Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 871 đến 900 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

GIAO DỊCH DÂN SỰ
Hành vi pháp lý đơn phương hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ dân sự.Giao dịch dân ...
GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU
Giao dịch dân sự không có hiệu lực do không có một trong những điều kiện được pháp luật quy định.Giao dịch dân sự vô hiệu có giao dịch dân sự vô hiệu đương nhiên ...
GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI
Việc thực hiện hoạt động thương mại của thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của thương nhân.Giao dịch thương mại có thể là một hành vi đơn phương, có thể là một ...
GIAO DỌC MẠN TÀU (FAS)
(Người bán) giao hàng cho người mua khi hàng được đặt dọc mạn tàu tại cảng bốc hàng quy định.Giao dọc mạn tàu là điều kiện thương mại được ghi nhận trong INCOTERMS 2000. Theo ...
GIAO ĐẤT GIAO RỪNG
Chính sách của Nhà nước về việc giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp trực tiếp góp phần ...
GIAO HÀNG HOÁ TRÊN TÀU (FOB)
Hình thức giao nhận hàng hóa trong hợp đồng mua bán ngoại thương, theo đó, người bán hàng phải giao hàng hóa cho bên mua hoặc người chuyên chở hàng hóa ở trên tàu.Giao hàng hóa trên tàu được gọi là hợp đồng ...
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
Các bên bày tỏ với nhau ý chí về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng trên cơ sở tuân theo các nguyên tắc do pháp ...
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Sự thỏa thuận và thống nhất ý chí giữa các bên với nhau bằng một hình thức nhất định nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhau.Hình thức giao kết hợp đồng dân ...
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Thương lượng, thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động để thống nhất xác lập các điều khoản của hợp đồng lao động.Mục đích của việc giao kết hợp đồng lao động là ...
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Cam kết thực hiện sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền hoặc nghĩa vụ thương mại.Hợp đồng thương mại được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được ...
GIAO NHẬN HÀNG HOÁ
Hành vi của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa, theo đó người bán giao hàng hóa là đối tượng hợp đồng cho người mua còn người mua tiếp nhận hàng hóa đó.Dịch vụ thương mại, theo đó ...
GIAO NHẬN TÀI SẢN
Hành vi pháp lý giữa các bên trong quan hệ pháp luật, theo đó, các bên tiến hành việc chuyển giao cho nhau các tài sản nhất định.Đối tượng của quan hệ giao nhận tài sản là ...
GIAO TẠI BIÊN GIỚI (DAF)
(Người bán) giao hàng cho người mua khi hàng được đặt trên phương tiện vận chuyển trước biên giới hải quan của nước nhập khẩu.Giao tại biên giới là điều kiện thương mại đã được ...
GIAO TẠI CẦU CẢNG (DEQ)
(Người bán) giao hàng chưa làm thủ tục thông quan nhập khẩu cho người mua trên cầu của cảng đến.Giao tại cầu cảng là điều kiện thương mại được ghi nhận trong INCOTERMS năm 1990 ...
GIAO TẠI TÀU (DES)
(Người bán) giao hàng chưa làm thủ tục thông quan nhập khẩu khi hàng được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên boong tàu cảng đến.Giao tại tàu là điều kiện thương mại được ghi ...
GIAO THÔNG VIÊN NGOẠI GIAO
Người có nhiệm vụ vận chuyển thư từ, tài liệu, hồ sơ ngoại giao của Cơ quan đại diện ngoại giao.Giao thông viên ngoại giao có thể do Nhà nước có cơ quan đại diện ...
GIAO TRÊN TÀU (FOB)
(Người bán) giao hàng cho người mua sau khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc hàng.Giao trên tàu là điều kiện thương mại được ghi nhận trong INCOTERMS năm 1990 và INCOTERMS năm ...
GIAO VẬT KHÔNG ĐỒNG BỘ
Giao vật gồm một hoặc nhiều phần, bộ phận hoặc có phần, bộ phận của vật không ăn khớp, không đúng quy cách, chủng loại làm cho vật không sử dụng được hoặc giảm sút ...
GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.Nội dung của việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn là buộc người chưa thành niên phạm tội phải chấp hành ...
GIÁO HỘI
Tổ chức tôn giáo dựa trên cơ sở cùng chung tín ngưỡng, nghi lễ thờ cúng và giáo luật, bao gồm các tín đồ và các chức sắc có thứ tự trên dưới được tổ chức thành ...
GIẤY CHỨNG NHẬN
1. Văn bản của cơ quan nhà nước công nhận hành vi hợp pháp của cá nhân (ví dụ: Giấy chứng nhận kết hôn) hay của tập thể (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Loại giấy tờ do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác để xác nhận tư cách chủ thể kinh doanh và quyền kinh doanh trong ...
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ
Giấy phép do nước tiếp nhận lãnh sự cấp cho người đứng đầu cơ quan lãnh sự của nước cử.Người đứng đầu cơ quan lãnh sự chỉ chính thức thi hành chức năng của mình ...
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐÔ THỊ
Giấy tờ hợp pháp cấp cho chủ nhà và chủ sử dụng đất tại đô thị.Theo Nghị định số 60/CP ngày 05.07.1994, giấy tờ này sẽ thay thế cho mọi giấy tờ về nhà đất ...
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.Giấy chứng nhận quyền sử ...
GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ LƯỢNG HÀNG HOÁ
Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước xác nhận về số lượng hàng hóa sau khi đã kiểm tra.Trong nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Giấy chứng nhận số lượng hàng hóa là bằng ...
GIẤY ĐĂNG KÝ
Bằng chứng công nhận sự bắt đầu tồn tại hoặc chấm dứt một cách chính thức một sự kiện, hiện tượng theo pháp luật.Khi cá nhân, tổ chức đứng ra khai báo theo mẫu do ...
GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
(Còn gọi là Giấy chứng nhận kết hôn)Chứng chỉ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký kết hôn cấp cho hai bên nam nữ, sau khi đã xem xét các điều kiện kết hôn của họ ...
GIẤY PHÉP
Văn bản do cơ quan hành chính nhà nước cấp cho cá nhân, tổ chức để cho phép họ tiến hành một công việc hay nghề nghiệp nhất định.Có nhiều loại giấy phép như giấy ...
GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
Giấy phép đầu tư có nội dung chính như: tên, quốc tịch, địa chỉ của nhà đầu tư, hình thức đầu tư tên, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ...