Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 751 đến 780 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

ĐIỀU LỆ CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Văn bản quy định có hệ thống những nguyên tắc cơ bản về mục đích, tôn chỉ, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của một tổ chức chính trị - xã hội; ...
ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ xác định rõ mục đích, tôn chỉ của Đảng, quy định nhiệm vụ của đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu ...
ĐIỀU LỆ MẪU HỢP TÁC XÃ
Điều lệ do Chính phủ ban hành cụ thể hóa nội dung của Luật hợp tác xã, làm căn cứ pháp lý xây dựng điều lệ cho từng hợp tác xã trong các ngành kinh ...
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM
Văn bản pháp lý quy định nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam.Điều lệ này được ban hành kèm theo Quyết định số 204/TTg ngày 28.4.1993 của Thủ ...
ĐIỀU LỆNH
Hình thức văn bản có tính pháp quy được Bộ Quốc phòng ban hành, quy định những điều cụ thể có tính bắt buộc thi hành đối với mọi quân nhân trong các lực lượng ...
ĐIỀU LUẬT
Đơn vị cơ bản có đánh số thứ tự của một văn bản quy phạm pháp luật.Mỗi điều luật thường chứa một quy phạm pháp luật nhưng cũng có trường hợp, một điều luật chứa ...
ĐIỀU TRA
Hoạt động tố tụng hình sự do người và cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhằm xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ làm cơ ...
ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
Hoạt động nhằm đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên khoáng sản hoặc đánh giá tiềm năng khoáng sản theo loại hoặc theo nhóm khoáng sản. Kết quả của hoạt động này là căn ...
ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
Hoạt động thu thập chứng cứ, tư liệu... về vụ tai nạn lao động của người có thẩm quyền, có trách nhiệm nhằm tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến của vụ tai nạn lao động; ...
ĐIỀU TRA VIÊN
Người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ điều tra hình sự.Trước khi ban hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988, Điều tra viên được gọi bằng ...
ĐIỀU TRẦN
1. Trình lên nhà vua hoặc trình bày chi tiết trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền bản hiến kế hoặc các ý kiến về một hoặc một nhóm vấn đề chính trị, kinh ...
ĐIỀU ƯỚC
Là thuật ngữ được dùng để chỉ các thỏa thuận, hiệp định, hiệp ước, nghị định thư... trong quan hệ quốc tế, giữa các chủ thể của luật quốc tế mà trước tiên là giữa các ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ X. Điều ước.
 
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NGOẠI THƯƠNG
Điều ước quốc tế quy định các vấn đề pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế.Ví dụ hiệp định thương mại, hiệp định thương mại và hàng hải, hiệp định vận chuyển quốc tế, hiệp ...
ĐÌNH BẢN
Việc ra lệnh ngừng xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản đối với một xuất bản phẩm (công trình khoa học, tác phẩm văn học - nghệ thuật... ) vi phạm các quy ...
ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Việc một văn bản quy phạm pháp luật) bị ngừng hiệu lực, chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý.Khi một văn bản quy phạm pháp luật bị đình chỉ hiệu lực có thể dẫn ...
ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẰNG BẢO HỘ
Chấm dứt hiệu lực đối với văn bằng đang được bảo hộ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Văn bằng bảo hộ đã bị đình chỉ hiệu lực không còn giá ...
ĐÌNH CHỈ NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Chấm dứt nửa chừng việc thực hiện một nghĩa vụ phải làm hoặc không được làm một công việc trong quan hệ dân sự.Việc đình chỉ nghĩa vụ dân sự thường xảy ra trong các ...
ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN
Một trong những cách thức cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết thúc việc thi hành án khi có những căn cứ do pháp luật quy định.Pháp luật tố tụng hình sự không có ...
ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Chấm dứt nửa chừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.Đình chỉ thực hiện hợp đồng xảy ra trong các trường hợp: 1) Có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên; ...
ĐÌNH CHỈ TỐ TỤNG
Một trong những cách thức cơ quan tiến hành tố tụng kết thúc vụ án. Việc đình chỉ tố tụng có thể được thực hiện ở bất cứ giai đoạn tố tụng nào khi có ...
ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN
Một trong những cách thức cơ quan tiến hành tố tụng kết thúc vụ án khi có những căn cứ do pháp luật quy định.Trong tố tụng hình sự, thuật ngữ đình chỉ vụ án được dùng ...
ĐÌNH CÔNG
Sự ngừng bộ phận hoặc toàn bộ quá trình sản xuất, dịch vụ do tập thể những người lao động cùng nhau tiến hành với yêu sách người sử dụng lao động phải thực hiện ...
ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP
Đình công thiếu một trong các điều kiện đình công hợp pháp theo quy định của pháp luật.Quan điểm về đình công bất hợp pháp ở các nước cũng khác nhau, ở Việt Nam, những ...
ĐÌNH CÔNG HỢP PHÁP
Đình công tuân thủ các quy định của pháp luật.Nhìn chung, pháp luật các nước hầu hết đều thừa nhận đình công với tính cách là quyền của người lao động cũng chỉ thừa nhận những cuộc ...
ĐỊNH CHẾ
Các tổ chức được thành lập và hoạt động trong một lĩnh vực nhất định của nền kinh tế.Các định chế thường là các pháp nhân dân sự, kinh tế - thương mại, được hình ...
ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT
Xác định khung hình phạt phải áp dụng cho hành vi phạm tội đã được định tội danh.Định khung hình phạt là một hoạt động trong quá trình áp dụng luật hình sự, được thực ...
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Lượng lao động hao phí được quy định để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một khối lượng công việc đúng tiêu chuẩn chất lượng trong những điều kiện tổ chức sản xuất, kỹ ...
ĐỊNH TỘI X. Định tội danh.
 
ĐỊNH TỘI DANH
Hoạt động nhận thức, áp dụng pháp luật hình sự được thực hiện trên cơ sở xác định đầy đủ, chính xác, khách quan các tình tiết cụ thể của hành vi phạm tội theo ...