Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1240 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI XĂNG DẦU
Là thương nhân mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn phải ...
THƯƠNG NHÂN ĐẦU MỐI BAO GỒM:
Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và thương nhân sản xuất xăng dầu.Thương nhân đầu mối là chủ sở hữu xăng dầu trên toàn hệ thống ...
THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XĂNG DẦU
Bao gồm thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu; thương nhân làm tổng đại lý ...
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU
Là giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu)
GIÁ XĂNG DẦU THẾ GIỚI
Là giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế do liên bộ công thương - tài chính xác định và công bố.(Theo Khoản 7 ...
NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ PHA CHẾ XĂNG DẦU
Bao gồm  dầu thô, sản phẩm, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu)
CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG DẦU
Bao gồm  cảng chuyên dụng, nhà máy sản xuất, xưởng pha chế, kho, phương tiện vận chuyển và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định ...
PHA CHẾ XĂNG DẦU
Là quá trình trộn sản phẩm, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác để chuyển hóa thành sản phẩm xăng dầu.(Theo Khoản 4 Điều 3 ...
SẢN XUẤT XĂNG DẦU
Là quá trình lọc, chuyển hóa dầu thô, sản phẩm xăng dầu, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác thành các sản phẩm xăng dầu.(Theo ...
KINH DOANH XĂNG DẦU
Bao gồm các hoạt động: xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái ...
XĂNG DẦU
Là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu thô, dùng làm nhiên liệu, bao gồm: xăng động cơ, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút, nhiên ...
KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA
Là hình thức kết hợp giữa trồng lúa với nuôi trồng thủy sản gồm: Trồng một vụ lúa và một vụ nuôi trồng thủy sản hoặc trồng lúa đồng thời ...
CÂY LÂU NĂM
Là loại cây được gieo trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất ...
CÂY HÀNG NĂM
Là loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá 01 (một) năm, kể cả cây hàng năm lưu ...
LÀM BIẾN DẠNG MẶT BẰNG ĐẤT TRỒNG LÚA
Là các hoạt động làm thay đổi mặt bằng của ruộng lúa, làm ruộng lúa không đồng đều về kết cấu, thành phần dinh dưỡng và hệ vi sinh vật ...
GÂY THOÁI HÓA ĐẤT TRỒNG LÚA
Là hoạt động làm cho đất lúa bị xói mòn, rửa trôi hoặc bị chua hóa, mặn hóa, phèn hóa, khô hạn,... làm đất giảm độ phì và mất cân ...
GÂY Ô NHIỄM ĐẤT TRỒNG LÚA
Là các hoạt động đưa vào trong đất các chất độc hại, vi sinh vật và ký sinh trùng có hại làm thay đổi kết cấu, thành phần các chất ...
ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC CÒN LẠI
Là đất chỉ phù hợp trồng được một vụ lúa nước trong năm.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa)
ĐẤT TRỒNG LÚA KHÁC
Bao gồm đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa)
ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC
Là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa)
ĐẤT TRỒNG LÚA
Là đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng lúa khác.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ...
NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham gia ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng ...
NHÀ THẦU PHỤ
Là nhà thầu ký kết hợp đồng xây dựng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu.(Theo Khoản 12 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng)
NHÀ THẦU CHÍNH
Là nhà thầu trực tiếp ký kết hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư xây dựng.(Theo Khoản 11 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng)
THIẾT KẾ FEED
Là thiết kế kỹ thuật tổng thể được triển khai theo thông lệ quốc tế để làm cơ sở triển khai thiết kế chi tiết.(Theo Khoản 9 Điều 2 Nghị ...
CHỈ DẪN KỸ THUẬT
Là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để ...
PHỤ LỤC CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Là tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng xây dựng.(Theo Khoản ...
ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Là tài liệu kèm theo hợp đồng để cụ thể hóa, bổ sung một số quy định của điều kiện chung của hợp đồng xây dựng,(Theo Khoản 5 Điều 2 ...
ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Là tài liệu kèm theo hợp đồng quy định quyền, nghĩa vụ cơ bản và mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng.(Theo Khoản 4 Điều ...
BÊN NHẬN THẦU
Là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính. ...
BÊN GIAO THẦU
Là chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng ...
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong ...
LÔ HÀNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU
Là lượng phế liệu nhập khẩu có cùng mã HS (mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu) hoặc nhóm mã hs do tổ chức, cá nhân nhập khẩu ...
KÝ QUỸ BẢO ĐẢM PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU
Là việc tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu nộp một khoản tiền vào nơi quy định để đảm bảo cho việc giảm thiểu, khắc phục các rủi ro ...
KIỂM KÊ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
Là việc xác định lưu lượng, tính chất và đặc điểm của các nguồn thải khí thải công nghiệp theo không gian và thời gian xác định.(Theo Khoản 27 Điều ...
HẠN NGẠCH XẢ NƯỚC THẢI
Là giới hạn tải lượng của từng chất gây ô nhiễm hoặc thông số trong nước thải do cơ quan quản lý nhà nước ban hành đối với từng nguồn ...
SỨC CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Là khả năng tiếp nhận thêm chất gây ô nhiễm mà vẫn bảo đảm nồng độ các chất ô nhiễm không vượt quá giá trị giới hạn được quy định ...
GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Là giấy phép cấp cho chủ xử lý chất thải nguy hại để thực hiện dịch vụ xử lý, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất ...
CHỦ XỬ LÝ CHẤT THẢI
Là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở xử lý chất thải.(Theo Khoản 23 Điều 3 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu)
CHỦ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
Là tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.(Theo Khoản 22 Điều 3 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH