Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 931 đến 960 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

HẠN CHẾ TÍN DỤNG
Giới hạn loại khách hàng không được cho vay hoặc không được cho vay với điều kiện ưu đãi và giới hạn mức cho vay tối đa đối với các loại khách hàng.Hạn chế tín ...
HẠN ĐIỀN
Giới hạn diện tích đất nông nghiệp được phép sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.Hạn điền là từ ghép gốc Hán, ý nghĩa được xác định bằng cách tổng hợp nghĩa của các ...
HẠN MỨC BẢO LÃNH
Giới hạn mức cấp bảo lãnh tối đa cho một khách hàng và tổng mức cấp bảo lãnh tối đa so với vốn tự có mà tổ chức tín dụng được phép thực hiện.Hạn mức ...
HẠN MỨC TÍN DỤNG
Giới hạn mức cho vay tối đa trong hoạt động của tổ chức tín dụng; số dư nợ cho vay hay là số dư nợ tối đa vào một thời điểm nhất định, thường là ...
HÀNG CẤM
Hàng hóa bị Nhà nước cấm kinh doanh.Danh mục các hàng hóa loại này không cố định mà có sự thay đổi. Trong danh mục đó có loại hàng cấm có tính chất vĩnh viễn, không thay ...
HÀNG GIẢ
Thứ không có giá trị sử dụng của loại hàng mà nó mang tên (hàng giả về nội dung) hoặc tuy có giá trị sử dụng của loại hàng mang tên nhưng mang nhãn hiệu của cơ ...
HÀNG MẪU
Hàng dùng làm mẫu để sản xuất, chế biến, gia công, mua bán.Trong mua bán hàng hóa quốc tế, hàng mẫu là vật làm mẫu cho các hợp đồng mua bán hàng mẫu giữa các bên chủ ...
HÀNG THỪA KẾ
Diện những người có quan hệ gần gũi với người để lại di sản thừa kế và cùng được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật.Những người trong diện thừa kế theo pháp luật được phân ...
HÀNH CHÍNH CÔNG
Hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, do các chủ thể được sử dụng quyền lực nhà nước tiến hành để quản lý công việc của Nhà nước nhằm phục vụ lợi ích chung, lợi ích ...
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
1. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực tư pháp (ở đây hành chính - tư pháp là cách gọi mang tính quy ước, rút gọn).Theo nghĩa này, hành chính tư pháp ...
HÀNH HẠ
Hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình làm cho người đó đau đớn về thể xác hoặc khổ sở về tinh thần.Hành vi hành hạ được thực hiện bằng các hình ...
HÀNH HUNG ĐỂ TẨU THOÁT
(Hành vi) dùng sức mạnh chống lại việc bắt giữ để trốn thoát (việc bắt giữ được thực hiện ngay sau khi hành vi phạm tội xảy ra).Hành hung để tẩu thoát là dấu hiệu ...
HÀNH LANG HÀNG HẢI
Tuyến đường hàng hải mà quốc gia ven biển có thể thiết lập để dành cho sự qua lại vô hại của tàu thuyền nước ngoài ở vùng lãnh hải của mình vì mục đích ...
HÀNH LANG PHÁP LÝ
Tập hợp các quy định pháp luật hợp thành thể chế, chế định có tính chuyên ngành dành cho việc điều chỉnh một loại quan hệ xã hội cùng tính chất, liên hệ khăng khít ...
HÀNH NGHỀ
Thực hiện các hoạt động nghề nghiệp có tính thường xuyên, đem lại nguồn thu nhập chính, đảm bảo cuộc sống cho người thực hiện.Khi hành nghề, chủ thể thực hiện phải đảm bảo tính ...
HÀNH NGHỀ MÊ TÍN, DỊ ĐOAN
(Hành vi) thực hiện các công việc thuộc về mê tín, dị đoan như một nghề.Hành nghề mê tín, dị đoan có thể có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội trong trường hợp ...
HÀNH QUYẾT
Thi hành án tử hình do người có thẩm quyền thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.Tùy theo Luật tố tụng hình sự quy định mà ở mỗi quốc gia khác ...
HÀNH VI DÂN SỰ
Hành vi của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác trong các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân phi tài sản có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp ...
HÀNH VI HÀNH CHÍNH
Hành động hoặc không hành động của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hành chính.Hành vi hành chính, sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật hành ...
HÀNH VI PHẠM TỘI
Hành vi thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành tội phạm.Xét về tính chất, hành vi phạm tội là hành vi có tính gây thiệt hại đáng kể cho xã hội, có lỗi và ...
HÀNH VI PHÁP LÝ
Hành vi thực hiện một sự kiện thực tế, cụ thể theo ý chí của con người làm xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.Hành vi pháp lý được chia thành hành vi pháp ...
HÀNH VI THƯƠNG MẠI
Hành vi của thương nhân trong đầu tư, sản xuất, trao đổi hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với ...
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT
Một dạng hành vi pháp luật thể hiện ở hành vi của cá nhân, cơ quan, tổ chức không tuân thủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định (không thực hiện hoặc thực hiện ...
HAO MÒN TỰ NHIÊN
Tình trạng giảm sút về số lượng, chất lượng, giá trị tài sản ngoài ý muốn của con người trong quá trình sử dụng, bảo quản tài sản.Hao mòn tự nhiên còn có thể hiểu ...
HẬU QUẢ PHÁP LÝ
Kết cục tất yếu sẽ dẫn đến mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu trong trường hợp vi phạm pháp luật.Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật mà cá ...
HỆ SỐ LƯƠNG
Hệ số thể hiện sự chênh lệch tiền lương giữa các mức lương theo ngạch, bậc lương (lương cơ bản) và mức lương tối thiểu.Hệ số lương là một trong các yếu tố cơ bản ...
HỆ SỐ TRƯỢT GIÁ
Mức chênh lệch phản ánh sự biến động của giá cả trên thị trường so với giá trị của hàng hóa.Hệ số trượt giá là một trong những nội dung quan. trọng tạo thành hệ thống giá ...
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Tổng thể các cơ quan, tổ chức nhà nước, đảng phái, đoàn thể xã hội, nói chung là các lực lượng tham gia, và mối quan hệ giữa các lực lượng đó, chi phối sự ...
HỆ THỐNG HÌNH PHẠT
Tập hợp các loại hình phạt thành thể thống nhất theo trật tự nhất định.Luật hình sự mỗi nước đều quy định nhiều loại hình phạt khác nhau. Do vậy, trong luật hình sự, các ...
HỆ THỐNG HOÁ PHÁP LUẬT
Hoạt động nhằm sắp xếp, hoàn thiện các quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật, chấn chỉnh thành hệ thống có sự thống nhất nội tại theo một trình tự nhất định.Hệ thống hóa pháp luật ...