Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1280 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI
Là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải (kể cả hoạt động tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải).(Theo Khoản 21 Điều ...
KHU CÔNG NGHIỆP
Là tên gọi chung cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.(Theo Khoản 20 Điều 3 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải ...
CHỦ NGUỒN THẢI
Là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở phát sinh chất thải.(Theo Khoản 19 Điều 3 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và ...
CƠ SỞ PHÁT SINH CHẤT THẢI
Là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải.(Theo Khoản 18 Điều 3 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu)
ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI
Là việc kết hợp một quá trình sản xuất sẵn có để tái chế, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải trong đó chất thải được sử dụng ...
XỬ LÝ CHẤT THẢI
Là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác với sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn ...
THU HỒI NĂNG LƯỢNG TỪ CHẤT THẢI
Là quá trình thu lại năng lượng từ việc chuyển hóa chất thải.(Theo Khoản 15 Điều 3 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu)
TÁI CHẾ CHẤT THẢI
Là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để thu lại các thành phần có giá trị từ chất thải.(Theo Khoản 14 Điều 3 Nghị định ...
SƠ CHẾ CHẤT THẢI
Là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật cơ - lý đơn thuần nhằm thay đổi tính chất vật lý như kích thước, độ ẩm, nhiệt độ để tạo ...
TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI
Là việc sử dụng lại chất thải một cách trực tiếp hoặc sau khi sơ chế mà không làm thay đổi tính chất của chất thải.(Theo Khoản 12 Điều 3 ...
VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI
Là quá trình chuyên chở chất thải từ nơi phát sinh đến nơi xử lý, có thể kèm theo hoạt động thu gom, lưu giữ (hay tập kết) tạm thời, ...
PHÂN LOẠI CHẤT THẢI
Là hoạt động phân tách chất thải (đã được phân định) trên thực tế nhằm chia thành các loại hoặc nhóm chất thải để có các quy trình quản lý ...
PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI
Là quá trình phân biệt một vật chất là chất thải hay không phải là chất thải, chất thải nguy hại hay chất thải thông thường và xác định chất ...
KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
Là chất thải tồn tại ở trạng thái khí hoặc hơi phát sinh từ hoạt động sản xuất, dịch vụ công nghiệp.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về ...
NGUỒN TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI
Là nơi nước thải được xả vào, bao gồm: hệ thống thoát nước, sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, vùng nước biển ven bờ, vùng biển và ...
SẢN PHẨM THẢI LỎNG
Là sản phẩm, dung dịch, vật liệu ở trạng thái lỏng đã hết hạn sử dụng hoặc được thải ra từ quá trình sử dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch ...
NƯỚC THẢI
Là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.(Theo Khoản 5 Điều 3 ...
CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP
Là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu)
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT (CÒN GỌI LÀ RÁC SINH HOẠT)
Là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu)
CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG
Là chất thải không thuộc danh mục chất thải nguy hại hoặc thuộc danh mục chất thải nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy ...
CHẤT THẢI RẮN
Là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác.(Theo ...
THỜI GIAN TRỰC TIẾP LÀM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT Y TẾ
Là thời gian thường xuyên làm công tác khám bệnh, chữa bệnh; y học cổ truyền; kiểm nghiệm thuốc và thực phẩm; sản xuất dược phẩm; nghiên cứu y, dược; ...
LƯƠNG DƯỢC
Là người có hiểu biết sâu về lý luận y học cổ truyền cũng như kỹ thuật thực hành trong lĩnh vực chế biến và bào chế, sản xuất và ...
LƯƠNG Y
Là người có hiểu biết về lý luận y dược học cổ truyền, có kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y dược học cổ truyền có dùng ...
THẦY THUỐC LÀM CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU Y, DƯỢC
Là thầy thuốc, trực tiếp làm công tác nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu y, dược của các đơn vị chuyên môn kỹ thuật y tế hoặc tại ...
THẦY THUỐC LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ Y TẾ
Là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở y tế; viên chức làm việc trong các phòng, ban, văn phòng của bệnh viện, viện, trung ...
THẦY THUỐC TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN
Là bác sỹ, dược sỹ và y sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên y, dược có trình độ trung cấp chuyên ngành trở lên.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị ...
MÉP BỜ CỦA SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH
Là ranh giới giữa mái dốc tự nhiên của bờ sông, suối, kênh, rạch với mặt đất tự nhiên theo chiều ngang. trường hợp sông, suối, kênh, rạch đã được ...
NGUỒN NƯỚC CÓ GIÁ TRỊ CAO VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC
Là nguồn nước gắn liền với môi trường sống thường xuyên hoặc theo mùa của các loài động, thực vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu ...
NGUỒN NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN VĂN HÓA
Là đoạn sông, suối, kênh, rạch, hồ gắn liền với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa truyền thống của địa phương.(Theo Khoản 2 Điều 3 ...
NGUỒN NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG
Là nguồn nước được cộng đồng dân cư coi là nguồn nước linh thiêng hoặc là nơi tổ chức các lễ hội liên quan đến tín ngưỡng.(Theo Khoản 1 Điều ...
VĂN BẢN ĐƯỢC XEM XÉT CẤP Ý KIẾN PHÁP LÝ
Là văn bản thuộc đối tượng cấp ý kiến pháp lý quy định tại Điều 5 Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị ...
BÊN VIỆT NAM
Là nhà nước, Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước Việt Nam là một bên trong các văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý.(Theo Khoản 2 Điều ...
Ý KIẾN PHÁP LÝ
Là văn bản do bộ tư pháp cấp về tính hợp pháp của văn bản được xem xét cấp ý kiến pháp lý.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 51/2015/NĐ-CP ...
VI PHẠM GÂY HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG TRONG THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
Là trường hợp vi phạm làm mất uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác; mất đoàn kết nội ...
VI PHẠM GÂY HẬU QUẢ RẤT NGHIÊM TRỌNG TRONG THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
Là trường hợp vi phạm làm giảm uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác hoặc gây thiệt hại ...
VI PHẠM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG TRONG THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
Là trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác hoặc gây ...
CẢN TRỞ VIỆC THI HÀNH ÁN
Là hành vi trái pháp luật tác động đến quá trình thi hành án dẫn đến chậm thi hành, không thi hành hoặc thi hành không đầy đủ nội dung ...
KHÔNG CHẤP HÀNH ÁN
Là hành vi cố ý của người phải thi hành án không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của tòa ...
CHẬM THI HÀNH ÁN
Là hành vi cố ý của người phải thi hành án không chấp hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính trong thời hạn tự ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH