Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1440 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

THAM VẤN
Là hoạt động các bên liên quan trao đổi, bày tỏ ý kiến về vụ việc với cơ quan điều tra theo quy định pháp luật.(Theo Khoản 6 Điều 3 ...
GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA
Là khoảng thời gian cơ quan điều tra tiến hành điều tra kể từ ngày bộ trưởng bộ công thương quyết định điều tra cho đến khi kết thúc điều ...
THỜI KỲ ĐIỀU TRA
Là khoảng thời gian do cơ quan điều tra xác định để thu thập thông tin, chứng cứ, dữ liệu phục vụ điều tra.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 10/2018/NĐ-CP hướng ...
BÊN BỊ YÊU CẦU
Là tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị bên yêu cầu nộp hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ ...
BÊN YÊU CẦU
Là tổ chức, cá nhân đại diện hợp pháp cho ngành sản xuất trong nước nộp hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, ...
CHỨNG CỨ
Là những gì có thật được cơ quan điều tra phòng vệ thương mại dùng làm căn cứ xác định cho việc giải quyết vụ việc phòng vệ thương mại.(Theo ...
HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI CỦA THƯƠNG NHÂN
Là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới)
CHỢ BIÊN GIỚI
Bao gồm chợ hoặc khu, điểm chợ biên giới, chợ cửa khẩu và chợ trong khu kinh tế cửa khẩu nằm trên địa bàn xã, phường, thị trấn hoặc khu ...
CỬA KHẨU KHÁC VÀ NƠI MỞ RA CHO QUA LẠI BIÊN GIỚI
Là cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định của pháp luật về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết ...
NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI
Là nước có chung đường biên giới đất liền với nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân ...
CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM NHỎ LẺ
Là cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp giấy chứng nhận đăng ký ...
CƠ SỞ SƠ CHẾ NHỎ LẺ
Là cơ sở sơ chế thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.(Theo Khoản 9 Điều ...
CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU NHỎ LẺ
Là cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác các nguyên liệu thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể có hoặc không ...
LÔ HÀNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Là toàn bộ sản phẩm thực phẩm của một chuyến hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu (có cùng số vận đơn). lô hàng có thể chỉ có một mặt hàng ...
MẶT HÀNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Là các sản phẩm thực phẩm cùng loại, cùng tên, nhãn hàng hóa, cơ sở sản xuất hàng hóa, chất liệu bao bì.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
CHỦ HÀNG
Là tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trong các hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền thực ...
BẰNG CHỨNG KHOA HỌC
Là các thông tin, tài liệu khoa học từ các công trình nghiên cứu khoa học được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về nghiên cứu khoa ...
THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT (FOOD FOR SPECIAL DIETARY USES) DÙNG CHO NGƯỜI ĂN KIÊNG, NGƯỜI GIÀ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA ỦY BAN TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (CODEX)
Là những thực phẩm được chế biến hoặc được phối trộn theo công thức đặc biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn đặc thù theo thể ...
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC CÒN GỌI
Là thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt (food for special medical purposes, medical food) là loại thực phẩm có thể ăn bằng đường miệng ...
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE (HEALTH SUPPLEMENT, DIETARY SUPPLEMENT)
Là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể ...
PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam quy định và chỉ dẫn cho tàu thuyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam ...
CÔNG BỐ TUYẾN HÀNG HẢI TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công bố bằng các hình thức phù hợp về vị trí, tọa độ và thông số kỹ thuật ...
QUYỀN LỢI VẬT CHẤT KHÁC
Là các lợi ích mà tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được hưởng ngoài tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật ...
QUYỀN LỢI VẬT CHẤT
Là khoản tiền do bên sử dụng bản ghi âm, ghi hình trả cho nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, bên sử dụng chương trình phát sóng trả ...
THÙ LAO
Là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho chủ sở hữu quyền tác giả; bên sử dụng cuộc biểu diễn trả cho người biểu diễn hoặc chủ ...
NHUẬN BÚT
Là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả không ...
CÔNG BỐ ĐỒNG THỜI
Là việc công bố tác phẩm của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố ...
TÁC PHẨM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CÔNG BỐ LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Là tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ nước nào trước khi công bố tại Việt Nam.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu ...
TÍN HIỆU VỆ TINH MANG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC MÃ HÓA
Là tín hiệu vệ tinh mang chương trình được truyền đi mà một trong hai đặc tính âm thanh, hình ảnh hoặc cả hai đặc tính này đã được biến ...
TÁI PHÁT SÓNG
Là việc truyền dẫn phát sóng lại hoặc tiếp sóng chương trình của một tổ chức phát sóng.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí ...
CÔNG BỐ CUỘC BIỂU DIỄN ĐÃ ĐỊNH HÌNH HOẶC BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH
Là việc phát hành các bản sao của cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình tới công chúng với sự đồng ý của chủ ...
BẢN SAO CỦA BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH
Là bản sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp một phần hoặc toàn bộ bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.(Theo Khoản 7 ...
BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH
Là bản định hình các âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác hoặc việc định hình sự tái hiện lại các âm ...
BẢN SAO CỦA TÁC PHẨM
Là bản sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp một phần hoặc toàn bộ tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị ...
BẢN GỐC TÁC PHẨM
Là bản được tồn tại dưới dạng vật chất mà trên đó việc sáng tạo tác phẩm được định hình lần đầu tiên.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng ...
ĐỊNH HÌNH
Là sự biểu hiện bằng chữ viết, các ký tự khác, đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện âm thanh, hình ...
TÁC PHẨM KHUYẾT DANH
Là tác phẩm không hoặc chưa có tên tác giả (tên khai sinh hoặc bút danh) trên tác phẩm khi công bố.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn ...
TÁC PHẨM DI CẢO
Là tác phẩm được công bố lần đầu sau khi tác giả chết.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật ...
HÀNH VI VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là hành vi của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.(Theo Khoản 25 Điều 3 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là quyết định bằng văn bản của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.(Theo Khoản 24 Điều 3 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết ...