Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 901 đến 930 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

GIẤY PHÉP KINH DOANH
Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các chủ thể kinh doanh xác nhận chủ thể đó đáp ứng các điều kiện để kinh doanh trong ngành, nghề nhất định.Đối ...
GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cho phép mặt hàng nhất định được đưa vào lãnh thổ của nước đó.Văn bản do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ...
GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC
Chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và ...
GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG
Chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các cơ sở công nghiệp nhằm xác định các chỉ tiêu môi trường mà các cơ sở này phải bảo đảm đạt được ...
GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU
Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cho phép mặt hàng nhất định được đưa ra khỏi lãnh thổ của nước đó.
GIẤY THÔNG HÀNH
Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, xác nhận quyền của người đó được ra, vào một nơi nhất định.Theo pháp luật Việt Nam, giấy thông hành có giá trị ...
GIẾT CON MỚI ĐẺ
Hành vi của người mẹ vứt bỏ dẫn đến chết hoặc giết con đẻ của mình khi đứa trẻ còn trong vòng bảy ngày tuổi.Đây là trường hợp giết người có tình tiết giảm nhẹ ...
GIẾT NGƯỜI
(Hành vi) cố ý tước đoạt tính mạng người khác một cách trái pháp luật.Giết người là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ về tính ...
GIẾT NGƯỜI CÓ TÍNH CHẤT CÔN ĐỒ
Giết người mà tất cả những tình tiết của vụ án phản ánh người phạm tội là người có tính hung hãn cao độ, rất coi thường tính mạng người khác, sẵn sàng giết người vì nguyên ...
GIẾT NGƯỜI DO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
Giết người trong khi thực hiện hành vi phòng vệ nhưng đã vượt quá giới hạn cho phép của phòng vệ chính đáng.Về thực chất, đây là trường hợp giết người có tình tiết giảm ...
GIẾT NGƯỜI THUÊ
Giết người do được người khác nhờ và trả công bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khác.Đây là trường hợp giết người với động cơ tư lợi. Người phạm tội là người thực hành trong vụ ...
GIẾT NGƯỜI VÌ ĐỘNG CƠ ĐÊ HÈN
Giết người mà tính chất của động cơ phạm tội thể hiện tính hèn hạ và đê tiện của cá nhân người phạm tội.Với tính chất như vậy, động cơ đê hèn làm tăng tính ...
GIỚI
Phạm trù chỉ vai trò và mối quan hệ xã hội giữa nam và nữ, giữa bé trai và bé gái.Nói đến mối quan hệ giới là nói đến cách thức phân định vai trò ...
GIỚI HẠN CỦA VIỆC XÉT XỬ HÌNH SỰ
Phạm vi Tòa án cấp sơ thẩm được xem xét và quyết định về vụ án.Trước khi Bộ luật tố tụng hình sự được ban hành, trong các văn bản pháp luật của Nhà nước ta chưa ...
GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU
Phạm vi mà pháp luật xác định cho chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình.Tùy thuộc mỗi hình thức sở hữu mà pháp ...
GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ
Khoảng ranh giới quyền của tác giả được pháp luật xác định.Giới hạn quyền tác giả được hiểu theo hai khía cạnh; 1) Đối với tác giả, đó là những ranh giới quyền của tác ...
GIỚI HẠN XÉT XỬ DÂN SỰ
Phạm vi đã được xác định những loại việc thuộc thẩm quyền xét xử về dân sự của Tòa án nhân dân.Việc xác định thẩm quyền của Tòa án có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định thẩm ...
GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Hoạt động dịch vụ có thu tiền của tổ chức giới thiệu việc làm, tư vấn, giới thiệu người lao động đến những nơi đang cần người làm việc và học nghề ở những nơi ...
GIÚP SỨC CHƯA THÀNH
(Hành vi) giúp sức (phạm tội) đã được thực hiện nhưng vì nguyên nhân khách quan hành vi đó không có tác dụng.Đây là trường hợp người giúp sức đã thực hiện hành vi tạo ...
GÓP VỐN
Việc nhà đầu tư đưa tài sản dưới các hình thức khác nhau vào doanh nghiệp để trở thành chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu doanh nghiệp.Tài sản góp vốn có thể là ...
GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Sự thỏa thuận giữa các bên tuân theo điều kiện, nội dung, hình thức chuyển quyền sử dụng đất đượcBộ luật dân sự và pháp luật về đất đai quy định, theo đó, người sử ...
HAI CẤP XÉT XỬ
Cấp xét xử sơ thẩm và cấp xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và những vụ án ...
HAI LUẬN THUYẾT VỀ CHÍNH TRỊ (TwoTreatisesofGovernment)
Tác phẩm nghiên cứu của Lôckơ (John Locke; 1632-1704), một bác sĩ kiêm triết gia người Anh xuất bản năm 1690, hai năm sau cuộc đảo chính đã đi vào lịch sử nước Anh dưới tên gọi “cuộc cách mạng ...
HAI QUỐC TỊCH
Tình trạng pháp lý của người cùng lúc có hai quốc tịch.Đây là tình trạng đặc biệt vì mỗi người khi được sinh ra thường chỉ có một quốc tịch. Tình trạng này cũng dẫn đến nhiều ...
HẢI PHẬN QUỐC GIA
Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia.Toàn bộ các vùng biển nằm phía trong đường biên giới quốc gia trên biển và thuộc chủ quyền của quốc gia (Xt. Lãnh hải; Nội thủy).
HẢI PHẬN QUỐC TẾ X. Biển quốc tế.
 
HẢI QUAN
1. Hoạt động mang tính nhà nước ở cửa khẩu trên lãnh thổ một quốc gia, bằng các biện pháp mang tính chất thuế quan và phi thuế quan.Hoạt động hải quan gồm hoạt động ...
HÀM NGOẠI GIAO
Chức danh Nhà nước phong cho công chức ngành ngoại giao để phục vụ công tác đối ngoại ở trong nước và ở nước ngoài.Hàm ngoại giao được phong trên cơ sở trình độ nghiệp ...
HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
Tình trạng chủ thể quan hệ pháp luật dân sự không thể tự mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự bị hạn chế năng lực ...
HẠN CHẾ QUYỀN CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CHƯA THÀNH NIÊN
Giới hạn của pháp luật nhằm không cho cha, mẹ thực hiện một số quyền đối với con chưa thành niên trong một thời hạn nhất định.Xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của trẻ ...