Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 781 đến 810 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

ĐỊNH ƯỚC
Loại điều ước quốc tế được xây dựng theo một công thức nhất định với nội dung thể hiện một sự kiện pháp lý quốc tế.Ví dụ: định ước cuối của Hội nghị quốc tế ...
ĐÔ THỊ
Khu vực tập trung đông dân cư sinh sống và chủ yếu hoạt động trong những lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, du lịch ...
ĐỘC QUYỀN
Hiện tượng trên thị trường chỉ có một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp câu kết với nhau chiếm vị trí độc tôn trong việc cung cấp sản phẩm nhất định nào đó, cho ...
ĐỐI CHẤT
Hỏi hai hay nhiều người cùng một lúc về cùng một vấn đề hay một tình tiết trong cùng một vụ án mà trước đó lời khai của họ có mâu thuẫn với nhau nhằm xác định ...
ĐỐI CHỨNG
Việc đối chiếu, so sánh các chứng cứ nhằm làm sáng tỏ về một vụ việc và chứng minh, kết luận một sự việc, hiện tượng nào đó.Trong tố tụng hình sự, việc đối chứng ...
ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Tổng thể các kiến thức, phương pháp gia công, sản xuất, chế tạo... kinh doanh sản phẩm trên cơ sở áp dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật và kinh nghiệm, đối tượng trong hợp đồng ...
ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH
Tổng hợp tất cả những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự.Đối tượng chứng minh được ghi nhận lần đầu tiên trong Thông tư số 009/NCPL ngày 02.10.1962 của Tòa án nhân dân tối ...
ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT
Quan hệ xã hội mà quy phạm pháp luật, sự điều chỉnh của pháp luật tác động tới.1. Theo nghĩa rộng, đối tượng điều chỉnh của pháp luật là toàn bộ các quan hệ xã ...
ĐỒNG PHẠM
(Nhiều người có đủ điều kiện chủ thể của tội phạm) cùng cố ý thực hiện một tội phạm.Đồng phạm là trường hợp phạm tội đặc biệt so với trường hợp phạm tội riêng lẻ. ...
ĐỒNG PHẠM CÓ TỔ CHỨC
Hình thức đồng phạm đặc biệt, trong đó, có sự câu kết chặt chẽ giữa những người đồng phạm.Sự câu kết chặt chẽ ở đây vừa thể hiện mức độ liên kết về chủ quan, ...
ĐỒNG TÁC GIẢ
Những người cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (xt. Tác giả).Các đồng tác giả là chủ sở hữu chung đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, ...
ĐỘNG CƠ ĐÊ HÈN
Động cơ phạm tội thể hiện tính hèn hạ và đê tiện của cá nhân người phạm tội.Động cơ đê hèn là động cơ phạm tội làm tăng tính nguy hiểm cho xã hội của ...
ĐỘNG CƠ PHẠM TỘI
Động lực bên trong thúc đẩy người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội cố ý.Động cơ phạm tội nói chung đều có ảnh hưởng đến tính nguy hiểm cho xã hội của tội ...
ĐỘNG SẢN
Tài sản có thể chuyển dịch hoặc di dời từ nơi này sang nơi khác trong không gian nhất định mà vẫn giữ nguyên tính năng, công dụng.Động sản bao gồm những vật tự mình ...
ĐỘNG VIÊN CỤC BỘ
(Tổng thể các biện pháp) chuyển một phần lực lượng vũ trang, nền kinh tế quốc dân, thể chế nhà nước, sinh hoạt xã hội trên một phần đất nước từ thời bình sang thời ...
ĐƠN BẢO HIỂM
Văn bản mang tính pháp lý ghi nhận yêu cầu của người tham gia bảo hiểm trong việc ký kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm.Thông thường, đơn bảo hiểm được lập ...
ĐƠN ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ
Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nộp theo Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa (Xt. Thỏa ước Madrid về đăng ki quốc tế nhãn hiệu hàng hóa).Đối với đơn đăng ký quốc tế ...
ĐƠN ĐẶT HÀNG
Văn bản mà bên mua gửi cho bên bán với mong muốn được bên bán cung cấp mặt hàng nhất định.Trong thương mại quốc tế, thông thường đơn đặt hàng có nội dung của một ...
ĐƠN KHÁNG CÁO
Văn bản, trong đó, người có quyền kháng cáo thể hiện sự không đồng tình của mình về các quyết định của Tòa án trong bản án hoặc quyết định sơ thẩm và đề nghị ...
ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Văn bản mà người khiếu nại, tố cáo trình bày với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về nội dung khiếu nại, tố cáo.Người khiếu nại, tố cáo có thể ...
ĐƠN KHỞI KIỆN
Văn bản, trong đó, đương sự yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.Trong tố tụng hình sự, đơn khởi kiện được dùng với nghĩa là yêu cầu ...
ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Việc tự ý chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không có sự cùng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động của một trong các bên tham gia quan hệ hợp đồng lao ...
ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Việc một trong các bên tham gia hợp đồng không thực hiện hay không tiếp tục thực hiện hợp đồng.Một bên có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và không phải bồi ...
ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ NGHĨA VỤ
(Bên có nghĩa vụ) tự mình ngừng, thôi không tiếp tục làm nghĩa vụ.Đơn phương đinh chỉ nghĩa vụ tức là ngừng, thôi không tiếp tục thực hiện việc mà trước đó đã làm và ...
ĐƠN QUỐC TẾ VỀ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Đơn đăng ký về sáng chế, giải pháp hữu ích nộp theo Hiệp ước Oasinhtơn về hợp tác và sáng chế (PCT).Đơn quốc tế có nguồn gốc Việt Nam phải được nộp cho Cục sở hữu công ...
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
Tổ chức được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động theo năm ngân sách, được trao quyền phân phối, sử dụng các khoản tiền do ngân sách nhà nước cấp phát.Căn cứ vào ...
ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG
Đại lượng được chọn làm chuẩn dùng thống nhất trong cả nước theo quy định của pháp luật để xác định vật chất về mặt lượng (trọng lượng, khối lượng, kích thước...).Đơn vị đo lường ...
ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP
Tổ chức kinh tế có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính, có tư cách pháp nhân; có điều lệ hoạt động, con dấu, tài khoản riêng.Trong mô hình tổng công ty, ...
ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC
Trong mô hình Tổng công ty nhà nước, thành viên của tổng công ty nhà nước có quyền chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân ...
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN
Đối tượng thuộc phạm vi áp dụng Luật kế toán.Đối tượng thuộc phạm vi áp dụng Luật kế toán là tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến thu, chi ngân sách ...