Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 841 đến 870 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất được xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.Giá trị quyền sử dụng đất là tiền sử dụng ...
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TỘI PHẠM
Mức độ thực hiện tội phạm (cố ý) được quy định trong luật: chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và phạm tội hoàn thành.Chế định giai đoạn thực hiện tội phạm quy định ...
GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG
Các khâu, các phần việc khác nhau của quá trình tố tụng.Tùy vào tính chất, nhiệm vụ của mỗi loại hoạt động tố tụng, quá trình tố tụng có thể được chiathành nhiều giai đoạn khác ...
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.Giải pháp được coi là mới nếu nó chưa được bộc lộ công ...
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Xem xét, xác minh, kết luận và ra quyết định theo trình tự và thủ tục do luật định các khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan ...
GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Xem xét, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và ra quyết định xử lý theo trình tự và thủ tục do luật định đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo ...
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và ra quyết định xử lý các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, trên cơ sở xem xét ...
GIẢI QUYẾT VỤ ÁN
Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và ra quyết định xử lý về vụ án.Trong tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự là Cơ quan ...
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ.Doanh nghiệp có thể ...
GIẢI THỂ PHÁP NHÂN
Chấm dứt sự tồn tại pháp nhân với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật.Pháp nhân có thể bị giải thể trong các trường hợp sau: 1) Theo quyết định của cơ ...
GIẢI THÍCH GIAO DỊCH DÂN SỰ
Làm rõ nội dung, điều khoản không rõ ràng trong giao dịch dân sự.Khi giải thích giao dịch dân sự không chỉ căn cứ vào ngôn từ dùng trong giao dịch mà còn phải căn ...
GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT
Hoạt động do các cơ quan, nhân viên nhà nước, tổ chức xã hội, cá nhân các công dân tiến hành nhằm làm sáng tỏ tư tưởng, nội dung, ý nghĩa của quy phạm pháp ...
GIẢI TRỪ QUÂN BỊ
Quá trình hạn chế để dẫn đến loại trừ việc sản xuất, tàng trữ, sử dụng một số loại vũ khí và giảm quân số thường trực trong lực lượng vũ trang của các quốc ...
GIẢM ÁN
Giảm thời hạn chấp hành hoặc hình thức chấp hành hình phạt.Giảm án được thực hiện bởi Tòa án, trên cơ sở quyết định cho đối tượng là người đang chấp hành hình phạt. Như vậy, người được giảm ...
GIẢM THỜI HẠN KỶ LUẬT
Giảm bớt thời gian thi hành kỷ luật còn lại cho người lao động trong một số trường hợp nhằm ghi nhận sự cố gắng và khuyến khích họ phấn đấu tiến bộ.Có nhiều hình thức kỷ luật lao ...
GIÁM ĐỊNH BẢOHlỂM
Xem xét, kết luận về tình trạng của đối tượng bảo hiểm.Giám định bảo hiểm được tiến hành trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, do bên bảo hiểm tiến hành. Căn cứ kết ...
GIÁM ĐỊNH LẠI
Hoạt động giám định được tiến hành theo quyết định trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự về vấn đề đã được giám định khi có kết quả giám định trước ...
GIÁM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG
Hình thức giám định chất lượng môi trường sau khi môi trường bị ô nhiễm, suy thoái để từ đó xác định giá trị thiệt hại về môi trường do hành vi làm ô nhiễm ...
GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT
Xem xét, kết luận về nguyên nhân và mức độ tổn thất của đối tượng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.Giám định tổn thất nhằm xác định nguyên nhân và mức độ ...
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Là việc sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến vụ án hình sự, hành chính, vụ ...
GIÁM HỘ
Người giám hộ thực hiện việc chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người bị tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể ...
GIÁM SÁT
Sự theo dõi, quan sát mang tính chủ động thường xuyên của cơ quan, tổ chức hoặc nhân dân đối với hoạt động của các đối tượng chịu sự giám sát và sự tác động ...
GIÁM SÁT TỐI CAO
Quyền của Quốc hội thực hiện sự giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.Hiến pháp Việt Nam năm 1959 ...
GIÁM THỊ TRẠI GIAM
Người trông coi kỷ luật, trật tự ở trại giam và trại tạm giam.Giám thị trại giam là người phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của trại giam, trại tạm giam, quản ...
GIÁN ĐIỆP
(Hành vi) thu thập, cung cấp cũng như hành vi khác liên quan đến việc thu thập, cung cấp các bí mật nhà nước cũng như các thông tin khác giúp cho nước ngoài chống ...
GIẢNG VIÊN
Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục bậc cao đẳng, đại học.Ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo được xếp cho công chức chuyên làm nhiệm vụ ...
GIẢNG VIÊN CHÍNH
Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục bậc cao đẳng, đại học, sau đại học.Ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo được xếp cho công chức đóng ...
GIAO CHO NGƯỜI CHUYÊN CHỞ (FCA)
(Người bán) giao hàng cho người vận chuyển do người mua chỉ định sau khi làm xong thủ tục thông quan xuất khẩu.Giao cho người chuyên chở là điều kiện thương mại đã được ghi ...
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán.Việc mua, bán chứng khoán có thể được thực hiện trên thị trường có tổ chức (sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán) ...
GIAO DỊCH CÓ BẢO ĐẢM
Giao dịch được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp bảo đảm mang tính tài sản do các bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật.Giao dịch có bảo đảm bao gồm giao dịch được ...