Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 2400 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU LÃNH SỰ QUÁN
là Lãnh sự.(Theo khoản 2 Điều 19 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔNG LÃNH SỰ QUÁN
là Tổng Lãnh sự(Theo khoản 2 Điều 19 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền hoặc Đại biện trong trường hợp chưa cử Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.(Theo khoản 1 Điều 19 Luật Cơ quan đại diện ...
GIÁ TÍNH THUẾ
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và ...
CĂN CỨ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt ...
NGƯỜI NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.Trường hợp tổ chức, cá nhân ...
KÊ BIÊN HOA LỢI
Trường hợp người phải thi hành án có tài sản mang lại hoa lợi, Chấp hành viên kê biên hoa lợi đó để bảo đảm thi hành án. Đối với ...
KÊ BIÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
1. Trường hợp kê biên phương tiện giao thông của người phải thi hành án, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý, sử ...
KÊ BIÊN NHÀ Ở
1. Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó ...
TRANH CHẤP VỀ BẢO HIỂM Y TẾ
là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm y tế giữa các đối tượng sau đây:a) Người tham gia bảo hiểm y tế theo ...
THANH TOÁN THEO TRƯỜNG HỢP BỆNH
là thanh toán theo chi phí khám bệnh, chữa bệnh được xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán.(Theo điểm c khoản 1 Điều 30 Luật bảo hiểm ...
THANH TOÁN THEO GIÁ DỊCH VỤ
là thanh toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh;(Theo điểm ...
THANH TOÁN THEO ĐỊNH SUẤT
là thanh toán theo định mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh và mức đóng tính trên mỗi thẻ bảo hiểm y tế được đăng ký tại cơ sở khám ...
DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
gồm dịch vụ tại bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, đại lý vận tải, đại lý bán vé, dịch vụ thu gom hàng, dịch vụ chuyển tải, dịch ...
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Vận tải đa phương thức quy định trong Luật giao thông đường bộ 2008 là việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm trả hàng ...
HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG
là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời ra được.(Theo khoản 1 Điều 76 Luật giao thông đường bộ 2008)
BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
là thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ nhằm duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật của đường đang khai thác.(Theo khoản 1 Điều 48 Luật ...
ĐƯỜNG CHUYÊN DÙNG
là đường chuyên phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại của một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân.(Theo điểm e khoản 1 Điều 39 Luật giao ...
ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị;(Theo điểm đ khoản 1 Điều 39 Luật giao thông đường bộ 2008)
ĐƯỜNG XÃ
là đường nối trung tâm hành chính của xã với các thôn, làng, ấp, bản và đơn vị tương đương hoặc đường nối với các xã lân cận; đường có ...
ĐƯỜNG HUYỆN
là đường nối trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, cụm xã hoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận; đường có vị ...
ĐƯỜNG TỈNH
là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận; đường có vị trí quan ...
QUỐC LỘ
là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ ba địa phương trở lên; ...
ĐỖ XE
là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.(Theo khoản 2 Điều 18 Luật giao thông đường bộ 2008)
DỪNG XE
là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng ...
QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
là quy hoạch lĩnh vực chuyên ngành, gồm quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch phương tiện giao thông và vận tải đường bộ.(Theo khoản 1 Điều 6 Luật ...
NGƯỜI CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
là công dân Việt Nam.(Theo khoản 1 Điều 5 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008)
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
là khu công nghệ cao tập trung thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp để thực ...
PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước đối với hoạt động ...
QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC GIA
là tổ chức tài chính nhà nước để đầu tư vốn, cung cấp dịch vụ tư vấn cho tổ chức, cá nhân hình thành và phát triển doanh nghiệp ứng ...
ĐẦU TƯ MẠO HIỂM CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
là đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ cao, hình thành và phát triển doanh nghiệp ứng dụng, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ ...
THỜI HẠN XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ ...
THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT
là thời hạn do Luật cán bộ, công chức 2008 quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị ...
CÔNG SỞ
là trụ sở làm việc của cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, có ...
CHUYỂN NGẠCH
là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp ...
CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư ...
CÁN BỘ
là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà ...
HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 và các quy định khác có liên ...
NGƯỜI NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, ...
NGƯỜI NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH