Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1080 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CÓ TIẾN BỘ RÕ RỆT TRONG VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT
Là việc người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc thành thật hối lỗi, tích cực lao động, học tập, nghiêm ...
GIA ĐÌNH ĐANG GẶP KHÓ KHĂN ĐẶC BIỆT
Là các trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc là người lao động duy nhất để bảo đảm ...
NGƯỜI MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO
Là người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong hủi, lao nặng, nhiễm hiv đã ...
NGƯỜI ĐANG ỐM NẶNG
Là người đang ở trong tình trạng bị bệnh nặng đến mức không còn khả năng lao động và sinh hoạt bình thường hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm ...
TRẠI VIÊN
Là người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành ...
HỌC SINH
Là người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử ...
CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ
Là sĩ quan, hạ sĩ quan của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự thuộc công an nhân dân, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ ...
CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ
Là cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và đơn vị nghiệp vụ thuộc công an nhân dân, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ chuyên trách làm tham mưu, ...
BIỆN PHÁP VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ
Là việc huy động và sử dụng sức mạnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự.(Theo Khoản 1 Điều 3 ...
NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU THEO CHỨC NĂNG
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm bảo đảm hoạt động nghiên cứu thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ, phù hợp với chức năng, ...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ
Là đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ hợp tác xây dựng, tổ chức thực hiện và đóng góp kinh phí giữa các ...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT
Là đề tài khoa học và công nghệ, đề án khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn phục ...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀM NĂNG
Là đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ tập trung nghiên cứu giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ đòi ...
CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có mục tiêu chung giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển và ứng dụng khoa ...
DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ chủ yếu phục vụ việc sản xuất một sản phẩm hoặc nhóm ...
DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm để thử nghiệm các giải pháp, phương pháp, ...
ĐỀ ÁN KHOA HỌC
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu xác định cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp ...
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung chủ yếu là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện ...
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập hoặc góp vốn hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam thành ...
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGOÀI CÔNG LẬP
Là tổ chức khoa học và công nghệ do doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức Việt Nam không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định ...
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP
Là tổ chức khoa học và công nghệ do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là tập hợp thông tin về tiềm lực và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quốc gia, được xây dựng, duy trì và phát triển nhằm cung ...
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng, phát triển, vận hành và khai thác hạ tầng thông tin, ...
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, bao gồm các hoạt động liên quan đến thu thập, xử lý, phân tích, lưu giữ, tìm kiếm, phổ biến, ...
NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là các thông tin khoa học và công nghệ được thể hiện dưới dạng sách, báo, tạp chí khoa học; kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học; thuyết minh ...
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là dữ liệu, dữ kiện, số liệu, tin tức được tạo ra trong các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị ...
TRẠNG THÁI VÕNG CỰC ĐẠI CỦA DÂY DẪN ĐIỆN
Là trạng thái tính toán dây dẫn khi đồng thời chịu tác động khắc nghiệt nhất của các yếu tố ảnh hưởng như dòng điện qua dây dẫn, nhiệt độ ...
NƠI THƯỜNG XUYÊN TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI
Gồm chợ, quảng trường, bệnh viện, trường học, nơi tổ chức hội chợ, triển lãm, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, bến tàu, bến xe, nhà ga ...
KHU DÂN CƯ
Là khu vực địa lý hiện có các hộ dân sinh sống tập trung hoặc đã được phê duyệt quy hoạch để các hộ dân chuyển đến sinh sống. những ...
CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
Bao gồm lưới điện cao áp và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, áp dụng cho lưới điện có điện áp danh định từ 6 KV ...
ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU CÁN CÂN THANH TOÁN
Là việc sửa đổi số liệu đã công bố trước đó trên cơ sở rà soát, đối chiếu, so sánh các nguồn số liệu nhằm đảm bảo tính chính xác, ...
THAY ĐỔI DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC CHÍNH THỨC
Là sự tăng hoặc giảm dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức do giao dịch tạo ra trong kỳ báo cáo.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 16/2014/NĐ-CP về ...
TÀI SẢN PHI TÀI CHÍNH, PHI SẢN XUẤT
Bao gồm các hợp đồng, hợp đồng cho thuê, giấy phép của các nhãn hiệu, thương hiệu, biểu tượng, tên miền, quyền sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giấy phép ...
GIÁ TRỊ HÀNG HÓA TÍNH THEO GIÁ F.O.B (FREE ON BOARD)
Là giá trị hàng hóa không bao gồm bảo hiểm và cước vận chuyển hàng hóa.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 16/2014/NĐ-CP về quản lý cán cân thanh toán ...
CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ CÁN CÂN THANH TOÁN)
Là báo cáo thống kê tổng hợp các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú trong một thời kỳ nhất định.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị ...
LỢI ÍCH VẬT CHẤT
Là các lợi ích mà tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng ngoài nhuận bút bao gồm: nhận sách, báo biếu, vé mời xem công bố tác ...
THÙ LAO
Là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho người thực hiện công việc có liên quan đến tác phẩm theo quy định tại Nghị định 18/2014/NĐ-CP quy ...
QUỸ NHUẬN BÚT
Là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trích lập theo quy định để chi trả nhuận bút, thù lao và các lợi ích vật chất khác.(Theo Khoản 2 ...
NHUẬN BÚT
Là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm (sau đây ...
CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Là các đơn vị nghiệp vụ trong công an nhân dân, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực hiện nhiệm ...