÀY BẮT ĐẦU TÍNH QUÁ THỜI HẠN TẠI ĐIỀU 10, 11, 13, 14 VÀ 19 NGHỊ ĐỊNH NÀY
Là ngày đầu tiên sau ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về quản ...
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Là quyết định xử lý về hoàn thuế đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế; quyết định miễn, giảm thuế; quyết định về gia hạn nộp hồ sơ ...
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA CƠ QUAN THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ
Là văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành để hướng dẫn một hoặc nhiều người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trong một tình ...
SỐ TIỀN THUẾ TRỐN
Là số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế mà người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN
Là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về hóa đơn mà không phải là tội phạm và theo ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
Là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về thuế và các khoản ...
PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG MUA NỢ
Là phương án do datc xây dựng để tái cơ cấu, phục hồi hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu nợ từ việc mua một hoặc một số khoản nợ ...
PHƯƠNG ÁN MUA TÀI SẢN
Là phương án do datc xây dựng để mua một hoặc một số tài sản của một hoặc một số chủ tài sản.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 129/2020/NĐ-CP ...
PHƯƠNG ÁN MUA NỢ
Là phương án do datc xây dựng để mua một hoặc một số khoản nợ phải thu của một hoặc một số chủ nợ.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định ...
CHỦ TÀI SẢN
Là các tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu tài sản.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của ...