Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1051 đến 1080 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

HOÃN THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ X. Hoãn chấp hành hình phạt tù.
 
HOÃN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
Chuyển thời điểm đã định theo thỏa thuận để thực hiện nghĩa vụ sang thời điểm khác muộn hơn.Người có nghĩa vụ khi không thể thực hiện được nghĩa vụ đúng thời hạn thì phải ...
HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Hoạt động do thương nhân thực hiện nhằm mục đích sinh lợi.Theo quy định của Luật thương mại năm 1997, hoạt động thương nhân được thực hiện là thông qua các hành vi thương mại ...
HỌC THUYẾT ĐÌNH CHỈ PHÁT TRIỂN
Học thuyết đề cao quan điểm bảo tồn, quan điểm duy trì trạng thái tự nhiên của môi trường, không can thiệp vào thiên nhiên, hạn chế khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên ...
HỌC THUYẾT VỀ LIÊN BANG
Học thuyết làm cơ sở tổ chức cơ cấu chính trị - lãnh thổ hoặc dân tộc lãnh thổ của một loạt nhà nước đương đại.Xét theo nội hàm, chủ nghĩa liên bang chứa đựng ...
HỎI CUNG BỊ CAN
Hoạt động tố tụng do Điều tra viên tiến hành khi có quyết định khởi tố bị can để lấy lời khai của người này về các tình tiết của các hành vi phạm tội.Thông ...
HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Toàn bộ giấy tờ, tài liệu có liên quan đến cán bộ công chức, được tập hợp lại một cách hệ thống và do cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức đó ...
HỒ SƠ VỤ ÁN
Toàn bộ các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án, được sắp xếp một cách có trật tự, có hệ thống theo quy định của cơ quan chủ quản hoặc ...
HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ
Tập hợp các giấy tờ, tài liệu do Tòa án thu thập hoặc soạn thảo trong quá trình thụ lý một vụ án dân sự và cần thiết cho việc giải quyết vụ án đó. Hồ ...
HỘ CHIẾU
Giấy chứng nhận nhân thân, quốc tịch và chức vụ (nếu có) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho công dân khi ra nước ngoài.Theo pháp luật Việt Nam, hộ chiếu Việt ...
HỘ GIA ĐÌNH
Tập hợp nhóm người có quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng.Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 1995, cũng như Bộ luật dân sự năm 2005, hộ gia đình là ...
HỘ KHẨU X. Đăng ký hộ khẩu.
 
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
Cá nhân hoặc hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tiến hành các hoạt động kinh doanh.Hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh cố định, không ...
HỘ TỊCH
Những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết (họ, tên, cha, mẹ, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, xác định thành phần ...
HỒI HƯƠNG
Công dân của một quốc gia cư trú ở nước ngoài trở lại đất nước mà công dân đó có quốc tịch.Hồi hương có thể được điều chỉnh bởi thỏa thuận của hai quốc gia ...
HỐI CẢI
Trạng thái tâm lý của người đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó họ nhận thức rõ những sai trái về hành vi vi phạm pháp luật của mình, mong muốn ...
HỐI LỘ
Tệ nạn xã hội được biểu hiện dưới ba dạng khác nhau: nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ.Mỗi một xã hội có những tiêu chuẩn riêng về giá trị văn ...
HỐI PHIẾU
Chứng chỉ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người khác (người bị ký phát) thanh toán một số tiền xác định cho người thụ hưởng khi có yêu cầu hoặc vào một ...
HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC
Cơ quan chính của Liên hợp quốc, có trách nhiệm chính thực hiện vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ...
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam năm 1980, Hội đồng Bộ trưởng là Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là ...
HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUỐC HỘI
Cơ quan trực thuộc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, như một ủy ban của Quốc hội, do Quốc hội bầu ra. Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu và ...
HỘI ĐỒNG ĐỀ HÌNH
Hội đồng được Toàn quyền Đông Dương thành lập theo Sắc lệnh ngày 15.9.1896 của Tổng thống Pháp để xét xử những người Việt ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ có hành động chống lại ...
HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Hội đồng do Tòa án, Chấp hành viên hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lập ra để tiến hành định giá tài sản phục vụ cho việc giải quyết các vụ ...
HỘI ĐỒNG GIA TỘC
Thiết chế tự quản của dòng họ ở người Việt, một cộng đồng gồm những người có chung một ông tổ. Hội đồng gia tộc thường gồm trưởng họ (tộc trưởng, theo chế độ "đích ...
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Tổ chức bao gồm các giám định viên được cơ quan có thẩm quyền thành lập để tiến hành việc giám định theo trưng cầu giám định.Có hai loại hội đồng giám định: Hội đồng ...
HỘI ĐỒNG HÒA GIẢI LAO ĐỘNG CƠ SỞ
Tổ chức giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được thành lập ở doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời.Thành phần của hội đồng ...
HỘI ĐỒNG KỲ MỤC
Cơ quan quản lý truyền thống của làng xã người Việt ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ. Hội đồng được xác lập vào nửa sau thế kỷ XV, khi Nhà nước phong kiến bỏ ...
HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT
Hội đồng do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập ra để xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật trong cơ quan, tổ chức.Cán bộ, công chức khi vi phạm ...
HỘI ĐỒNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA LIÊN HỢP QUỐC (ECOSOC)
Cơ quan chính của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm về việc thi hành chức năng và nhiệm vụ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về vấn đề kinh tế ...
HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
Cơ quan cao nhất hoạt động thường xuyên của Quốc hội, Chủ tịch tập thể của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thành lập ra theo Hiến pháp Việt Nam năm ...